עמוד:234

תעודה מכתב של י ָ אׁשה ָ קזקֹוב לשלטונות ברית המועצות , 13 ביוני 1967 ) קטעים ( חודשיים לאחר פרסום המכתב , בפברואר , 1969 התבשר יאשה קזקוב שהוא יכול לעזוב את ברית המועצות ולעלות לישראל . חברים נציגים ! אני פונה אליכם שוב , ואמשיך לפנות הלאה , עד שבקשתי תתקבל . אני דורש את המגיע לי בזכות ; וכל תשובה שלילית - תהיה אשר תהיה הצורה שבה תינתן - אינה חוקית ומנוגדת הן לחוקתה של ברית המועצות והן ל"הצהרת זכויות האדם , " שאותה התחייבה ברית המועצות למלא ולכבד . אני , יעקב יוסיפוביץ ָקז ָ קֹוב , יהודי , יליד , 1947 גר ברחוב טרטייה-אינסטיטוסקיה , 6 דירה , 42 מוסקווה זה , 389 - מוותר על אזרחותי הסובייטית [ ... ] אני יהודי . נולדתי יהודי , ואני רוצה לחיות את חיי כיהודי . עם כל רגשי הכבוד שלי לעם הרוסי איני רואה את עמי נחות באופן כלשהו לגבי העם הרוסי , או כל עם אחר , ואינני רוצה להיטמע על ידי עם כלשהו . מאחר שבברית המועצות אין כל תנאים לקיומו של עם יהודי , יש להניח ליהודים הרוצים לצאת מברית המועצות את האפשרות לעשות זאת ) בדיוק כפי שהדבר נעשה בארצות אחרות , למשל , ברומניה ובפולין . ) אני יהודי , וכיהודי אני סבור שמדינת ישראל היא מולדתי , מולדת עמי , והמקום היחיד על פני כדור הארץ שבו קיימת מדינה יהודית עצמאית , ואני ככל יהודי אחר , בעל זכות בלתי מפוקפקת לחיות באותה מדינה . [ ... ] איני רוצה להיות אזרח ברית המועצות , אזרח של ארץ המסרבת להעניק ליהודים ) וכן לעמים אחרים ( את זכות ההגדרה העצמית . איני רוצה להיות אזרח של ארץ אשר בה נתונים היהודים להתבוללות כפויה , ואשר בה נוטלים מבני עמי את דמותם הלאומית ואת אוצרותיהם התרבותיים ; אזרח של ארץ שבה , במ ַ ס ְ ווה של מאבק בציונות , הושמדו כל החיים התרבותיים של העם היהודי , שבה מדכאים הפצת כל ספרות על ההיסטוריה של העם היהודי , או על החיים התרבותיים של יהודים בחוץ לארץ בימינו . איני רוצה להיות אזרח של ארץ הנוקטת מדיניות של השמדת עם לגבי העם היהודי . אם הפשיסטים השמידו אותנו באורח פיזי , הרי אתם משמידים אותנו כעם . איני רוצה לשתף פעולה בפשע נוסף זה שלכם נגד העם היהודי . [ ... ] אני יודע גם על המדיניות האנטישמית המובהקת שננקטה בשנים , 1953-1948 שבהן חוסלו מיטב הנציגים של יהדות רוסיה , וכן אני יודע כי מדיניות אנטישמית זו מוסיפה להתבצע בתקופה הנוכחית , אף כי בצורה שונה מעט ובשיטות פחות ברבריות . אינני רוצה לחיות בארץ שממשלתה שפכה דם יהודי כה רב . אינני רוצה להשתתף אתכם בהשמדת העם היהודי בברית המועצות . אינני רוצה לחיות בארץ אשר חידשה ) אף כי בחשאי ( את ההגבלות לגבי היהודים " ( נּומ ֵ רּוס ְקל ָ א ּ ּוּוס * " לגבי קבלת יהודים בכמה מוסדות חינוך , מפעלים וכו . ) ' לא אפרט כל זאת . אתם יודעים זאת טוב ממני . [ ... ] על יסוד האמור לעיל אני מוותר על אזרחותי הסובייטית , ודורש שחרור מן העלבון של היותי נחשב לאזרח " ברית הרפובליקות הסובייטיות הסוציאליסטיות . " אני דורש שתינתן לי אפשרות לעזוב את ברית המועצות . ) - ( קזקוב * נּומרּוס קלא ּ ּוּוס - הגבלה של מספר הסטודנטים היהודים בבתי ספר תיכוניים או באוניברסיטאות מסיבות פוליטיות וחברתיות . בעקבות המהפכה ב1917- בוטלו באופן רשמי הגבלות אלה , והיהודים הוכרו כאזרחים שווי זכויות . 1 כיצד מסביר ָקז ָ קֹוב את רצונו לעזוב את ברית המועצות ולחיות במדינת ישראל ? 2 מדוע לטענתו השלטון בברית המועצות אינו יכול לסרב לדרישתו ? תעודה מכתב של 18 משפחות מגרוזיה , 6 באוגוסט 1969 המכתב נכתב אל הוועדה לזכויות האדם של האו"ם , ניו יורק , ארצות הברית . אנו , 18 משפחות יהודיות דתיות מגרוזיה , מבקשות מכם לעזור לנו לצאת לישראל . כל אחד מאתנו הוזמן על ידי קרוב משפחה בישראל . כל אחד מאתנו קיבל במוסדות הסובייטיים המוסמכים את הטפסים הנחוצים ומילא אותם . לכל אחד מאתנו ניתנו הבטחות בעל פה , כי לא יניחו מכשולים בדרך ליציאתו . כל אחד מאתנו , הממתין יום אחר יום לקבלת היתר היציאה , מכר את רכושו והשתחרר ממקום עבודתו . אולם עברו כבר חודשים רבים , ואצל רבים - שנים , ואילו ליציאה עדיין לא ניתן היתר . [ ... ] אנחנו , בני 18 משפחות יהודיות דתיות מגרוזיה , סבורים כי עלינו להסביר מדוע אנו רוצים לצאת לישראל . הכול יודעים , כיצד המדיניות הלאומית בברית המועצות מתגשמת הלכה למעשה בצדק וביושר , בהתאם ליסודות התיאורטיים שהונחו עוד על ידי מייסד המדינה וו' א' לנין . זה זמן רב מאוד אין בארצנו פוגרומים נגד יהודים , אין תחום המושב , * ואין " נּומ ֵ רּוס ְקל ָ א ּ ּוּוס . " היהודים יכולים להלך ברחובות ללא חרדה לחייהם ; הם יכולים להשתקע בכל מקום שירצו , למלא כל תפקיד [ ... ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר