עמוד:164

ירדן מתלבטת בשאלת קשריה עם המערב באמצע שנות ה50- התגברו בירדן גורמים שראו בחסיין " מלך ּ ּוּבה ָ " הנשלט על ידי המערב . על מנת להשקיט את התסיסה הזו , גברה נטיית המלך להינתק מן התלות בבריטניה ובכך לנתק קשר עם העולם המערבי . הביטוי הראשון לכך היה הימנעות ירדן מלהצטרף לברית בגדאד קו מדיני שננקט בהשפעת נאצר ובלחץ האופוזיציה בירדן ( עמ' . ( 159 בנוסף לכך הודח במרס 1956 המפקד הבריטי של הלגיון הערבי , גלאּב ּפַ אׁשא ַ , והפיקוד העליון על הלגיון הועבר לידי קצין ירדני . ירדן - יש ׁ ּות מדינית חדשה ב1921- הקימה בריטניה בגדה המזרחית של הירדן את אמירּות עבר הירדן , ומסרה אותה לשלטונו של האמיר עּבדאללה בן חסיין ( עמ' . ( 14 בריטניה המשיכה לפקח על עבר הירדן בשיתוף פעולה עם האמיר עבדאללה . ב1946- הכירה בריטניה בעבר הירדן כמדינה עצמאית . בין שתי המדינות נחתמה ברית הגנה לעזרה צבאית הדדית בעת מלחמה . עם זאת המשיכה בריטניה להחזיק בבסיסים צבאיים בעבר הירדן ושלחה לשם מומחים ומדריכים , וכן נשאה בהוצאות אחזקתו של הלגיֹון הערבי , צבא ירדן . על הלגיון פיקד מפקד בריטי , הגנרל גלאּב ּפ ַ א ff ַ א ( עמ' , ( 96 ולצדו עמדו מפקדים בריטים נוספים שאימנו את חיילי הצבא הירדני . על פי ההסכם עם בריטניה , האמיר עבדאללה קיבל את התואר המלך עּבדאללה והחל לנהל מדיניות חוץ עצמאית , שבמסגרתה הצטרפה ירדן לליגה הערבית . שינוי נוסף חל ב , 1948- כאשר ׁש ֵ ם המדינה שונה מעב ֵ ֶ ר הירדן לממלכת ירדן ההא ff מית , ובירתה הייתה עמאן . הגדה המזרחית של הירדן הייתה מרכז המדינה , ובשטחיה הושקעו כספים ובוצעו תכניות פיתוח . בעקבות מלחמת העצמאות של ישראל , השיג עבדאללה את השליטה על הגדה המערבית ( אזור יהודה ושומרון , ( ועל מזרח ירושלים . אבל בזמן המלחמה הגיעו לירדן המוני פליטים ערבים , ולאוכלוסיית ירדן , שמנתה כ400- אלף נפש , נוספו עוד כ900- אלף פלסטינים . אוכלוסיית המדינה גדלה מאוד וחל שינוי בה ְ ּכבּה ָ : האוכלוסייה הבדווית המקורית הפכה למיעוט , והפליטים הפלסטינים היו לרוב האוכלוסייה . באפריל 1950 אושר באופן סופי בפרלמנט הירדני צירופה של הגדה המערבית לממלכת ירדן , ומחצית מן המושבים בפרלמנט של ירדן הוקצו לנציגים מן הגדה המערבית . ירדן ביקשה להטמיע את הפלסטינים בממלכה ולפתח זהות לאומית ירדנית משותפת לכל תושביה , ולכן העניקה להם אזרחות מלאה . עם זאת , מעטים מבין הפלסטינים השתלבו במוקדי הכוח של ירדן - מעטים הגיעו לתפקידים פוליטיים בכירים , והמתגייסים לצבא לא השתלבו ביחידות המובחרות , שרוב חייליהן היו ממוצא בדווי . ב20- ביולי 1951 רצח ערבי פלסטיני את המלך עבדאללה בצאתו ממסגד אל-אקצא ַ בירושלים , לאחר תפילת יום שישי . המלך נרצח מכיוון שסיפח את הגדה המערבית אל ממלכתו , והיה מתון ביחסו אל ישראל . בנו טלאל ירש את ּכס המלכות , אבל היה מלך תקופה קצרה בשל מחלה . אחרי טלאל הומלך באוגוסט 1952 בנו - המלך חסיין , נכדו של עבדאללה . חסיין היה ע ֵ ד לרצח סבו . המלך הצעיר מינה לשרים אנשים ממשפחות נכבדות בעבר הירדן המזרחי שהיו נאמנים לסבו , המלך עבדאללה . רוב הממשלות בירדן כיהנו תקופה קצרה ביותר - כשנה . בשנת 1958 החלו לכהן בממשלה גם אישים ממוצא פלסטיני , ואלה ביטאו את דרישות הפלסטינים לקבל תפקידים מרכזיים בממשל בירדן . עּבדאלל ַ ה בן חסיין - ( 1951-1882 ) אמיר עבר הירדן בשנים 1948-1921 ומלך ירדן בשנים . 1951-1948 התמנה לתפקידו על ידי הבריטים . ניהל קשרים עם מנהיגי היישוב ועם מנהיגי המדינה , אולם לא חתם אתם על הסכם מדיני . נרצח בידי פלסטיני בכניסה למסגד אל-אקצא בירושלים ביולי . 1951 ירדן - הממלכה ההאשמית המלך חסיין ) משמאל , ) ספטמבר 1952

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר