עמוד:266

המתנגדים להסכם השילומים טענו כי אין לנהל משא ומתן עם גרמניה , כי יש לשמור על הכבוד הלאומי , וכי משא ומתן עם גרמניה י ׁשָ ֵרת את האינטרסים של מדינות המערב הקפיטליסטיות . לדרישת ישראל , התקיים המשא ומתן על השילומים בהולנד , וב9- בספטמבר 1952 נחתם בלוקסמבורג הסכם השילומים , שקבע שילומים למדינת ישראל ותשלום פיצויים ליחידים . ב1952- האשים מלּכיאל גִרינוו ַ ְ לד את קסטנר בשיתוף פעולה עם הנאצים ובהעלמת מידע על ההשמדה מיהודי הונגריה . מדינת ישראל העמידה את גרינוולד למשפט דיבה . במשפט ז ּ ּכה גרינוולד , ועל קסטנר אמר השופט כי " מכר את נשמתו לשטן . " ב3- במרס 1957 נרצח קסטנר . לאחר הרצח הגישה המדינה ערעור על פסק הדין , ובינואר 1958 הורשע מלכיאל גרינוולד . עם זאת , בתודעת הציבור נשאר קסטנר אשם . בשנות ה50- נחקקו שלושה חוקים בנוגע לשואה : החוק לעשיית הדין בנאצים ובעוזריהם , חוק הזיכרון לשואה ולגבורה "יד ושם , " וחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה . מדינת ישראל נגד אדֹולף אי ְ יכמן ב23- במאי 1960 מסר בן גוריון הודעה דרמטית בכנסת , ששודרה ברדיו . בן גוריון הודיע כי הפושע הנאצי אדֹולף אי ְ יכמ ָ ן נלכד ויועמד למשפט בישראל מתֹוקף " החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י . " 1950- אייכמן נתפס בארגנטינה , שם חי עם משפחתו בזהות בדויה ב שֵָ ם ִריק ְ רדֹו קלמנט . את החטיפה ביצעו אנשי " המוסד , " ולדברי חוטפיו אייכמן הבין מיד כי הוא בידי הישראלים . פרסום לכידתו של אייכמן עורר התרגשות עזה ברחוב הישראלי . העמדת אייכמן למשפט נועדה להשיג מטרות אחדות : בראש ובראשונה לגֹולל את סיפורו של העם היהודי בשואה למען כלל אזרחי המדינה ובמיוחד למען הנוער . היה גם רצון להדגיש כי הלקח שנלמד מהשואה הוא שהעם היהודי זקוק למדינה , וקיומה של מדינת ישראל מבטיח ששואה כזאת לא תתרחש שוב . בן גוריון ציין כי " לא העונש פה הוא העיקר אלא דווקא המשפט ודווקא המשפט בירושלים . " אולם היו גם כאלה שביקשו להימנע מלהביא את אייכמן למשפט בבית דין ישראלי , ואף הציעו להקים בית דין בינלאומי מיוחד . הם חששו שהעמדתו לדין בישראל תלּבה ֶ אנטישמיות ברחבי העולם . בן גוריון התנגד בתוקף להצעה זאת . הוא הדגיש כי למדינת ישראל הזכות הבלעדית לייצג את קורבנות השואה , וראה במשפט אייכמן משפט היסטורי . בשנות ה : 60- משפט אייכמן ָ חושף את אירועי השואה משפט אייכמן , 15 בדצמבר 1961 משמאל , אדולף אייכמן , עומד בתא זכוכית שנועד להגן עליו , ובו שהה במשך כל תקופת המשפט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר