עמוד:161

המהפכנים שנתמכו על ידי מצרים הצליחו לשלוט על ערים ראשיות , אבל לא הצליחו להשתלט על מרבית הכפרים . במהלך המלחמה בתימן השתמשו המצרים בלוחמה כימית - בגזים , והדבר עורר ביקורת עזה בעולם הערבי . ב1967- הסתיימה המלחמה בתבוסת מצרים ובכישלון מדיניותו של נאצר . מצרים פינתה את כוחותיה מתימן בספטמבר . 1967 עם הפינוי התערער מעמדו של סלאל וכעבור חודשים ספורים , ב5- בנובמבר , 1967 הוא הודח בהפיכה צבאית . תעודה תורת שלושת המעגלים של גמאל עּב ְ ד אל-נאצר בספרו "הפילוסופיה של המהפכה" , ) 1954 ( הבהיר נאצר את מאפייני מדיניותו . הספר פורסם תחילה כסדרת מאמרים בעיתונות המצרית בשנים . 1954-1953 לדעת נאצר , על מצרים לפעול בשלושה מעגלים חופפים : הערבי , האפריקני והמוסלמי . לעתים יושב אני במשרדי ומהרהר באותו נושא : " מהו תפקידנו החיובי בעולם בלתי יציב זה , והיכן הוא המרחב שבו עלינו למלא תפקיד זה " ? ּבס ְָ ִרי את מצבנו , מגיע אני לקבוצת מעגלים שבהם עלינו לרכז ולנהל את פעילותנו , ולנסות לפעול בהם במלוא עוצמתנו . אין הגורל חומד לצון , והמאורעות אינם באים באקראי ואין יש מא ַ ין . אין אנו יכולים עוד להתבונן במפת העולם במבט אווילי מבלי להבין את מקומנו בה ואת תפקידנו במרחבנו זה . א . המעגל הערבי . האומנם נוכל להתעלם מן העובדה , שמעגל ערבי סובב אותנו , כי מעגל זה הוא עצם מעצמנו ובשר מבשרנו , אשר קורותיו נתמזגו בקורותינו , והאינטרסים שלנו הדוקים וקשורים באינטרסים שלו בצורה מוחשית ביותר ולא רק מן השפה ולחוץ ? ב . המעגל האפריקאי . כלום נוכל להתעלם מקיומה של יבשת אפריקה , אשר הגורל גזר עלינו לשכון בתוכה , וכי כיום מתנהל מאבק קשה על עתידה , מאבק שישפיע עלינו - נרצה בכך או לא נרצה ? ג . המעגל האסלאמי . האם נוכל להתכחש לקיומו של עולם מוסלמי שאנו קשורים אליו לא רק בקשרי דת ואמונה , אלא אף בקשרים היסטוריים ? הוא שאמרתי קודם לכן : אין הגורל חומד לצון . ) ג' עבד אל נאצר , הפילוסופיה של המהפכה , עמ' . 52-51 ההדגשות במקור ( 1 מדוע , לדעת נאצר , על מצרים לפעול בשלושה מעגלים - ערבי , אפריקני ואסלאמי ? 2 לאילו מן המעגלים שנאצר מדבר עליהם יש ביטוי בפרק זה ? מלחמת 1967 משפיעה על שלטונו של נאצר בתקופת שלטונו של נאצר החריפה המתיחות ביחסים בין מצרים לישראל , וזו הגיעה לשיאה ב1967- כאשר יזם נאצר מתיחות בגבול ישראל-מצרים . מתיחות זו הובילה למלחמת ששת הימים , שבה הובסה מצרים ( עמ' . ( 187-185 לאחר תבוסתה במלחמת ששת הימים העלתה מצרים טענות נגד ברית המועצות . מצרים , שחּומׁשה ָ בנשק סובייטי , טענה כי ברית המועצות לא סיפקה לה נשק משוכלל , ולא נתנה לה הדרכה צבאית הולמת - ולכן הובסה . גם היחסים בין מצרים לארצות הברית הידרדרו בעת מלחמת ששת הימים , ומצרים האשימה את ארצות הברית בסיוע אווירי לישראל וניתקה את היחסים הרשמיים אתה . עם זאת , קשרים בין מצרים לבין חברות כלכליות אמריקניות ובהן חברות נפט - לא נותקו . נאצר קיבל עליו את האחריות לתבוסה במלחמה , והודיע על החלטתו להתפטר מתפקידו . אבל בעקבות הפגנות המוניות שארגנה מפלגת השלטון הוא חזר בו מהתפטרותו . נאצר האשים את הצבא בתבוסה והדיח כאלף מפקדים בכירים מתפקידיהם . המפקד העליון של הכוחות המזוינים במצרים , הקולונל עּבד אל-חּכים עאמר , נאלץ להתפטר והושם במעצר בית . עאמר ַ התאבד ב15- בספטמבר , 1967 והמעשה זעזע את מצרים . הקולונל עאמר ַ נחשב למנהיג השני בחשיבותו בממשל של נאצר , היה מקורבו וידידו של נאצר ופיקד על הצבא מ . 1953- בעקבות התבוסה ב1967- הועמדו קצינים הלווייתו של גמאל עּבד אל-נאצר , קהיר , 1 באוקטובר 1970

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר