עמוד:196

לחזרה ולדיון . 1 מבצע מּוסקטיר - מבצע קדׁש - הוא פרי של שיתוף פעולה בין בריטניה , צרפת וישראל . א . מה היו הגורמים שהובילו את שלוש המדינות הללו למלחמה משותפת נגד מצרים ב ? 1956- ב . כיצד תוכלו להסביר את תגובתן הדומה של ארצות הברית ושל ברית המועצות למלחמה זו ? ג . כישלונה הצבאי של מצרים במבצע קדׁש הפך להישג פוליטי . כיצד ? ד . כיצד השפיע מבצע קדש על מדינת ישראל ? . 2 החוקר משה גת טוען כי הסכסוך בשאלת מי הירדן החריף ב1963- וערער את היציבות היחסית שאזור המזרח התיכון נהנה ממנה - מאז סיום מבצע קדש . א . מהו הסכסוך בשאלת ניצול מי הירדן ? ומה הייתה עמדת המעצמות בסכסוך זה ? ב . מה העיד על החרפת הסכסוך בשאלת מי הירדן ? ג . האם נכון לטעון כי שאלת ניצול מי הירדן הוכיחה את חולשת מדינות ערב ? הסבירו . . 3 עד סוף שנות ה60- התנהלו שלוש מלחמות בין ישראל לשכנותיה : מבצע קדש , מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה . א . השוו בין הסיבות שהובילו למלחמות ובין תוצאותיהן . מה הן מסקנותיכם ? ב . האם המלחמות בין ישראל לשכנותיה היו "מלחמות בֵררה" או "מלחמות אין-בֵררה ? " נמקו . . 4 ההיסטוריון שמעון שמיר כותב : "ביסודו של הסכסוך הערבי-ישראלי עמדה שאלת קיומה של מדינת ישראל " . א . כיצד פעלו מדינות ערב בשנות ה50- ובשנות ה60- נגד מדינת ישראל ? ב . אילו צעדים נקטה מדינת ישראל כדי להתמודד עם איומיהן של מדינות ערב ? . 5 א . יש הטוענים כי ההידרדרות לקראת מלחמת ששת הימים הייתה הידרדרות לא נשלטת . הסבירו טענה זאת . ב . מהם ההישגים המידיים של מלחמת ששת הימים ומהם הקשיים שעוררו תוצאותיה ? ג . מבין החוקרים שהעריכו את תוצאותיה של מלחמת ששת הימים במבט לאחור , יש הטוענים כי המלחמה סדקה את מוסריותה של החברה הישראלית . מדוע ? מה דעתכם על טענה זו ? . 6 א . מה היו התהליכים שהובילו למלחמת יום הכיפורים ? ב . כיצד השפיעה מלחמה זו על מדינת ישראל ? ג . חוקרים טוענים כי מלחמת יום הכיפורים הייתה פרי של עיוורון מדיני וצבאי וכי הייתה זו מלחמה מיותרת . מה דעתכם על טענה זו ? נמקו . ד . יש הרואים בהתפטרותה של גולדה מאיר במאי 1974 את סיומה של מלחמת יום הכיפורים . מדוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר