עמוד:177

במבצע קדש הובס הצבא המצרי וישראל הוכיחה את עוצמתה הצבאית . צה"ל הצליח לפגוע ולהשמיד כמויות גדולות של נשק וציוד שהגיעו למצרים מן הגוש המזרחי זמן קצר לפני למלחמה . במהלך מבצע קדש נהרגו 171 חיילי צה"ל ונפצעו מאות . צה"ל לקח בשבי למעלה מ 5 , 000- חיילים מצרים . הם הוחזרו למצרים בתמורה לטייס שנשבה במלחמה ובתמורה לעוד שלושה חיילים שנפלו בשבי כשנה לפני המלחמה . ראש הממשלה דוד בן גוריון חלק ׁשב ְ חים ָ ללוחמי צה"ל וכינה את ההישג הצבאי במילים : " הקמת מלכות ישראל השלישית . " כיבוש סיני והחזרה להר סיני עוררו התרגשות בקרב אזרחי ישראל . ארצות הברית וברית המועצות מחו בתקיפות על הפעולה הצבאית , ודרשו להוציא מהאזור את כל הכוחות הלוחמים . עקב ֶ האּולטימטּום ( אזהרה ) הזה נאלץ בן גוריון להודיע ב7- בנובמבר 1956 שצה"ל ייסֹוג מסיני . וכך בלחץ המעצמות והאו"ם נסוגה ישראל מכל השטח שכבשה - הנסיגה הושלמה במרס . 1957 נאצר התהדר בניצחונה הפוליטי של מצרים במלחמה , וחזר וטען כי הצליח להביס את המדינות האימ ּפֶ ְריאליסטיֹות ללא כל סיוע ממדינה אחרת . הוא ביטל את ההישגים הצבאיים של ישראל בטענה כי אלה הושגו עקב ֶ שיתוף פעולה בינה לבין בריטניה וצרפת ( עמ' . ( 160 בהחלטה שהתקבלה בעצרת האו"ם ב , 1957- נקבע כי יּוצב ַ כוח חירום של האו"ם בשטח מצרים לאורך גבול ישראל - מצרים , שיחצֹוץ בין צה"ל לצבא מצרים . יחידה מיוחדת של כוח האו"ם הוצבה באזור ׁ ׁשְרם א-ׁש ֶ יח . ' חצי האי סיני הפך לאזור חיץ מפֹוָרז ( אזור ניטרלי שאי אפשר לכבוש אותו ואין בו כוחות צבא ונשק ) בין ישראל למצרים . מצ ָ ֵרי טיראן נשארו פתוחים לׁשיט ישראלי , דבר שאפשר את התפתחות נמל אילת ואת ַ הסחר עם מדינות אפריקה ודרום מזרח אסיה . לאחר מבצע קדש פסקו פעולות הפדאיון , ובמשך 11 שנים שרר שקט כמעט לחלוטין בגבול ישראל-מצרים . עקב המלחמה , הבינו מעצמות המערב כי כדי לשמור על היציבות באזור המזרח התיכון ולמנוע הידרדרות למצב של מלחמה - יש לשמור על עוצמתה של ישראל , ולכן סיפקו לה נשק . היציבות במזרח התיכון הייתה חשובה למעצמות כדי לאפ ְ ׁש ֵ ר המשך של אספקת נפט מן המזרח התיכון למדינות מערב אירופה , וכדי למנוע מברית המועצות להעמיק את מעורבותה במזרח התיכון . תעודה הלקח העיקרי ממבצע קדש הדברים נכתבו על ידי דוד בן גוריון ביומנו מתקופת מבצע קדש ביום , 27 . 12 . 56 כ"ג בטבת תשי"ז . [ ... ] הלקח העיקרי ממערכת סיני ) מבצע קדש ( הוא שאין ללמוד ממנה על המלחמה הבאה , מטעמים אלה : . 1 כאן היינו היוזמים , ויתרון היוזמה ידוע . במלחמה הבאה ייתכן שנהיה הנתקפים והיוזמה הראשונה תהיה בידי האויב . . 2 הפעם נלחמנו רק בצבא מצרים , ייתכן שבמלחמה הבאה יהיו התוקפים מרובים . . 3 [ ... ] לא תהיה לנו עזרה חיצונית - ואין לשער כמה הועילה לנו הפעם העזרה החיצונית גם בנשק , גם במשתמשי נשק ) הטייסים ( וגם בדרך אחרת [ ... ] [ ... ] . 4 המלחמה הבאה עלולה להיות יותר ממושכת ותטיל על הצבא , על העם ועל המשק עול גדול . [ ... ] . 7 במלחמה הבאה עלול העורף להיפגע . המורל הגבוה שנתגלה בעם ' ( בעורף ) ' בימי מערכת סיני הוא בלי ספק סגולת העם , אבל - גם בגלל חוסר כל פגיעה . תל אביב וחיפה לא הופצצו , ומטוס אויב לא נראה על שמי ישראל - לא כן במלחמה הבאה . הפגיעות ישפיעו על המורל . . 8 אם המלחמה - כפי שאנו רוצים ומקווים - תתנהל בשטח האויב , לא ניתקל כבפעם הזאת במדבר ריק - אלא ביישוב עוין . ולכן - הגברת כוח האוויר ) למרות קיצוצים בתקציב ( והעלאת איכות הצבא המוסרית והמקצועית - וגם ליכוד העם . הצבא צריך להיות גורם בליכוד העם . גם עכשיו הוא כוח מחנך - יוצאי הצבא מחונכים יותר ביציאתם מהצבא מאשר בכניסתם , וזה חל בייחוד על עולים . הצבא צריך להוות גם דוגמה לעם - וקודם כל סג ֶ ֶ ל הפיקוד - ּבח ֲ ברּות ובמשמעת . " ( מיומנו של בן גוריון : מערכת סיני , " בתוך : מבצע קדש ומערכת סואץ , 1956 עורכים : מ' שמש , א' טרואן , עמ' ) 301-300 1 הלקחים ממבצע קדש שבן גוריון מונה , מציגים את תפיסת הביטחון שלו . מהי ? 2 מה הם תפקידיו של צה"ל לדברי בן גוריון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר