עמוד:162

מצריים למשפט באשמה שלא הכינו את הצבא למלחמה . אולם , לאחר פסקי הדין הלא חמורים שניתנו להם בפברואר , 1968 החלו במצרים הפגנות אלימות של סטודנטים נגד משטרו של נאצר . בו בזמן החל נאצר לשקם את הצבא המצרי בסיוע ברית המועצות . העם המצרי מעריץ את נאצר ב28- בספטמבר 1970 נפטר נאצר באופן פתאומי מהתקף לב והוא בן . 52 למרות הירידה בכוחו בתוך מצרים אחרי מלחמת , 1967 בלטו גילויי האב ֶ ל של העם המצרי , שהעריץ את נאצר . נאצר צמח מן העם , חי חיי צניעות , דיבר בשפת העם וידע להלהיב את ההמונים . ההערצה כלפיו הלכה וגברה , והיא התבטאה בשירי הלל שחוברו לכבודו ובאמרֹות הערצה כמו : " לא אלה אלא אללה - ועּב ַ ְ ד אל-נאצ ֶ ר חּב ִ יב אללה" ( אין אל מלבד אללה - ועבד אל-נאצר אהובו . ( אזרחי מצרים ראו בנאצר משחרר העם המצרי , גואלו מן המצוקה והעוני , ובעיקר - משקם הגאווה הלאומית . את שמו - עבד אלנאצר - הסבירו מתוך אמונתם הדתית כמי שיש לו קשר ישיר לאללה התומך בו ומובילו לניצחון ( נאצר , בערבית - מנצח . ( חוקרים טוענים כי למרות ההערצה הגדולה לנאצר בקרב המוני העם המצרי , הרי שמבחינה פוליטית נותרו נאצר והמשטר המהפכני שהקים - תלויים בתמיכת קציני הצבא . המחקר מן אישיותו ומנהיגותו של נאצר [ ... ] כל הביוגראפים של עבד אל-נאצר מציינים את היותו המנהיג הראשון מזה מאות בשנים שהיה " בן מצרים" במוצאו ובשורשיותו , ובבּוא ָ ה נאמנה של ח ֶ ברתו ודורו . המשברים הגדולים של תקופתו משתקפים יפה בתולדות חייו . משפחתו נעה עם גל העקירה מן הכפר לעיר , גאמל רכש השכלה אירופית למחצה , נטל חלק פעיל בתסיסה האלימה שגאתה בין שתי מלחמות העולם , וחש על בשרו - כפטריוט וכקצין - את ההשפלה שנבעה מהנוכחות של הגייסות הבריטיים במצרים ומהמפלה בארץ ישראל . הוא ספג אל תוכו את עולם המושגים הלאומני , את האיבה למערב ואת הכיסופים לגדּולה . [ ... ] עם כל הלהט הרגשי שבו חתר למטרותיו , הצטיין עבד אל-נאצר במידה ניכרת של ריאליזם : הוא פיתח את חלום האחדות הערבית , אולם היה מציאותי דיו כדי לא לחתור לאיחוד יוניטרי ; קרא לבניית חברה אל-מעמדית , אך הכיר למעשה בקיומו של הפער המעמדי כנתון קבוע ; העמיד את הניצחון על ישראל כאבן ציון בדרך לשחרור ולגדולה , אך פקפק ביכולתם הצבאית של הערבים להשיגו בעתיד הנראה לעין ; התיימר לבסס את שלטונו על הקונסנזוס של הציבור , אך בטח יותר במנגנוני הביטחון ; טיפח את הערצת המנהיג אך לא השתכר מגדולת עצמו . [ ... ] ) ש' שמיר , "שקיעת המשיחיות הנאצריסטית , " בתוך : ירידת הנאצריזם , 1970-1965 שקיעתה של תנועה משיחית , עורך : ש' שמיר , עמ' ) 14-13 1 אילו אירועים ותהליכים שהתרחשו במצרים - עיצבו את אישיותו של נאצר ? 2 שמעון שמיר טוען כי נאצר נ ֵ יח ַ ן במנהיגות ריאליסטית . מדוע ? הציגו דוגמאות התומכות בדעה זו , או דוגמאות השוללות אותה . ערבים בישראל מתאבלים על מותו של נאצר , ירושלים המזרחית , 1 באוקטובר 1970

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר