עמוד:167

המחקר מן על היחסים בין ירדן לפלסטינים מערכת ספטמבר 1970 לא הייתה אלא פרשייה אחת במסכת הקשיים הנמשכים והולכים של ירדן מאז 1948 במאמציה לשלב פלסטינים ותושבי עבר הירדן המזרחי במדינה אחת . באפריל 1950 שררה בקרב הפלסטינים מידה רבה של התנגדות למיזוג הגדה המערבית ועבר הירדן המזרחי . הפלסטינים היו רבים ומשכילים יותר וראו בעצמם קבוצה מפותחת יותר מתושבי עבר הירדן . בבתי הספר שממערב לירדן היה מספר התלמידים כפול מזה שבמזרחו , ובגדה המערבית היו יותר רופאים , עיתונאים , איגודים מקצועיים ומוסדות פוליטיים . [ ... ] הפליטים הפלסטינים ביקשו להוסיף להילחם בישראל כדי להשיב לעצמם את אדמותיהם , וחשדו - בצדק - שהמשטר בירדן מעוניין דווקא להגיע לידי הסכם עם ישראל . לפיכך תמכו רבים מן הפלסטינים בלאומיות הערבית הרדיקאלית ) הקיצונית ( שחרתה על דגלה את המשך המאבק . בשנות החמישים ביקש המשטר למחוק את רגש הזהות הפלסטיני : נאסר השימוש במילה " פלסטין" במסמכים רשמיים , מפלגות פוליטיות פלסטיניות הוצאו אל מחוץ לחוק ומוסדותיהם הפוליטיים נסגרו , הוטל פיקוח הדוק על העיתונות , ומערכות המשפט והכספים מוזגו משני צ ִ די הירדן . בתחילה נשלטה הגדה המערבית כולה כחטיבה אחת מירושלים , אבל אחר כך חולקה למחוזות ומרכז השלטון עבר לעמאן . האזור כולו היו נתון להשגחה קפדנית של כוחות הביטחון , בייחוד אחרי המשבר של [ ... ] . 1958 משהתמוטטה " הרפובליקה הערבית המאוחדת" בשנת 1961 פג מעט קסמה של הפאן-ערביּות בעיני הפלסטינים , ודומה היה שהם משתלבים והולכים במדינת ירדן . אבל התהליך הופרע עם תחייתה של הזהות הפלסטינית בעקבות ייסוד אש"ף ב , 1964- ומאז ואילך היה המשטר נתון בתחרות מתמשכת עם אש"ף על נאמנותם של הפלסטינים תושבי ירדן . ) מ' א' יאּפ , המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה , עמ' ) 249-248 1 מה אפיין ִ את היחסים בין הפלסטינים לבין הממשל בירדן ? 2 כיצד השפיעה הקמת אש"ף על היחסים בין ירדן לפלסטינים ? המחקר מן ארגוני המחבלים בירדן - מדינה בתוך מדינה [ ... ] המחבלים החלו משוטטים בחוצות הערים והעיירות , חמושים ומתהדרים במ ַ ֵדי ההסוואה שלהם . התעלמותם מן הרשויות הממלכתיות בלטה בסירובם לרשום את כלי הנשק שלהם ולשאת לוחיות רישוי ירדניות ; בגיוס נתינים ירדנים שהיו חייבים בשירות צבאי ; ובהתנערות מחובות מקובלות - כגון סילוק חובות . פגיעות אלה בריבונות הירדנית יצרו מעין מדינת מחבלים בתוך הממלכה הה ַ אׁשמית ִ - משל כאילו האזורים שבהם החזיקו המחבלים היו " מחוץ לתחום" לגבי שלטונות ירדן . מחבלים שהואשמו בביצוע פשעים נשפטו בבתי דין של מחבלים , וסיורים וז ְ קיפים ) שומרים ( של המחבלים בתוך הערים והעיירות היו אחראים להתנהגותם של חברי ארגוניהם . בסיסי מבצעים ושטחי היערכות נמצאו אך ורק בשליטת המחבלים , והדגל הפלסטיני התנופף מעליהם . המחבלים ביצרו אותם ושמרו עליהם , אף הקימו נקודות ביקורת בדרכי הגישה אליהם . על המלך ח ֻ סיין עצמו נאסרה הכניסה למפקדת פת"ח בסאלט באוגוסט , 1968 ופעם אחרת נאסרה על אחיו , הנסיך חסן , כניסה למחנה מחבלים . [ ... ] גילויי ההתעלמות מן המ ָ רּות הירדנית נתלוו גם בה ֲ פ ָ רֹות חוק יומיומיות . מחבלים שבילו חופשות בערים ובעיירות היו יורים באוויר ומטילים חיתתם ִ ) ּפח ֲ ד ָ ם ( על האוכלוסייה . הם סחטו כספים מז ָ ִרים במסעדות , בבתי מלון ובבתים פרטיים , והחלו לוחצים על סוחרים מקומיים לתרום לקרנות המחבלים . לא פעם ארגנו גם הפגנות המוניות ומהומות רחוב ששיתקו את החיים בבירה . הם חטפו פוליטיקאים ערבים , דיפלומטים זרים וכתבי חוץ . פעמים אחדות תקפו משרדי ממשלה והתנגשו עם המשטרה והצבא . הם התערבו גם בזירה הפוליטית הפנימית בירדן , ניסו לגייס שיתוף פעולה מקרב הפוליטיקאים מן האופוזיציה ואף מקרב תומכיו המסורתיים של המשטר , ל ְַ רֹות הבדווים . ) י' ביילי , "הפלשתינאים וירדן בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים , " בתוך : הסכסוך הערבי-ישראלי , עורכים : א' גלבוע , מ' נאור , עמ' ) 177 1 כיצד מבטא המחקר את הטענה כי ארגוני המחבלים הקימו בירדן מדינה בתוך מדינה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר