עמוד:159

מדיניות החוץ של נאצר בספרו " הפילוסופיה של המהפכה" תיאר נאצר את קווי מדיניותו . לדבריו , על מצרים לפעול בשלושה מעגלים : המעגל הערבי , מעגל יבשת אפריקה , ומעגל עולם האסלאם . במעגלי פעילות זו נכללו אינטרסים הקשורים למלחמה הקרה . מדיניות החוץ של נאצר ביטאה תפיסה זו . בתחום מדיניות החוץ עסק נאצר בשאלת מעמדה של סודאן , השוכנת מדרום למצרים . מצרים ביקשה לצרף אליה את סודאן כדי להשיג שליטה בעמק הנילוס . צעד זה היה מנוגד לאינטרסים של בריטניה , שביקשה כי סודאן תהיה מדינה עצמאית . בפברואר 1953 החליטו מצרים ובריטניה כי סודאן תקבל עצמאות ב , 1956- ואז תהיה חופשייה להחליט אם ברצונה להתאחד עם מצרים . בינואר 1956 הכריזה סודאן על עצמאותה . אותותיה של המלחמה הקרה ניכרו גם במדינות המזרח התיכון והשפיעו על מדיניותו של נאצר . נאצר היה בין יוזמיה של ועידה שהתכנסה באפריל 1955 בּבנד ַ וּ נג שבאינדונזיה . בוועידת ּבנדּונג השתתפו 29 מדינות עצמאיות מאסיה ומאפריקה . ישראל לא הוזמנה לוועידה בגלל איומו של נאצר להחרים את הוועידה אם ישראל תשתתף בה . המדינות שהשתתפו בוועידת ּב ַ נד וּ נג כונו בשם המדינות הבלתי מזדהות , והן הכריזו כי הן שומרות על ניטרליות במאבק הבינגושי ( עמ' . ( 138 נאצר הופיע כאחד ממנהיגי הגוש החדש בצד יֹוסיּפ טיטֹו - מנהיג יוגוסלביה , וג ָ 'אּווהְרלל נהרּו - מנהיג הודו . נאצר התנגד בתוקף לברית בגדאד , ברית ההגנה הפרו-מערבית , ושכנע קבוצת מדינות במזרח התיכון לא להצטרף לברית זו . נאצר גינה את הברית , וטען שהיא מערבת את המזרח התיכון במלחמה הקרה . בהדרגה נוצרה ברית נגדית בין כמה מדינות ערביות : ירדן , סוריה , ערב הסעודית ותימן , והן פעלו נגד ברית בגדאד ( עמ' . ( 164 ההתנגדות של נאצר לברית בגדאד , שסימלה בעיניו את הקשר עם המערב , סללה את הדרך להידוק הקשרים בין מצרים לברית המועצות , וזו נעשתה בעלת הברית הנאמנה של מצרים . בעקבות הידוק הקשרים בין מצרים לברית המועצות , וכתוצאה מהלאמת התעלה - צעד שנעשה בניגוד להסכמים שמצרים חתמה עליהם ( עמ' - ( 140 תיאמו בריטניה וצרפת פעולה צבאית נגד מצרים . פעולה זו נקראה מבצע מּוסק ֵ טיר , ובהיסטוריה של מדינת ישראל היא מכונה בשם מבצע קדש או מלחמת סיני . הפעולה הצבאית שהתבצעה באוקטובר 1956 תואמה עם ישראל ( עמ' . ( 00 המערב ראה בהלאמה חלק מתכנית מצרית להשתלט על מקורות הנפט במזרח התיכון , מעשה שהיה עלול לסייע למצרים לזכות ב ּ בּב ֹ ָרה בעולם הערבי והמוסלמי בהתאם לתפיסת שלושת המעגלים של נאצר . עם תחילת המלחמה , חסמה מצרים את תעלת סואץ למעבר כלי ׁש ַ יט וניתקה את קשריה הדיפלומטיים עם בריטניה וצרפת . האו"ם , בתמיכתה המלאה של ארצות הברית , קרא למדינות הלוחמות להפסיק את האש , הורה לישראל לסגת מחצי האי סיני , ודרש מבריטניה ומצרפת להסיג את כוחותיהן מן יֹוסיּפ טיטֹו - ( 1980-1892 ) מדינאי ומצביא יוגוסלבי . במלחמת העולם השנייה הנהיג בארצו את תנועת הפרטיזנים שמנתה כ300- אלף לוחמים . ב1945- היה לראש ממשלה ומ - 1953- לנשיא יוגוסלביה . יוגוסלביה בראשותו סייעה למדינת ישראל לרכוש נשק בימי מלחמת העצמאות . ג ָ 'אּווהְרלל נהרּו - ( 1964-1889 ) כיהן כראש הממשלה הראשון של הודו העצמאית בשנים . 1964-1947 למד משפטים בבריטניה וכששב להודו היה בין חברי מפלגת הקונגרס הלאומי ההודי , ונאבק בשלטון הבריטי . על כך ישב בכלא בשנים . 1936-1930 בניית סכר אסואן החלה ב , 1960- נמשכה כ10- שנים והושלמה בשנת . 1970 הסכר נחנך בטקס רשמי בינואר , 1971 בהשתתפות נשיא ברית המועצות . הודות לסכר גדלה כמות מי ההשקיה לגידולי הקיץ , ובעיקר ס ּ ּפק ַ חשמל שנדרש לתעשייה ( כמו תעשיית הפלדה ) שהלכה והתפתחה במצרים . נאצר וחרּוׁשצ'ֹוב בעת פתיחת תעלה העוקפת את סכר אסואן , מאי 1964

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר