עמוד:211

לחזרה ולדיון . 1 הסכם השלום בין ישראל למצרים - הגדולה במדינות ערב , היה פריצת דרך ביחסים בין ישראל לעולם הערבי . א . מה היו התהליכים שהובילו להסכם זה ? הבחינו בין תהליכים הקשורים במדינות המסוכסכות לבין תהליכים הקשורים במעצמות . ב . מה היו עיקרי הסכם השלום בין ישראל למצרים ? ג . חוקרים טוענים כי ההסכם היה פריצת דרך מדינית אך גם פריצת דרך פסיכולוגית ומנטלית . למה כוונתם ? מה דעתכם על טענה זו ? ד . פריצת הדרך שהשיגו סאדאת ובגין מעידה על מקומם המיוחד של מנהיגים בצמתים מכריעים בהיסטוריה . עם אילו קשיים התמודדו שני המנהיגים בתהליך לקראת החתימה על ההסכם ואחרי החתימה ? ומה לדעתכם מאפיין את דפוסי מנהיגותם ? . 2 איתן בנצור , שנטל חלק במשלחת הישראלית לוועידת השלום במדריד , כתב : ... " מזדקר מעשה השלום במדריד כמפנה היותר מרחיק לכת בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי . ] ... [ היה זה חיבור נדיר של תנאים ונסיבות עם נפשות פועלות בודדות , שגילו נחישות , כושר מנהיגות ולהט נפשי רב לקדם את תהליך השלום בכל מאודם " . ( הדרך לשלום עוברת במדריד , , 1997 עמ' ( 202 א . מהם התנאים שהביאו לכינוס ועידת מדריד ? ב . מדוע מגדיר בנצור את ועידת מדריד כמפנה ְ מרחיק לכת ? ג . חוו דעתכם על דבריו של בנצור , והסבירו . . 3 החוקר איתמר רבינוביץ כתב על הסכם מזכר נהר וואי ַ : "הסכם זה פתח מבוי סתום ,... שבמהלכו הוטל בספק עתיד הסכמי אוסלו וגורל השלום במזרח התיכון " . ( חבלי שלום : ישראל והערבים , 2003-1948 עמ' ( 77 א . תארו את ההתפתחויות העיקריות שהתרחשו מהחתימה על הסכם אוסלו ועד החתימה על מזכר וואי ַ . ב . מדוע טוען רבינוביץ , שעתיד גורל השלום במזרח התיכון הוטל בספק ? מהם הקשיים שעמדו בפני יישום הסכמי אוסלו ? . 4 ב26- באוקטובר 1994 נחתם במעבר הגבול בערבה הסכם השלום בין ישראל לירדן . א . מה היו התנאים שאפשרו לחתום על הסכם השלום בין ישראל לירדן , ומה היו עיקריו ? ב . מה היו התגובות על ההסכם בישראל ? במה הן היו שונות מן התגובות על הסכם השלום בין ישראל למצרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר