עמוד:200

1 בגין משתמש במושג "שלום אמיתי" - למה כוונתו ? ואם תרשו לי לפנות בקריאה מעל במה זו אל עם ישראל , הריני פונה בדבר אמת לכל איש ואישה וילד בישראל ואומר לו : אני נושא אליכם , מאת העם המצרי אשר מברך את השליחות המקודשת הזאת למען השלום , אני נושא אליכם שליחות שלום , זוהי שליחות של עם מצרים שאינו יודע קנאות , שבניו המוסלמים , הנוצרים והיהודים חיים ברוח הידידות , האהבה והסובלנות . זוהי מצרים שעמ ָ ּה הפקיד בידי את פיקדון השליחות הקדושה , אליכם , שליחות של ביטחון ושלום . אני פונה אליכם , כל איש ואישה וכל ילד בישראל : עודדו את הנהגתכם למאבק למען השלום כדי להפנות את המאמצים להקמת בניין רם של שלום ּבמ ְ קֹום לבנות מבצרים ומקלטים המבוצרים בטילי הרס . הראו לעולם כולו את דמות האדם החדש באזור זה של העולם כדי שישמש דוגמה לאדם האהבה , אדם השלום בכל מקום ומקום . בשרו לבניכם ׁשמ ָ ה שהיה בעבר היה סוף המלחמות וקץ הייסורים . הנה באה התחלה חדשה של חיים חדשים , חיים של אהבה , ברכה , חופש ושלום . [ ... ] בחרתי לחרוג מכל הכללים והתקדימים שידעו מדינות הלוחמות זו בזו , על אף כיבוש האדמות הערביות שעדיין קיים . ה ַ צ ְ ה ָ ָרתי שאני מוכן לבוא לישראל הייתה הפתעה גדולה וגרמה להתרגשות רבה ואף להטלת ספ ֵ קות לגבי מטרות בואי . ולמרות זאת קיבלתי את ההחלטה באמונה שלמה שאני נותן כאן ביטוי ּכן לרצונו של עמי וכוונותיו . בחרתי בדרך הקשה הזאת אפילו אם בעיני רבים וטובים היא הדרך הקשה ביותר . בחרתי לבוא אליכם בלב פתוח ובמחשבה פתוחה . בחרתי לתת דחיפות למאמצים העולמיים הנעשים למען השלום . בחרתי לבוא אליכם , לביתכם , ולהביא לכם את העובדות ל ַ א ֲׁ שָרן ) בצורה נכונה , ) את הא ֲ מ ִ יתּות המופשטת , ולא כדי לתמ ְ ֵרן ) להשתמש במעשי תחבולה ( ולא כדי להרוויח משהו , אלא כדי שנעבור יחד את המערכות הקשות ביותר בהיסטוריה החדשה , זו המערכה אל שלום צודק וקבוע . אין זו מערכה שלי בלבד ולא של המנהיגים בישראל ; זוהי מערכה של כל אזרח ואזרח על אדמותינו כולנו , שזכותו לחיות בשלום . זוהי התחייבות מ ַ צ ְּ ּונית ִ ואחריות בל ִּ ֹותיה ֶ ם של מיליונים המצ ְ ַפּ ים לשלום המיוחל . 1 סאדאת טוען כי כדי להגיע לשלום צריך לגלות אומץ . מדוע ? 2 מה סאדאת מבקש מאזרחי ישראל ? מה לדעתכם הוא השיג בפנייה זו ? תעודה קטעים מנאומו של מנחם בגין בכנסת , 20 בנובמבר 1977 הריני מברך את נשיאה של מצרים לבואו לארצנו ולהשתתפותו בישיבת הכנסת . זמן הטיסה בין קהיר ובין ירושלים קצר , אך המרחק ביניהם היה עד אמש אין-סוף . הנשיא סאדאת עבר את המרחק הזה באומץ לב . אנחנו היהודים יודעים להעריך אומץ לב , ונדע להעריכו אצל אורחנו , כי באומץ לב קמנו ובו נחיה . [ ... ] אדוני הנשיא , אדוני נשיאה של מצרים , בבית הדמוקרטי הזה יושבים מפקדים של כל ארגוני המחתרת העברית הלוחמת . הם היו חייבים לנהל מערכת מעטים נגד הרבים , נגד כוח עולמי אדיר . כאן יושבים בכירי המפקדים והמצביאים שלנו שהוליכו מחנות שלמים , מחנות שלמים , לקרב שנכפה עליהם וא ֱ ל ֵ י ניצחון שהיה בלתי נמנע משום שהם הגנו על הזכות . הם שייכים למפלגות שונות , יש להם השקפות שונות , אבל ּבטּוח ַ נ ִ י , אדוני הנשיא , שאבטא את דעת כולם ללא יוצא מן הכלל , שיש לנו שאיפה אחת בלב , רצון אחד בנפש , וכולנו מאוחדים בשאיפה וברצון אלה - להביא שלום , שלום לעמנו , שלא ידע שלום אפילו יום אחד מאז ה ַ ח ִ יל ֹ ֹוּו ) התחלנו ( ׁשבים צ ִ יֹונ ָ ה , ושלום לשכנינו , שאנו מאחלים להם כל טוב . ואנו מאמינים שאם נעשה שלום , שלום אמיתי , נוכל לעזור איש לרעהו בכל שטחי החיים ותיפתח תקופה חדשה במזרח התיכון , תקופת פריחה וצמיחה , פיתוח והתפתחות וגידול כפי שהיה בימי קדם . לכן יורשה לי היום לקבוע מהו תוכנו של השלום על-פי הבנתנו . אנחנו מבקשים שלום מלא , אמיתי , תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי . לא לשקוע בזיכרונות העבר . היו מלחמות . הייתה שפיכות דמים . נפלו בני דור צעיר מופלאים משני הצדדים . אנו כל ימינו נישא את זכר גיבורינו אשר מסרו נפשם כדי שיום זה יגיע , גם יום זה יבוא . אנחנו מכבדים אומץ לב של יריב ואנחנו נותנים כבוד לכל בני הדור הצעיר בקרב העם הערבי שאף הם נפלו . לא לשקוע בזיכרונות העבר אפילו הם קשים לכולנו . לגבור עליהם . לדאוג לעתיד , לעמינו , לילדינו , לעתיד המשותף שלנו . לראות שבאזור הזה נחיה כולנו יחד , נחיה לדורי דורות , העם הערבי הגדול ומדינותיו וארצותיו והעם היהודי בארצו ארץ ישראל . לכן יש לקבוע מה תוכנו של השלום . הבה ננהל משא ומתן , אדוני הנשיא , כאנשים בני חורין על חוזה שלום , ובעזרת השם , כך אנו מאמינים באמונה שלמה , יבוא היום ונחתום עליו בכבוד הדדי ואז נדע שתמ ָ ה תקופת המלחמות , הושטנו יד איש לרעהו , לחצנו יד איש של רעהו והעתיד יהיה מזהיר לכל עמי האזור . ראשית חכמה בחוזה שלום - ביטול מצב המלחמה . אנואר אל-סאדאת נואם בכנסת , 20 בנובמבר 1977

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר