עמוד:171

תעודה תחושת האיום על קיומה של ישראל אצל דוד בן גוריון עדותו של יצחק נבון , שהיה ראש הלשכה של דוד בן גוריון בשנים . 1963-1952 בחדרו של בן גוריון הייתה תלויה מפה של המזרח התיכון [ ... ] לכל רוחב הקיר : מדינות ערב בצבע אחד , וישראל בצבע אחר . הוא ) בן גוריון ( היה נכנס כל בוקר ומתבונן במפה שעה ארוכה . לא פעם היה אומר : " כל הלילה לא ישנתי בגלל המפה הזאת . מהי ישראל ? הבט : כתם קטנטן אחד ! נקודה אחת ! איך היא תתקיים בעולם ערבי זה ? " [ ... ] ) י' נבון , "שלמּות , ניגודים , סקרנות , " בתוך : עת-מול - כרך י"ב , גיליון ) 69 ( 1 תשרי תשמ"ז-אוקטובר , 1986 עמ' ) 4 תעודה המרכיבים של ביטחון ישראל , דוד בן גוריון , 2 בנובמבר 1955 דברי דוד בן גוריון בעת הצגת ממשלה חדשה לפני הכנסת . ביטחון ישראל - פירושו עלייה . [ ... ] ביטחון - פירושו התיישבות , ובשורה הראשונה יישוב השממה . [ ... ] ביטחון - זהו כיבוש הים והאוויר והיותנו למעצמה ימית חשובה ולכוח גדול בנתיבות האוויר . [ ... ] ביטחון - זהו טיפוח מחקר מדעי וכושר מדעי בכל המקצועות הפיזיים , הכימיים , הביולוגיים והטכנולוגיים ברמה עליונה , בשיא הידע . [ ... ] ביטחון - זוהי הכשרה מקצועית משוכללת לנוער בחקלאות , במלאכה , בחרושת , בבניין , בספנות [ ... ] ולבסוף - ביטחון זוהי היחלצות הנוער והתנדבות העם ומלומדיו למשימות קשות וחיוניות בהתיישבות , בביטחון ובמיזוג גלויות . [ ... ] ) ד' בן גוריון , מדינת ישראל המחודשת , כרך ראשון , עמ' ) 470-469 1 מהו ביטחון על פי דברי דוד בן גוריון ? מיינו את מרכיבי הביטחון למרכיבים ישירים ולמרכיבים עקיפים . 2 האם אתם מסכימים עם עמדתו של בן גוריון ? הסבירו . 3 דברי בן גוריון נאמרו בעת הצגת ממשלה חדשה לפני הכנסת - האם נכון לטעון כי דבריו הם ֵ רטֹוריָקה ) אמנות הנאום והשכנוע ( בלבד ? תופעת ההסתננות מערערת את תחושת הביטחון בשנות ה50- החמירו בעיות הביטחון השוטף של ישראל . מסתננים חדרו לשטחה של המדינה ופגעו באזרחים בדרכים , חיבלו באספקת המים והציתו שדות . יעד נוסף לפעילות המסתננים היה יישובי הספ ָ ר - יישובים ששכנו בקרבת הגבול . יישובי הספר היו מבודדים ובן גוריון כינה אותם " קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל . " ישראל הבהירה כי היא רואה בהסתננות הפ ָ ָרה של הסכמי שביתת הנשק , וכי תפעל נגדה . חלק מיישובי הספ ָ ר שכנו במקומות שישבו בהם אותם פליטים לפני המלחמה , ובהסתננות ובפעולות חבלה - הביעו המסתננים את כאבם האישי . חלק מן המסתננים היו פליטים ערבים , שראו בכאב את השדות הירוקים ואת המשקים המתבססים בישראל . בתחילה הסתננו יחידים או קבוצות של פליטים וגנבו יבולים וציוד . אחר כך נוסף להסתננות יעד פוליטי שקבעו מנהיגים ערבים : יצירת מתיחות צבאית סמוך לגבולות שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק . על ידי המתיחות הם ביקשו לערער את היציבות שקיוו המדינות להשיג בהסכמים . בהשפעת פעולות המסתננים החלו לעלות ספקות ֵ גם במערכת הפוליטית וגם במערכת הצבאית , בנוגע לכוחם של הסכמי שביתת הנשק למנוע ממדינות ערב לתקוף את ישראל . ריבוי פעולות המסתננים העלה שאלות עקרוניות : האם ישראל צריכה להמשיך לשמור על הסכמי שביתת הנשק ? האם השמירה עליהם אינה פוגעת בביטחונה ? האם יש לשנות את המדיניות ולהגיב על ההפ ָ רֹות של שביתת הנשק שיזמו הערבים ? האם תגובה עלולה להביא להתלקחות מלחמה ? הפגיעות החוזרות ונשנות בחייהם וברכושם של אזרחי ישראל הבהירו להנהגת המדינה , כי ישראל לא תוכל להימנע מלהגיב על תופעת ההסתננות שפוגעת בריבונותה ומאיימת על עצמאותה . פעולות הטרור עוררו חרדה עמוקה בקרב אזרחי המדינה , ובדעת הקהל גברה יותר ויותר הדרישה לפעולות ענישה ונקמה נגד המסתננים ונגד שולחיהם - פעולות שיחסלו את תופעת ההסתננות , או לפחות יקטינו אותה . השפעת פעולות המסתננים על אזרחי ישראל היהודים הייתה כה קשה , עד כי בן גוריון העלה את החשש כי העולים החדשים שישבו ביישובי הספ ָ ר יקומו וינטשו את יישוביהם . בן גוריון הזהיר כי אם ייפגעו התושבים ביישובי הספר וינטשו את מקומות מגוריהם - תיפגע המדינה כולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר