עמוד:268

משפט אייכמן משפיע על החברה הישראלית משפט אייכמן הוא מן האירועים ההיסטוריים בעלי משמעות מיוחדת , שמלכדים את הקבוצה הלאומית ונצרבים בזיכרון הלאומי . למשפט הייתה השפעה גדולה על הציבור הישראלי והוא היה נקודת מפ ְ נה בעיצוב זיכרון השואה . המשפט הפנה תשומת לב אל ניצולי השואה שחיו בארץ , ושינה את יחסו של הציבור בארץ אל השואה ואל הניצולים . העדויות הפומביות במשפט היו עבור הניצולים עוד שלב ּכאּוב בהתמודדות עם סבלם , והן עוררו הזדהות והתעניינות רבה של הציבור הישראלי בניצולים ובסבלם . העדויות שברו את שתיקתם של הניצולים , וחשפו לפני אזרחי המדינה את סיפורם של שכנים , חברים לעבודה , ומּכִרים שחיו ביניהם . הציבור הישראלי הקשיב לעדויות מתוך מציאות החיים של הניצולים והחל לשנות את יחסו אליהם . דברי העדים במשפט אייכמן חדרו לתודעה של הציבור בישראל - בני נוער ומבוגרים כאחד - והפכו את השואה מעניינם של הניצולים לעניינו של העם כולו . המושג הבלתי נתפס - " ששת המיליונים , " קיבל ממד שונה עקב העדויות של כל ע ֵ דה וע ֵ ד במשפט . העדויות המחישו את העובדה כי כל אחד מששת המיליונים שנרצחו הוא בן אדם , שיש לו ׁשם וסיפור ֵ חיים פרטי . ההיחשפות לעדויות עוררה שאלות נוקבות ו ff ִ יח ציבורי בנוגע ליחסו של היישוב לשואה : האם היישוב והנהגתו עשו הכול למען אחיהם באירופה הכבושה !? והאם עשו כל מה שיכלו לעשות למען הניצולים בבואם ארצה !? העמדתו לדין של אייכמן על ידי מדינת ישראל המחישה לאזרחי המדינה את ריבונותה - מדינת ישראל שפטה בירושלים , עיר הבירה שלה , ועל פי חוקיה את מי שהיו אחראים לרצח היהודים . בעקבות משפט אייכמן , החלה השואה להשפיע על עיצוב הזהות הישראלית . כבר ב1963- החלו לצאת משלחות של בני נוער מישראל לפולין , ביוזמת ניצולי שואה . הניצולים הגדירו את המסעות לפולין כהפגנת המשכיות של העם היהודי והבעת הזדהות של הנוער הישראלי עם יהדות אירופה שנרצחה . המסעות הופסקו כאשר נותקו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לפולין ב , 1967- בעקבות מלחמת ששת הימים . בהשפעת המשפט הועמקה פעילות ההנצחה . בתי ספר החלו להנציח קהילות יהודיות שחיו באירופה , ולשם כך יצרו קשר עם ניצולים מהקהילות השונות . בנוסף , ב1967- אנשים נרגשים למׁש ְ מע עדות במשפט אייכמן , בית העם , ירושלים , 29 ביוני 1961 אזרחים מאזינים לעדויות במשפט אייכמן , 5 באפריל 1961

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר