עמוד:178

פרשת כפר קאס ם ואזרחיה הערבים של מדינת ישראל ביום שהחל מבצע קדש , ב29- באוקטובר , 1956 התחולל אירוע שלימים ּ ּונה פרשת כפר קאסם . מאז הקמת המדינה היו אזרחי ישראל הערבים , שחיו בגליל ובכפרי המשולש הקטן ( אזור שהשתרע מכפר קאסם בדרום ועד קלנסּואה בצפון ) - בשלטון של ממשל צבאי . הממשל הצבאי שלט בחייהם של האזרחים הערבים : הוא הגביל את תנועתם והם נזקקו לאישורי תנועה , נערכו מעצרים מנהליים והוטל עוצר בשעות הלילה ( מהשעה 9 . 00 בלילה עד 6 . 00 בבוקר . ( רק ב1966- ביטל ראש הממשלה לוי אשכול את הממשל הצבאי . ביום שהחל מבצע קדש הוקדמה תחילת העוצר לשעה חמש אחר הצהריים . הפועלים שחזרו לבתיהם בכפר קאסם לאחר השעה חמש , לא ידעו שהעוצר כבר החל . אנשי משמר הגבול פקדו על הפועלים שביקשו להגיע לבתיהם בכפר לעצור , זיהו אותם כתושבי הכפר וירו בהם למוות . לדבריהם , הם פעלו על פי פקודה . 49 אזרחים מתושבי כפר קאסם נהרגו . הצנז ֶ ּ ָרה מנעה את פרסום הידיעות על מה שהתחולל בכפר , והמידע התפרסם בעיתונות רק כשבוע לאחר האירוע . ראש הממשלה דוד בן גוריון הודיע בכנסת על הרצח בכפר קאסם רק כשישה שבועות לאחר האירוע ( ב11- בדצמבר . ( 1956 בהודעתו גינה בן גוריון את המעשה והכריז על הקמת ועדת חקירה . ה כּ נסת עמדה דקת דומייה לזכר הנרצחים . אנשי משמר הגבול שהיו מעורבים בפרשה הועמדו למשפט בבית דין צבאי . החיילים טענו להגנתם כי ביצעו את המעשה על פי פקודה שקיבלו ממפקד המחלקה שלהם - לירות ללא הבחנה בכל מי שיימצא ֵ מחוץ לביתו לאחר הטלת העוצר . טענה דומה הושמעה גם מפי המפקדים . לאחר תשעה חודשים של משפט נידונו הנאשמים לתקופות מאסר של בין 7 ל17- שנים . אף אחד מהנאשמים לא ריצה את מלֹוא תקופת המאסר . על מפקד החטיבה הוטל קנס סמלי 10 - פרוטות , והוא המשיך לשרת בצה"ל . בפסק הדין קבע השופט , בנימין הלוי , כי חובה על כל חייל לבחון את חוקיות הפקודות הניתנות לו . השופט הגדיר את מהותה של פקודה בלתי חוקית ּבעליל ( באופן ברור ) וקבע כי אין לציית לה . סימן ההיכר לפקודה כזו הוא , לדבריו : " אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב , אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת - זוהי מידת אי החוקיות ּב ַ ע ֲ ליל הדרושה כדי לבטל את חובת הציות של החייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו . " השופט בנימין הלוי קבע בפסק הדין כי סימן ההיכר לפקודה בלתי חוקית ּב ַ ע ֲ ליל הוא כאשר מתנוסס מעליה " ּכד ְ ֶ ג ֶ ל שחור" איסור , שצריך להיות ברור לכל אדם באשר הוא אדם . כלומר , המבחן לפקודה בלתי חוקית בעליל הוא מבחן ערכי-מוסרי . אדם המקבל פקודה כזו חייב לסרב לבצעה . לוי אשכול - ( 1969-1895 ) ראש הממשלה בשנים 1969-1963 ושר הביטחון בשנים . 1967-1963 עלה לארץ בשנת . 1913 לאחר הקמת המדינה נבחר להנהלת הסוכנות היהודית ולראש מחלקת ההתיישבות ועסק בקליטת העלייה הגדולה . מילא תפקידים שונים בכמה ממשלות . ערב מלחמת ששת הימים הועבר תיק הביטחון שהיה בידיו לידי משה דיין . אנדרטה בכפר ק ַ אס ֶ ם לזכר הנרצחים בקרבת האנדרטה נערכת מדי שנה אזכרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר