עמוד:248

יבטיחו שלא ייווצר דור שני של עניים בארץ , לכן גם מ ַ צ ְּ ּון המנהיגות היה ׁשֵקט . הפנתרים השחורים הרסו דימוי זה . הסתבר שגם הדור השני של העולים חי באותם תנאים של מצוקה וקיפוח ודור זה החליט להתמרד . הביטוי של גולדה ) מאיר ( " הם לא נחמדים , " היה ביטוי להרס הדימוי . המודעות לכישלון החלקי של אי פתרון גברה מאוד עקב ההפגנות . ההכרה שההפגנות הן סימפטום של משהו חמור גברה בהדרגה ולקח זמן עד אשר הבינו שיש בעיה רצינית . ) מ' הופנונג , מחאה וחמאה - השפעת הפנתרים השחורים על הקצאות לצורכי חברה ורווחה , עמ' ) 45-44 1 מה היה הדימוי של מנהיגי המדינה שאותו ערערו " הפנתרים השחורים 2 ? " מה הייתה התועלת בהפגנות "הפנתרים השחורים , " על פי תפיסת ויקטור שם טוב ? המלחמות ועתיד השטחים גורמים לקיטוב מלחמת ששת הימים גרמה לשינויים רבים בחברה , בכלכלה ובתרבות במדינת ישראל . אווירת החרדה בשלושת השבועות שקדמו למלחמה התחלפה באווירה של שמחה וגאווה לאומית . אלבומים ושירים פיארו את גבורת החיילים וקציני צה"ל נהפכו לדמויות נערצות ( עמ' . ( 187 מאז מלחמת ששת הימים התעוררה מחלוקת עקרונית בחברה הישראלית בנוגע לעתידם של השטחים ( עמ' . ( 186 מחלוקת זו מעסיקה את החברה בישראל עד היום . כבר בספטמבר , 1967 כשלושה חודשים לאחר המלחמה , פרסמו אנשי רוח ואנשי ציבור ּכרּוז המבשר על הקמת התנועה לארץ ישראל השלמה . התנועה ביקשה להחזיק בכל השטחים שנכבשו במלחמה ולהתיישב בהם , וטענה כי אין לממשלה סמכות לוותר על ׁשלמּות הארץ . עם מייסדי ְ התנועה נמנו אנשים מכל קצוות הקׁשת ֶ הפוליטית , ובלטו בהם : נתן אלתרמן , רחל ינאית בן צבי , יצחק טבנקין - מתנועת העבודה הציונית , ואורי צבי גרינברג ומשה שמיר - מן הימין . התנועה התמודדה בבחירות לכנסת השביעית שנערכו באוקטובר , 1969 אך לא עברה את אחוז החסימה . בבחירות לכנסת השמינית נבחר אברהם יפה ֶ לנציג התנועה במסגרת הליכוד . בציבור הדתי הלאומי פירשו רבים את הניצחון במלחמת ששת הימים במונחים של גאולה דתית וראו בה נס . הם סברו כי ההתיישבות היהודית בשטחי ארץ ישראל היא מצווה דתית . רק מעטים מקרב הדתיים הלאומיים התנגדו להתיישבות בשטחי הגדה המערבית ( יהודה ושומרון . ( אחרי מלחמת יום הכיפורים גברה ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון . ב1974- קמה " ג ּ ff אמּונים , " תנועה דתית לאומית שאינה פרלמנטרית . ׁש ֵ ם התנועה מדגיש כי התנועה מחויבת לשמור אמונים לערכים ולעקרונות שנמסרו מדור לדור . מנהיגה הרוחני של " גוש אמונים" היה הרב צבי יהודה קּוק , ועם מנהיגיה הבולטים נמנו חנן פורת ומשה לווינגר . " גוש אמונים" פנתה להקמת יישובים תוך עימות עם השלטון ועם צה"ל . הקמת היישובים לּוותה בצעדות של ְ המונים , ובהם בני נוער רבים , למקום ההתיישבות החדש . וכך לדוגמה , גרעין אל וֶ ן מ ֹ ֶרה התיישב בסּבסטיה ַ , וצה"ל פינה את המתיישבים מהמקום שבע פעמים . בהשפעת התערבותם של פוליטיקאים ואישי ציבור הותר לאנשי " גוש אמונים" לשבת במחנה הצבאי " קדום , " וממנו פנו אחר כך להקים את היישוב ק ְ דּומים . תנועת " גוש אמונים" חוללה שינוי בקרב הציבור הדתי-הלאומי במדינה . הנוער הדתי-הלאומי , שלפני כן ראה עצמו גורם שּולי בחברה , החל לראות עצמו חלוץ הע וֶ ב ֵ ר לפני המחנה וחותר להשפעה פוליטית וחברתית בישראל . פעולות " גוש אמונים" עוררו חילוקי דעות בקרב ההנהגה הפוליטית בישראל ובקרב אזרחיה , ויצרו ׁשסע ֶ עמוק בחברה הישראלית . בהשפעת פעולות ההתיישבות , נמתחה במדינות רבות ביקורת על מדיניותה של ישראל בשטחים . פעילותה של " גוש אמונים" התחזקה לאחר המהפך הפוליטי שהתחולל ב . 1977- לאחר המהפך עלה לשלטון גוש הימין בהנהגת מנחם בגין , שהבטיח כי יקומו " הרבה אל וֶ ני מ ֹ ֶרה . " חברי תנועת "גוש אמונים" חוגגים את קבלת האישור להתיישב בסּבסטי ַ ָ ה , 8 בדצמבר 1975 במרכז , חנן פורת נישא על כתפי אוהדיו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר