עמוד:230

לחזרה ולדיון . 1 תקופת העלייה הגדולה מכונה "ימי ּ ּור ההיתּוך . " א . תארו את הקשיים שהעולים התמודדו אתם בתקופה זאת . ב . הסבירו את הקשיים שעמדו לפני החברה בארץ בקליטת העולים . ג . הסבירו את הביטוי "כור היתוך . " האם הוא מתאים לימי העלייה הגדולה ? נמקו . . 2 במגילת העצמאות נקבע : "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות " . א . מה אפיין את גלי העלייה בשנים ? 1967-1948 ב . הציגו את הבעיות שהתעוררו בנושא קליטת העלייה בשני העשורים הראשונים של המדינה . הדגימו . ג . מה ההבדל בין המושגים "קיבוץ גלויות" ו"מיזוג גלויות ? " הסבירו . . 3 לטענת ההיסטוריון ירון צור , "הציונות היא התנועה הלאומית היחידה שעמדה לפניה המשימה ללכד ליכוד לאומי-אתני אוכלוסיות אירופיות ולא-אירופיות" " ) העלייה מארצות האסלאם , " בתוך : ישראל העשור הראשון - תש"ח-תשי"ח , עורכים : צ' צמרת וח' יבלונקה , עמ' . ( 80 א . מהי טענתו של ירון צור ? ב . אילו קשיים יצרה המשימה שנטלה על עצמה התנועה הציונית ? התייחסו גם לקשיים של הקולטים וגם לקשיים של הנקלטים . ג . כיצד התמודדו הנהגת המדינה והאוכלוסייה הוותיקה עם משימה זו ? . 4 הסוציולוג משה ליסק מבחין בין כמה תקופות , כשהוא מתייחס לעלייה בשנות ה : 50- תקופת מחנות העולים בשנים ; 1950-1948 תקופת המעברות בשנים ; 1952-1950 תקופת המדיניות "מן האנייה אל הכפר" . 1956-1954 מה היו דרכי הקליטה בכל אחת מן התקופות ? ומה היו הקשיים שליוו את העולים לישראל ואת התושבים הוותיקים בישראל ? מבזק מאז הקמת המדינה נאלצה ישראל להקדיש משאבים רבים להוצאות ביטחון ולקליטת עלייה . כדי לממן את הוצאות הביטחון היה צורך לערוך מג ּבִ יֹות בקרב יהודי התפוצות , ולהטיל על האזרחים מלווה ֵ חובה . מקור נוסף למימון הוצאות הביטחון היו כספי השילומים מגרמניה . כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים הונהג במדינה משטר צנע ֶ , ובאמצעותו שאפה הממשלה להבטיח אספקה של מצרכי יסוד לכל האזרחים ולקצץ בצריכה הפרטית לטובת הוצאות הביטחון והפיתוח . במסגרת משטר הצנע ֶ התנהל פיקוח על המחירים וקיצוב מזון . תחילה התקבל הקיצוב בהבנה , אולם עם הזמן החלו האזרחים להתלונן , ו"השוק השחור" החל לפרוח . בין המפלגות שררו חילוקי דעות על מדיניות הצנע ֶ . מפלגת מפ"ם טענה כי המדיניות פוגעת בפועלים , ואילו מפלגות הימין טענו כי היא פוגעת במעמד הבינוני וביוזמה הפרטית . על אף הביקורת , בעקבות מדיניות הצנע סופקו מצרכי יסֹוד לעולים החדשים , גברה ההשקעה במשק - בחקלאות ובתעשייה , ונוצרו מקומות עבודה חדשים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר