עמוד:182

ב1958- החלה ירדן לבנות בסיוע אמריקני תעלת מים להשקיה . גם ישראל החלה בבניית מוביל המים הארצי שנועד להזרים מים מהירדן ומהכינרת אל הנגב . הידיעה על בניית המוביל עוררה התנגדות עזה במדינות ערב , והן טענו כי הטיית מי הירדן על ידי ישראל היא מעשה של תוקפנות . מדינות ערב התנגדו לבניית המוביל כי הבינו שאספקת מים תאפשר צמיחה של המדינה - במספר תושביה , בכלכלתה ובעוצמתה הצבאית . בסוף שנת , 1963 השלימה ישראל את בניית מוביל המים הארצי . לנוכח התפתחות זו הבהיר נאצר בוועידת פסגה של ראשי מדינות ערב בקהיר בינואר , 1964 כי פתרונה של בעיית המים יבוא עם חיסולה של מדינת ישראל בפעולה צבאית . לדבריו , לקראת יעד זה על מדינות ערב להתאחד , להגיע לעליונות צבאית ולפעול לבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית . בעמדה הערבית בשאלת המים תמכה ברית המועצות , ובעמדת ישראל תמכו ארצות הברית , בריטניה וצרפת . ב5- ביוני 1964 החל המוביל הארצי לפעול באופן סדיר , ומים מן הכינרת זרמו דרומה . התגובה הערבית לא איחרה לבוא . בוועידת פסגה של מדינות ערב שהתכנסה באלכסנדריה בספטמבר , 1964 הוחלט על צעדי תגובה : • צעדים טכניים - הטיית מי הירדן . צעדים צבאיים - היערכות למלחמה בישראל . בהתאם להחלטות אלו , החלה סוריה לפעול להטיית מי הּב ַ ניאס כדי לפגוע במוביל המים הארצי . בתגובה הפציץ חיל האוויר את אתרי ההטיה של הסורים , ופגע בכלי עבודה שביצעו את עבודות ההטיה . בהפצצות אלו ביקשה ישראל להבהיר למדינות ערב כי היא נח ּ ׁשה ָ בדעתה למנוע את ההטיה של מי הּבניאס ַ . בפגישות שערכו הרמטכ"לים של צבאות מדינות ערב , הם חזרו והחליטו על היערכות לקראת מלחמה בישראל . אבל בפוע ַ ל התעוררו חילוקי דעות עמוקים בין מצרים לסוריה בנוגע למלחמה בישראל . מצרים טענה כי מדינות ערב אינן מוכנות למלחמה , וכי אין מקום לתגובה ערבית כוללת רק בגלל ההפצצות של ישראל בסוריה . באותה תקופה מצרים הייתה שקועה במלחמה בתימן , ולא היה ביכולתה לצאת למלחמה בחזית נוספת ( עמ' . ( 160 בתגובה האשימה התעמולה הסורית את מצרים בפחדנות , וטענה כי היא בוגדת בעניין הערבי . תעודה הסכנה הנשקפת לערבים ממפעל "המוביל הארצי" - בעיני סוריה , 15 בדצמבר 1963 . 1 המפעל יאפשר את הגירתם של ארבעה מיליון יהודים נוספים לפלסטין ; הדבר יסייע בידי ישראל לרכז כוח אדם חדש כדי להתכונן למערכות המכריעות בעתיד . . 2 המפעל יפריד אחת ולתמיד - בחומת אדם עבה באזור הנגב - את המזרח הערבי [ ... ] מן המערב הערבי , וישים לא ְ ַ ל ) ימנע ( את תכניותיהם של הערבים להגשים את האיחוד ביניהם ולכתר את ישראל . . 3 המפעל עלול להוסיף לישראל כוח אדם שיחזק את כוחה הכלכלי , והיא תעמידו כנגד הכוחות הערביים . . 4 המפעל עלול להגדיל את הפוטנציאל הצבאי של ישראל ולהכשיר אותה לתוקפנות חדשה כנגד טריטוריה ערבית . . 5 מפעל מי הירדן אינו אלא חוליה בשרשרת של מעשי ההתפשטות האימפריאליסטיים הציוניים במולדת הערבית . . 6 מפעל הירדן הוא חוליה בשרשרת התוקפנות הטבועה במדינת התוקפנות , ישראל , שלא חדלה לדגול ברעיון המדינה שגבולותיה משתרעים מן הפרת ועד הנילוס . המפעל נועד לנשל את הערבים היושבים בין הנילוס לפרת וליישב במקומם 20 מיליון יהודים על אדמה ערבית . ) מ' שמש , "המאבק על המים נגד ישראל , " 1967-1959 בתוך : עיונים בתקומת ישראל , כרך , 7 עמ' ) 130 1 מיינו את הטענות שהעלתה סוריה להיבטים , והציגו דוגמה לכל היבט . 2 מהו הרעיון שביקשה סוריה להטמיע בהתנגדותה למוביל המים הארצי ? דוד בן גוריון ) במרכז ( בביקור ב"מוביל המים הארצי 23 , " בינואר 1963

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר