עמוד:217

קיבוץ גלויות בשנות ה50- במגילת העצמאות של ישראל הוצהר כי “ מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות . " ואכן , מיד עם הקמתה פתחה מדינת ישראל את שעריה לעלייה . עוד בימי קרבות מלחמת העצמאות החלו להגיע עולים למדינת ישראל , ועם תום הקרבות הלך וגבר היקף העלייה . ליישוב , שמנה עם קום המדינה כ650- אלף תושבים יהודים , נוספו בשנים 1951-1948 כ700- אלף עולים . כלומר , בתוך כשלוש שנים הוכפלה האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל . לעלייה זאת , המכונה העלייה הגדולה , היו מאפיינים ייחודים : עליית הצלה - למדינת ישראל עלו קהילות שלמות של יהודים מארצות אסיה ואפריקה , שנשקפה סכנה לחייהם . • קיבוץ גלויות - העולים הגיעו ממגוון גדול של מדינות ויבשות ( אירופה , אסיה ואפריקה . ( בשנים 1952-1948 עלו לישראל כ330- אלף עולים מאירופה , ובהם ניצולי השואה ממחנות העקּוִרים ֲ בגרמניה ובאוסטריה , ומעפילים שהשתחררו ממחנות המעצר בקפריסין . כמו כן עלו לארץ יהודי בולגריה ומרבית יהודי יוגוסלביה . במסגרת המבצע “ על כנפי נשרים" ( 1950-1949 ) הובאו מתימן כ45- אלף יהודים . בין העולים היו יהודי קהילת העיר צנע ַ ַ א , בירת תימן . לאחר שנרצח השליט - האמאם יחיא , שנחשב למגן היהודים , נשקפה סכנה לחייהם ולכן הוחלט להביאם לישראל . במבצע זה הועלו לארץ גם היהודים תושבי הכפרים בתימן , שביקשו לעלות לאחר שהגיעו אליהם ידיעות על הקמת המדינה ועל מלחמת העצמאות . הם פירשו אירועים אלה כ"התחלת הגאולה" ( עמ' . ( 144-143 במבצע המכונה “ עליית עזרא ונחמיה" ( 1951-1950 ) הועלו לארץ כ130- אלף מיהודי עיראק במבצע הצלה . עיראק נלחמה במדינת ישראל במלחמת העצמאות וסירבה לחתום על הסכם שביתת נשק . לאחר המלחמה מצבם של יהודי עיראק החמיר , והרצון והצורך לעזוב את המדינה הלך וגבר . החל במרס 1950 הותר ליהודי עיראק לצאת מן המדינה . היהודים שמחו על היתר היציאה , אך חששו שאינו אלא תחבולה של השלטון שנועדה לאתר יהודים שרוצים לעזוב את עיראק . אבל לנוכח אי הסדר במדינה והחשש של יהודי עיראק לחייהם - החליטו יהודים לעלות . מיהודי עיראק שנרשמו לעלייה נשללה האזרחות והם פוטרו מעבודותיהם ( עמ' . ( 144 העלייה מצפון אפריקה נחשבת לעליית הצלה . כזו הייתה עליית יהודי לוב ומרוקו , שסבלו מ ּ פ ְָ רעֹות ב1948- בעקבות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל . יהודים ממרוקו עברו לאלג'יריה , ומשם דרך נמל מְרסיי שבצרפת - עלו לישראל . מעריכים כי ב1949- הגיעו ממדינות צפון אפריקה לישראל כ20- אלף עולים ( עמ' . ( 145 , 143 יהודים עלו גם מסוריה , מלבנון , וממצרים - מדינות שלחמו בישראל - וגם מאיראן ומטורקיה . העלייה למדינת ישראל בשנים 1967-1948 התפלגות העולים לפי יבשות , 1952-1948 ) באחוזים ( מספר העולים בשנים 1953-1948 מבצע "עליית עזרא ונחמיה" עולים מעיראק במטוס בדרך ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר