עמוד:219

העלייה נמשכת גם בשנות ה60- במחצית הראשונה של שנות ה60- הגיעו למדינת ישראל למעלה מ200- אלף עולים . רובם עלו מצפון אפריקה ומאסיה , וחלקם מרומניה ומארגנטינה . הגורמים שדחפו לעלייה היו מגוונים וקשורים למציאות המיוחדת ששררה בכל מדינה ומדינה . לדוגמה : א . במרוקו שלט המלך חסן ה2- החל במרס . 1961 חסן ה2- אפ ְ ׁש ֵ ר לאנשי " המוסד" לארגן את יציאת היהודים לישראל . כמה שיקולים הנחו אותו : המלך הבין שהיחסים בין היהודים לבין המוסלמים תושבי מרוקו יחריפו על רקע מתיחות לאומית , ואף ביקש לשנות את תדמית מדינתו בעיני המערב . המלך הבין כי לשם כך עליו להגמיש את המדיניות שלו בנוגע ליהודים . בשנים 1964-1960 עלו ממרוקו לישראל כ100- אלף עולים . על פי ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל למלך חסן ה - 2- היו היהודים רשאים לעזוב את מרוקו בתנאי שיעדם המוצהר אינו מדינת ישראל , ובתנאי שהגוף המטפל בהגירה אינו גוף ציוני אלא ארגון ההגירה היהודי היא"ס . במסגרת ההסכם שילמה ישראל תמורת כל עולה ּוְ פ ֶ ר , תגמּול כספי של 50 דולר . בעת העלייה המחתרתית ממרוקו התרחש ב1961- אסון האנייה " אגוז , " שטבעה בסערה בים כשהפליגה ממרוקו לגי ּבְ ַרלטר ( עמ' . ( 147 ב . רומניה הייתה מדינה קומוניסטית , ולמרות זאת הורשו יהודי רומניה לעלות לישראל במסגרת המדיניות העלייה גוברת באמצע שנות ה50- עוד גל של עלייה מצפון אפריקה הגיע למדינת ישראל באמצע שנות ה , 50- בהשפעת מאבקן של התנועות הלאומיות בטוניסיה ובמרוקו לעצמאות . אמנם מאבקן הופנה נגד השלטון הקולוניאלי אבל נלוו לו פגיעות ביהודים , ולכן הם העדיפו לעלות לישראל . היהודים גם חששו כי השלטון החדש שיקום לאחר העצמאות יחמיר אתם בגלל קשריהם עם השלטון הקולוניאלי , ובגלל יהדותם והזדהותם עם מדינת ישראל . בשנים 1956-1954 עלו ממרוקו כ70- אלף יהודים . לאחר שמדינות צפון אפריקה קיבלו עצמאות הן אסרו על היהודים לצאת מהמדינה - והעלייה התנהלה באופן חשאי ואורגנה בידי " המוסד" ( עמ' . ( 146 בעקבות מבצע קדש ( מלחמת סיני ) ב1956- הועלו לישראל במבצע חשאי , מבצע ת ּ ff ִ ייה ָ , יהודי העיר ּ פְרט סע ִ יד שבמצרים ( נובמבר . ( 1956 עוד כ13- אלף יהודים שגורשו ממצרים בעקבות המלחמה , עלו לישראל דרך איטליה . ב1957- נאסרה גם יציאת היהודים ממצרים . יהודים עלו לישראל גם מהמדינות הקומוניסטיות שבמזרח אירופה , ובראשן , פולין ורומניה . ליציאת היהודים ממדינות אלה קדם משא ומתן ממושך בין ממשלת ישראל לשלטונות של אותן המדינות כדי שיתירו ליהודים לצאת מתחומן . בדרך כלל נתנו הממשלות הקומוניסטיות היתר יציאה לזמן מוגבל ותמורת כסף . כך למשל היה ברומניה , שלאחר השואה התקיימה בה הקהילה היהודית הגדולה באירופה - כ400- אלף נפש . יהודי רומניה חיו תחת שלטון רודני קשה , שהתיר להם לצאת מהמדינה במשך זמן מוגבל - מאמצע נובמבר 1949 עד סוף . 1952 באמצע שנות ה50- התחדשה העלייה ממזרח אירופה . העולים הגיעו למדינת ישראל בהשפעת מאבקים שהתנהלו נגד השלטון הקומוניסטי במדינות מזרח אירופה , כמו פולין והונגריה . בשנים 1958-1956 עלו מפולין כ38- אלף עולים , ומהונגריה - כ 8 , 000- עולים . חסן ה - ( 1999-1929 ) 2- מלך מרוקו במשך 38 שנה , משנת 1961 ועד מותו ב23- ביולי . 1999 נודע כמי שפעל יחד עם אביו , המלך מחמד ה , 5- לשחרור מרוקו משלטון החסות הצרפתי . היה בעל השכלה מערבית רחבה ומדינאי מוערך גם בישראל ובעולם הערבי . נודע בעמדתו המתונה בסכסוך הישראלי-ערבי . היא"ס - "החברה לעזרה למהגרים יהודים . " ראשי תיבות של השם הלועזי של . HIAS - Hebrew Immigrants Aid Society ארגון יהודי-אמריקני שהוקם בתחילה כדי לסייע ליהודים במזרח אירופה להשיג רישיונות הגירה וכדי לסייע להם בקליטתם הראשונית בארצות הברית . לימים הושיט הארגון עזרה למהגרים יהודים ממדינות שונות . מספר העולים לפי יבשות , 1959-1955 . 1 מתי חל גידול בעלייה מאפריקה ? מדוע ? . 2 מאיזו יבשת הגיעו לישראל מעט עולים ? שערו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר