עמוד:169

לחזרה ולדיון . 1 בין מדינות ערב במזרח התיכון התקיימו גילויים של אחדּות וגילויים של פיצול . א . הציגו גילויים של אחדות וגילויים של פיצול . ב . מה הם הגורמים לפיצול בעולם הערבי ? הסבירו והדגימו . . 2 שמעון שמיר טוען כי שלטונו של נאצר במצרים הושפע מההתמודדות עם פתרון בעיותיה הפנימיות של מצרים , מן ההתמודדות עם מדיניות המעצמות במסגרת המלחמה הקרה , ומהופעת הגוש האפ ְ רֹו-אסייני . הציגו דוגמאות ממדיניות הפנים והחוץ של נאצר המבטאות היבטים אלה . . 3 תקופת שלטונו של נאצר במצרים בשנות ה50- וה60- מוגדרת על ידי חוקרים בשם "נאצריזם . " א . הסבירו - מהו נאצריזם ? ב . הציגו פעולות המייצגות את הנאצריזם והסבירו מה היו יעדיהן ומה היו הישגיהן . . 4 נאצר היה מנהיגה הבלתי מעורער של מצרים בשנים . 1970-1954 א . תארו את מדיניות הפנים של נאצר והסבירו את מטרותיה . ב . תארו את מדיניות החוץ של נאצר והסבירו את מניעיה . ג . כיצד תוכלו להסביר את ההערצה הרבה שחש העם המצרי כלפי נאצר ? . 5 א . מה היו הבעיות המיוחדות שירדן התמודדה אתן בראשית עצמאותה ? ב . הציגו דוגמאות למדיניות הפנים ולמדיניות החוץ של ירדן בשנות ה50- וה60- והסבירו מה היו יעדי מדיניותה . . 6 חוקרים טוענים כי אירועי "ספטמבר השחור" הוכיחו שתלותו של המלך חסיין בעמדת מדינות ערב הצטמצמה . א . מהם אירועי "ספטמבר השחור ? " ב . כיצד ביטאו אירועים אלה את התחזקותו של המלך חסיין ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר