עמוד:237

יהודי אתיופיה עולים לארץ ב"מבצע משה" לנוכח הדיווחים שהגיעו מאתיופיה והלחץ הציבורי החליטה ממשלת ישראל לערוך מבצע להעלאת יהודי אתיופיה לארץ . יישום ההחלטה נתקל בקשיים מכמה סיבות : א . המרחק הגאוגרפי בין אתיופיה לישראל . ב . היעדר קשרים דיפלומטיים בין ישראל לאתיופיה . ג . איסור שהטיל השלטון באתיופיה על יציאת אזרחים מן המדינה , ואפילו על מעבר של אזרחים מאזור לאזור בתוך המדינה . מדינת ישראל שינתה את יחסה ליהודי אתיופיה בשנת , 1973 בעקבות פסיקה של הרב עובדיה יוסף , שהיה אז הרב הראשי הספרדי . הרב עובדיה פסק כי " ּב ֵ יתא ישראל" הם יהודים צאצאי שבט דן ויש לפעול כדי להצילם ולהעלותם למדינת ישראל . פסיקתו לא התקבלה על דעת כל הרבנים , ואף על פי כן החליטה הכנסת בשנת 1975 להחיל גם על ff יהודי אתיופיה את חוק ה ׁ בּות ( עמ' . ( 216 מצבם של יהודי אתיופיה באותה עת היה קשה . ב1974- התרחשה באתיופיה הפיכה שהעלתה לשלטון משטר קומוניסטי בראשות הרודן מ ֶ נגיס ְ טּו הי ְ ילה מְרי ַ ים . המשטר החדש גייס ילדים בני 12 לצבא , אסר על קיום חוקי הדת היהודית והאשים את מנהיגי הקהילה היהודית בריגול למען ישראל . בתי הספר היהודיים נסגרו וב1977- נאסרה היציאה מאתיופיה . במצב זה ולמרות הסיכון החלו כמה עשרות צעירים לצאת מהכפרים ולעשות את דרכם לישראל . בסיוע " המוסד" הם הוברחו לישראל ופתחו במאבק ציבורי להעלאת יהודי אתיופיה לאלתר . לדרישתם נוספו דיווחיהם של שליחים מישראל , שנחרדו מהתנאים הקשים ששררו באתיופיה . תעודה מכתב תודה לממשלת ישראל , יונה בוגלה , 22 במאי 1975 יונה בוגלה , ) 1987-1908 ( מחנך ואיש ציבור יהודי-אתיופי , היה שותף במאמץ לעליית יהודי אתיופיה למדינת ישראל . היה אחד מכמה ילדים שנשלחו כבר בשנות ה20- ללמוד בישראל ובאירופה . לאחר מכן ניהל את בית הספר היהודי באתיופיה וב1979- עלה עם משפחתו לישראל . יונה בוגלה מכונה "הרצל האתיופי" כהוקרה על מאבקו להעלאת יהודי אתיופיה . אמבובר , י"ב סיון , תשל"ה ) 22 . 5 . 1975 ( כבוד ראש הממשלה , כדברי הנביא " מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה , " בשבועות שעברו אנו יהודי אתיופיה הפ ָ לׁשים ָ , * התבשרנו בהודעה שנמסרה על ידי צוות בין משרדי שממשלת ישראל החליטה לכלול את יהודי אתיופיה הפלשים בתוך כלל ישראל וכזכאים לחוק השבות ככל עולה מארצות הגולה . החלטה היסטורית זו פתחה פרק חדש בהיסטוריה הארוכה של יהודי אתיופיה , העקובה מדם וקידוש השם על עקרון ייחוד הבורא ותורתנו הקדושה במשך כל הדורות . [ ... ] בזמנים שעברו רבים היו הניסיונות שנעשו על ידי אבותינו לעלות ארצה בכוח עצמם . אולם כל מאמציהם עלו בתוהו . ועתה , אם כי רחוקה עדיין הדרך ליציאתנו ממצרים , כיוון שאנו נמצאים על הדרך לאתחלתא דגאולה ) ראשית הגאולה , ) מרגישים אנו דחף פנימי לברך " ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה . " מעתה כל מאמצינו יתרכזו אך למטרה אחת , למצוא את הדרכים אשר יובילונו ארצה למען נקיים את דברי הנביא " ושבו בנים לגבולם . " כבעבר , גם כן עתה , שאיפתנו ורצוננו לקשור לנו בגורל העם השוכן בציון ולהשתתף בבניין ארצנו הקדושה ובהפרחת השממה ובעת הצורך להגן עליה בדמנו [ ... ] תחי מדינת ישראל לעולם . בכבוד רב ובהערצה , בשם יהודי אתיופיה הפ ָ לׁשים ָ , * יונה בוגלה . ) מ' שבתאי , " הכי אחי" - מסע הזהות של חיילים עולים מאתיופיה , עמ' . 36 ההדגשות במקור ( 1 כיצד מתייחס הכותב להחלטת ממשלת ישראל בדבר ה ֶ ח ָ ל ַ ת חוק ה ַ ׁשבּות על יהודי אתיופיה ? בתשובתכם צטטו מושגים וצירופי לשון המופיעים במכתב . 2 מדוע לדעתכם מדגיש יונה בוגלה כי מדובר ביהודי אתיופיה הפ ָ לׁשים ָ ? חשבו ִ על עוד קבוצות המבקשות לעלות מאתיופיה . 3 מהו עולמו התרבותי של הכותב ? הביאו דוגמאות מהביטויים שבהם הוא משתמש . " ּב ֵ יתא ישראל" - כינוי ליהודי אתיופיה . על פי המסורת של יהודי אתיופיה , מוצאם מיהודים שהיגרו לאזור בימי המלך שלמה בעקבות קשרי המסחר עם מלכת שבא . רבי דוד בן זמרה ( הרדב"ז , ( מרבני מצרים במאה ה , 16- פסק כי יהודי אתיופיה הם בני שבט דן שהוגלו לאתיופיה בימי הבית הראשון . יש חוקרים הטוענים כי יהודי אתיופיה הם צאצאיהם של יהודים שגלו למצרים לאחר חורבן הבית הראשון או צאצאים של יהודי מצרים שנדדו דרומה בימי הבית השני . אחרים סוברים כי מוצאם משבטים אתיופיים שהתגיירו . הם נקראו בפי סביבתם "פ ָ לׁש ִ ים" כלומר - פולשים , זרים . * פלׁשים ִ - כינוי לעדה של יהודים יוצאי אתיופיה . הפלשים מתפללים וקוראים מתוך כתבי הקודש הכתובים בלשון געז ֶ ) לשון אתיופית עתיקה . ) הם מכנים עצמם "ּביתא ישראל . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר