עמוד:229

הממשלה הקימה מטה מיוחד למלחמה ב"שוק השחור . " כדי לאתר סחורות מוברחות הוצבו מחסומים בדרכים ופקחים ערכו ביקורות בכלי רכב ציבוריים ופרטיים . העוברים על החוק הועמדו לדין . דוד בן גוריון ודב יוסף , שר האספקה והקיצוב , ניצלו את הרדיו ככלי תעמולה והסבירו באמצעותו לאזרחים את מטרות המדיניות הכלכלית . מדיניות הצנע הייתה נושא למחלוקת פוליטית בין המפלגות . מפלגות הקואליציה תמכו במדיניות זו , ואילו מפלגות האופוזיציה משמאל ומימין התנגדו לה ותקפו את הממשלה . מפ"ם גינתה את מדיניות הצנע וטענה שהיא פוגעת בפועלים , בעיקר בכל הקשור להעלאת שכרם . ואילו הימין , ובראשם מפלגת חירות ומפלגת הציונים הכלליים , טען כי הצנע פוגע במעמד הבינוני וביוזמה הפרטית . בראשית שנת 1952 פחת ָ זרם העולים שהגיעו לישראל ונחתם הסכם השילומים עם גרמניה . המשק החל להתאושש ובהדרגה הוצאו מוצרים מן הפיקוח הממשלתי ומן הקיצוב . לקראת 1959 הגיע משטר הצנע לקצֹו . מדיניות הצנע , על אף הביקורת שהּוטחה בה , השיגה כמה הישגים בולטים : לעולים החדשים סופקו מצרכי היסֹוד הנדרשים לקיום , גברה ההשקעה במשק - בחקלאות ובתעשייה - דבר שסייע ליצירת מקומות עבודה חדשים . תעודה מטרות משטר הצנע מדברי דוד בן גוריון , 26 באפריל . 1949 המאמצים הנואשים שהוטלו עלינו בשנה שעברה , לעמוד על נפשנו בפני התוקפנות הערבית - מאמצים אלה אנו מ ְ צּווים עליהם עכשיו למען קליטת עלייה מהירה ּומ ִ ת ַ ּבה . אין הממשלה מבטיחה תוצאות מהירות וס ֶ נ ְ ס ַ צ ְ יֹונ ִ יֹות וניצחונות קלים . אולם בתקופת המעבר , עד שנצא למרחב , עד שיבוא ההון הרב לחידוש הציוד ולפיתוח החקלאי וה ַ ח ֲָ ׁשתי ) התעשייתי , ) יש הכרח גם באמצעים שליליים : בהנהגת משטר צ ֶ נ ַ ע כהוראת שעה ) חוק שתוקפו זמני , ) שיקטין תלּותנּו ביבוא מן החוץ ובמטבע חוץ , יפחית או יאסור לגמרי השימוש במֹותרֹות ויאפשר לכל משפחה ל ְ ַקמץ ֵ בהוצאות , בלי לפגוע ברמת החיים ובסיפוק צורכי היסוד , החומריים והרוחניים . ) מתוך : ד' בן גוריון , מדינת ישראל המחודשת , כרך ראשון , עמ' ) 386 1 מדוע , לדברי בן גוריון , הונהג הצנע ומה היו יעדיו ? דב יוסף - ( 1980-1899 ) משפטן , איש ציבור . ב1948- כיהן בתפקיד היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית ובתפקיד המושל הצבאי של ירושלים . לאחר הקמת המדינה מילא תפקידים פוליטיים שונים : חבר כנסת מטעם מפא"י , שר האספקה והקיצוב , שר המסחר והתעשייה ושר המשפטים . מפ"ם - מפלגת פועלים מאוחדת . מפלגה ציונית סוציאליסטית . הוקמה ב . 1948- "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר" ותנועת הנוער "השומר הצעיר" הם גופים הקשורים למפ"ם . הייתה המפלגה הציונית הראשונה שהכניסה לשורותיה חברים ערבים . חירות - הוקמה ב1948- והייתה המפלגה הראשונה שהוקמה לאחר הקמת המדינה . המשיכה את דרכו של האצ"ל ( עמ' , ( 51 והצטרפו אליה גם חברי המפלגה הרביזיוניסטית וחברי תנועת בית"ר . מנהיגה היה מנחם בגין . חירות הייתה מפלגת אופוזיציה מרכזית לתנועת העבודה והתקיימו ביניהן מחלוקות עמוקות כמו בנושא פרשת אלטלנה . בחירות התחוללו שינויים : ב1965- הוקם גח"ל - גוש חירות-ליברלים , וב1973- הוקם הליכוד . בבחירות של 1977 התרחש " המהפך" - הליכוד עלה לשלטון ומנחם בגין נבחר לראש הממשלה . הציונים הכלליים - מפלגה שהוקמה ב1922- והשתייכה להסתדרות הציונית . דגלה בכלכלה ליברלית וביוזמה חופשית . בשנות ה60- הייתה שותפה להקמת המפלגה הליברלית . הברחת סחורות פקחים מגלים עופות מוברחים ב"שוק השחור . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר