עמוד:208

ישראל וירדן חותמות על הסכם שלום ביניהן במשך שנים רבות התקיימו מגעים חשאיים ואישיים בין ממלכת ירדן ההאׁש ֶ מית לבין מנהיגי מדינת ישראל . אך חוזה שלום לא נחתם עד 1994 כי ירדן לא רצתה לחתום על הסכם שלום נפרד עם ישראל , מעשה שיביע התָרסה כנגד סוריה ; בנוסף , היו כמה נושאים לא פתורים בין ישראל לירדן , שהיה עליהן להסדיר . לאחר החתימה על הסכם אוסלו יזמה ישראל , בראשותו של רבין , משא ומתן עם ירדן . בפגישת פסגה משולשת בין ראש הממשלה רבין , המלך חסיין והנשיא קלינטון , שהתקיימה בבית הלבן ביולי , 1994 הכריזו הצדדים על סיום מצב הלוחמה בין שתי המדינות . המשא ומתן התקדם בסיוע מחוֹות הדדיות כדי להפיג את המתח בין הצדדים . כך לדוגמה , בטיסתו לירדן חלף המלך חסיין מעל מדינת ישראל ומטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי ליוו אותו במטס הצדעה . במהלך הטיסה שוחחו רבין וחסיין בטלפון . בתמורה להסכם שלום הציעו האמריקנים לירדן שמיטת חובות ואפשרויות חימוש ; הייתה זו הזדמנות עבור ירדן לתקן את היחס השלילי כלפיה בעקבות מדיניותה במלחמת המפרץ , שבה צידדה בעיראק . כך , תוך פחות משנה מתחילת המשא ומתן , נחתם ב26- באוקטובר 1994 במעבר הגבול בערבה הסכם השלום בין ישראל לירדן בנוכחות נשיא ארצות הברית , ביל קלינטון . הסכם השלום בין ישראל לירדן כלל כמה סעיפים , ובהם : הגבול בין שתי המדינות - ייקבע בהתאם לגבול שנקבע בתקופת המנדט הבריטי ובהתאם לתנאים הגאוגרפיים בשטח . סוגיית המים - סוכם על חלוקת מימיהם של נהר הירדן , נהר הי ְ רמּוך , ומאגרי התהום בערבה - בין שתי המדינות . כלכלה - סעיפים בהסכם שעסקו בשיתוף פעולה כלכלי ובאופי הקשרים בין שתי המדינות . הציבור בישראל תמך בהסכם השלום עם ירדן . בניגוד להסכמים הקודמים שישראל חתמה עליהם - עם מצרים ועם הפלסטינים , בהסכם שחתמה עם ירדן היא לא נאלצה לוותר על שטחים . בנוסף , היחסים האישיים החמים בין רבין למלך חסיין והמשא ומתן שהתנהל ברֹוגע וללא תקלות ומשברים , הגבירו את אהדת הציבור בישראל להסכם . תעודה קטעים מנאומו של יצחק רבין במעמד חתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן , 26 באוקטובר 1994 אני מביט סביבי מן הבימה הזו אל הערבה , ואני רואה מדבר צחיח בצד הירדני ובצד הישראלי . אין כמעט חיים כאן , אין מים , אין באר , רק מוקשים . כאלה היו היחסים בין ישראל וירדן בארבעים-ושבע השנים האחרונות : מדבר צחיח . אף לא עלה ירוק אחד . לא עץ , גם לא פרח . היה צורך בהחלטה נועזת , לפעמים תוך חריקת שיניים , כדי להתגבר על היובש הזה , על הצחיחות שבין שני העמים , על המוקשים . [ ... ] מנהיגות יכולה לפ ַ ל ֵ ס דרך , להראות דרך . את הדרך עצמה צריכים לסלול בני שני העמים . אני לא מאמין שהיינו מגיעים לרגע הגדול הזה , אלמלא הרצון לשלום שהיה בל ִּ ֹות שני העמים : בל ִּ ֹות אנשי צבא כמו בל ִּ ֹות אנשי הרוח , בל ִּ ֹות החקלאים כמו בל ִּ ֹות נהגי המשאיות החוצים את כבישי הערבה בירדן ובישראל . בל ִּ ֹות המורים כמו בל ִּ ֹות ילדי הגן . שני עמים עם רצון נחוש לקבוע שבדור שלהם תחול המהפכה הגדולה במזרח התיכון . [ ... ] הוד מלכותו , שלום בין מדינות הוא שלום בין אנשים , הוא ביטוי של אמון ושל הערכה . למדתי להכיר ולהעריץ את העוצמה השקטה והמחויכת שבה אתה שומר על עמך , את האומץ שבו אתה מנהיג את אנשיך . לא רק מדינותינו כורתות שלום זו עם זו היום , לא רק עמינו לוחצים יד לשלום כאן בערבה . אתה ואני עושים כאן שלום שלנו , שלום של חיילים , שלום של ידידים . תודה לך , נשיא ארצות הברית , שתמיכתך בתהליך כולו היתה כל כך חיונית להשגת התוצאה הסופית . תודה לנציגי אירופה , לנציגי רוסיה , שר החוץ א ַ נ ְְ ֵריי קֹוז ִ יֵרב , נציגו של נשיא רוסיה ּ בִריס ילצ ְ ִ ין , ולנציגי כל המדינות הנוכחים כאן בטקס . תודה לכולכם . תינוקות נולדו הבוקר בירושלים . תינוקות נולדו הבוקר בעמ ַ אן . חיים חדשים באו לעולם . בוקר טוב לך האם הירדנית , שלום לך האם הישראלית , השלום שנולד היום נותן לך תקווה גדולה שהבן שנולד לא יידע עוד מלחמה - ואת לא תדעי עוד צער . שלום , וס ַ ל ַ אם . 1 רבין מתייחס בנאומו למנהיגים ולעמים . מי הם המנהיגים ומה תפקידם ? מה לדעת רבין תפקידם של העמים בתהליך השלום ? 2 האם אתם מסכימים עם תפיסתו של רבין ? נמקו את דעתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר