עמוד:236

הלב ָ טים בנוגע לעליית יהודי אתיופיה יהודי אתיופיה חיו עד המאה ה19- במנותק מהעולם היהודי . הם לא הכירו את הספרות היהודית התורנית שנכתבה מאז ימי המ שְְ נה והתלמוד , אך הקפידו על קיום המצוות הכתובות בתורה , חגגו את החגים הנזכרים בתורה והתפללו שלוש תפילות ביום לכיוון ירושלים . הם ניהלו חיים יהודיים , היו להם מנהגים מיוחדים , ואף חגגו חגים מיוחדים להם וימי צום - שאינם נהוגים בקהילות יהודיות אחרות . עד שנות ה80- עלו מאתיופיה לישראל כמה מאות יהודים בלבד . מיעוט העולים היה תוצאה של שילוב של כמה גורמים : א . חששם של יהודי אתיופיה מהמסע הקשה לישראל , במיוחד לאחר הניסיון לעלייה בשנת 1862 שנכשל , ובו מצאו את מותם אלפים מיהודי אתיופיה . ב . התנגדותו של קיסר אתיופיה , הי ְ ילה ס ֵ לאס ִ י , ליציאת יהודים מארצו ואי רצונה של ממשלת ישראל לקלקל את היחסים עמו . ג . שנות הניתוק הארוכות של יהודי אתיופיה ממרכזים יהודיים , והמנהגים והחגים המיוחדים להם - הטילו ספק ביהדותם בעיני הממסד הרבני במדינת ישראל , ולכן הוחלט לא להעלותם . רק כמה עשרות נערים אתיופים הובאו לארץ כדי להכשירם להוראה בבתי ספר שהקימה הסוכנות היהודית באתיופיה . הי ְ ילה ס ֵ לאס ִ י - ( 1975-1892 ) מדינאי , היה קיסר אתיופיה במשך כ40- שנה , בשתי תקופות : בשנים 1936-1930 ובשנים . 1974-1940 ערך רפורמות שמטרתן לקדם את אתיופיה ולהפוך אותה למדינה מודרנית . היילה סלאסי הודח מתפקידו בהפיכה צבאית ואחר כך נרצח . העלייה מאתיופיה וקליטתה בשנות ה80- וה90- מבזק העלייה , שהתמתנה מעט במחצית הראשונה של שנות ה , 60- התחדשה בהשפעת תוצאות מלחמת ששת הימים . בעקבות הגידול במספר העולים מארצות המערב , הוקם ב1968- המשרד לקליטת עלייה שהיה אחראי לטיפול בעולים , הוקמו מרכזי קליטה ברחבי המדינה , וב1970- הוחלט על הענקת סל קליטה לעולים . בתקופת נשיאותו של ניקיטה חר ּ וצ שְ 'ֹוב , רק יהודים מעטים הורשו לצאת מברית המועצות , ובעיקר במסגרת איחוד משפחות . לאחר הדחתו של חרושצ'וב , הוגדל מספר אשרות היציאה ליהודים . לאחר מלחמת ששת הימים הייתה התעוררות לאומית בקרב יהודי ברית המועצות ורבים מהם תבעו בגלוי - למרות הסיכון שהיה כרוך בכך - לקבל אשרות עלייה לארץ ישראל . בשנות ה70- יצאו מברית המועצות כרבע מיליון יהודים , אך רובם היגרו למדינות המערב , בעיקר לארצות הברית . לאחר שמחבלים פלסטינים חטפו חמישה מהגרים מברית המועצות ששהו במחנה מעבר באוסטריה ודרשו את סגירת המחנה בתמורה לשחרורם - החליט ראש ממשלת אוסטריה על סגירת המחנה . העולים מברית המועצות הגיעו מאזורים שונים ומרקע תרבותי שונה , עניין שהשפיע על תהליך קליטתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר