עמוד:165

הארגונים הפלסטיניים מתבססים בירדן היחסים בין ירדן למצרים התאפיינו בבריתות ובמשברים . בוועידת פסגה בקהיר ב1964- חודשו הקשרים בין שתי המדינות , וירדן נאלצה להסכים להשתתף בהטיית מ ֵ י הירדן כדי למנוע מישראל להשתמש בהם ( עמ' . ( 182 ב30- במאי , 1967 ערב מלחמת ששת הימים , חתם חסיין על ברית הגנה עם מצרים , ובפרוץ המלחמה , ב5- ביוני , 1967 החליט להצטרף למלחמה נגד ישראל , אף על פי שישראל הודיעה לו כי אם לא יצטרף למלחמה לא יותקף ( עמ' . ( 185 ירדן עוברת תהליך של ע ִ יּור ירדן עברה תהליך עיור מרשים : ב1922- רק כ 10 % - מתושבי הגדה המזרחית חיו בערים קטנות , ב1952- התרכזו בערים כ 31 % - מכלל האוכלוסייה , ואילו ב - 1979- כ . 66 % - כמה גורמים מרכזיים לתהליך זה : • הגירת פלסטינים אל הגדה המזרחית - הפלסטינים התרכזו בערים או במחנות הפליטים שבקרבתן , וביקשו תעסוקה בערים . ירידה במספר העוסקים בחקלאות - הקושי להתפרנס מחקלאות גרם לרבים לעזוב את העיסוק בחקלאות ולנדוד אל הערים . העלייה ברמת ההשכלה - גרמה , בעיקר לצעירים , ללמוד ולעסוק במקצועות שנחשבו לִרו ְ וחיים יותר וליוקרתיים יותר . בפברואר 1957 הסתיימה גם הברית שנחתמה בין ירדן לבין בריטניה ב . 1946- וכך , כדי לממן את אחזקת צבא ירדן , הסכימו מצרים , סוריה וערב הסעודית להעניק לירדן סיוע שנתי של 12 . 5 מיליון לירות שטרלינג במקום הסיוע הבריטי שקיבלה עד אז . ירדן גם סגרה את הבסיס הצבאי הבריטי ששכן בשטחה . כך נותקו הקשרים הממושכים בין ירדן לבריטניה . אולם כעבור זמן קצר חלה תפנית במדיניות ירדן . המלך חסיין הודיע כי גילה קשר סורי-מצרי נגדו ונגד ממלכת ירדן ופיטר את הממשלה ואת הרמטכ"ל . המלך אסר כל פעילות פוליטית בירדן וערך " טיהורים" בצבא ובפקידות הגבוהה . בפעולות אלה הצליח חסיין לבסס את שלטונו בירדן , אבל יחסיו עם מצרים ועם סוריה הידרדרו , והן ניהלו תעמולה חריפה נגדו . התעמולה הלכה והתעצמה עם כינון קע"מ . כתוצאה מכך פנה חסיין לאיחוד עם עיראק - ב14- בפברואר 1958 חתמו שתי המדינות על הסכם להקמת " הפדַרציה הערבית" ( עמ' . ( 149 אבל , חודשים ספורים לאחר מכן , ביולי , 1958 התרחשה בעיראק הפיכה , ולא היה ניתן לממש את ההסכם . בעקבות זאת , פנה המלך חסיין לארצות הברית ולבריטניה , וביקש את עזרתן מפני שחשש מתקיפה של סוריה ומצרים . בריטניה וארצות הברית נענו לבקשת חסיין . כוח של צנחנים בריטים הובא לע ַ מאן ביולי . 1958 ישראל התירה לכוח הבריטי לעבור בתחום האווירי שלה , והכוח שהה בירדן כארבעה חודשים . ארצות הברית שלחה אניות של הצי השישי אל מי הים התיכון כהפגנת תמיכה במלך ולסיוע , אם יותקף . פעילות זו של ארצות הברית תאמה את דוקטרינת אייזנהאּואר , ולפיה תפעל כלפי כל כוח פרו-סובייטי שינסה לערער את יציבות המשטרים הפרו-מערביים במזרח התיכון . ארצות הברית אף החלה לשלוח סיוע כספי נדיב לירדן , ובעזרתו מומן הלגיון הערבי . כלי התקשורת במדינות ערב הוקיעו את המלך חסיין על התקרבותו אל המערב , והוא חשש לעצמאות ממלכתו . האיחוד בין מצרים לסוריה במסגרת קע"מ , ותחושת המלך כי הוא מכּותר על ידי משטרים מהפכניים בעיראק , במצרים ובסוריה - חיזקו את חששותיו מפני מהפכה גם בארצו . לכן , הידק המלך חסיין את קשריו עם ערב הסעודית - שגם בה היה משטר מלוכני , וגם לה הייתה נטייה אל המערב . פגישה בין חסיין ) משמאל ( לנאצר , קהיר , 1957

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר