עמוד:214

פרק יב : בניית חברה בשני העשורים הראשונים של המדינה ( 1967-1948 ) פעולות ראשונות מבטאות את הריבונות הכרזת העצמאות ב14- במאי 1948 הפכה את היישוב היהודי בארץ ישראל למדינה ריבונית . למעשה , התנהל היישוב כמדינה גם לפני ההכרזה : נערכו בחירות לאספת הנבחרים , ומתוכה נבחרו הוועד הלאומי והנהלת הוועד הלאומי והם פעלו כמוסדות פוליטיים מייצגים . אך ההשתתפות בבחירות וקבלת המרּות של המוסדות הנבחרים היו נתונים לבחירה ( עמ' . ( 21 ביישוב פעל ארגון ה"הגנה" והיה הזרוע הצבאית הכפופה למרּות ההנהגה הנבחרת . היישובים הפרוסים ברחבי הארץ המשיכו להתפתח . הכלכלה , החקלאות והתעשייה צברו תנופה . המעבר ממעמד של יישוב הנתון לשלטון זר למעמד של מדינה ריבונית חייב קביעת דפוסים ממלכתיים מוסדרים ומחייבים , עיצוב מוסדות לניהול מדינה , הקמת צבא סדיר , קביעת המטבע הלאומי ועוד . עם ההכרזה על הקמת המדינה הוגדרו מוסדותיה : מועצת העם נקראה מועצת המדינה הזמנית והייתה הרשות המחוקקת , ּומנהלת העם נקראה הממשלה הזמנית והייתה הרשות המבצעת . נקבע כי גופים אלה ינהלו את המדינה עד לעריכת בחירות . ב25- בינואר , 1949 כשמונה חודשים לאחר הכרזת העצמאות , עוד לפני סיומה של מלחמת העצמאות , נערכו בחירות לאס ֵ פה המכֹוננת . תפקיד האספה המכוננת היה להסדיר את פעולתם של מוסדות המדינה . על פי חוק , האספה שנבחרה הפכה לכנסת ישראל . הכנסת הראשונה התכנסה בט"ו בשבט תש"ט 14 ) בפברואר . ( 1949 בבחירות אלה קיבלה מפא"י יותר משליש מן המושבים בכנסת 46 - מנדטים מתוך , 120 ודוד בן גוריון , שהיה מנהיג מפא"י , הרכיב את הממשלה הראשונה ועמד בראשה . בכנסת הראשונה הושבע חיים ויצמן לנשיא הראשון של מדינת ישראל 17 ) בפברואר . ( 1949 ביטוי לריבונותה של המדינה היה - קביעת עיר הבירה . בתכנית כ"ט בנובמבר 1947 של האו"ם נקבע כי ירושלים תהיה עיר בינלאומית . אולם בן גוריון הודיע בישיבת הממשלה כי בכוונתו להכריז שירושלים היא בירת ישראל . הממשלה אישרה את ההצעה , וב5- בדצמבר 1949 אישרה אותה גם הכנסת . בן גוריון הכריז במליאת הכנסת כי “ ירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד ממדינת ישראל - כשם שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל , מאמונת ישראל ומנשמת עמנו . ירושלים היא לב ל ּבָ ּה של מדינת ישראל " . הכנסת אישרה פה אחד את הודעת הממשלה . גילויי ריבונות ראשונים סמל המדינה בפברואר 1949 אושר סמל המדינה . הסמל כולל מנורה , המסמלת את מנורת בית המקדש , ושני ענפי זית . חיים ויצמן , הנשיא הראשון של מדינת ישראל , נשבע אמונים למדינת ישראל , 17 בפברואר 1949

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר