עמוד:156

נאצר עולה לשלטון במצרים מדינות המערב סברו כי הממשל החדש במצרים הוא ממשל מתון ויש לסייע לו . אבל כעבור כשנתיים , בנובמבר , 1954 הודח הגנרל נגיּב מתפקידו בידי מועצת המהפכה , ואת מקומו תפס גמאל עּבד אל-נאצר . נאצר היה קצין צעיר מקבוצת " הקצינים החופשיים . " הוא מונה לראש ממשלה ואחר כך לנשיא . חברי " האחים המוסלמים" ( עמ' , ( 96 תנועה אסלאמית קיצונית , שיצאה נגד מגמות החילּון של המדינה ונגד המודרניזציה שביקש השלטון להשליט במדינה - ניסו להתנקש בנאצר ב . 1954- בתגובה נאסרו כמה ממנהיגי התנועה , הועמדו למשפט ראווה ונידונו לתלייה . עוד כ18- אלף מחברי " האחים המוסלמים" נאסרו . מ1954- הוצאה התנועה אל מחוץ לחוק , אבל המשיכה להתקיים במחתרת . החּוקה החדשה של מצרים נקבעה ב , 1956- וקבעה כי במצרים יי ּ ֹון משטר דמוקרטי נשיאותי . האספה הלאומית של המדינה , שתיבחר אחת לחמש שנים , תבחר בנשיא . בחירת הנשיא תאושר במשאל עם ַ והוא יכהן בתפקידו שש שנים . החוקה העניקה לנאצר סמכויות רחבות : הוא קבע את מדיניות הממשלה והייתה לו סמכות למנות ולפטר שרים . החוקה הציגה את מצרים כמדינת רווחה שתפעל למען צדק סוציאלי . בבחירות שנערכו ביוני 1956 בהתאם לחוקה החדשה נבחר נאצר לנשיא מצרים ברוב מוחלט של . 99 . 9 % נאצר אסר קיום מפלגות פוליטיות וכל אופוזיציה לשלטון . הוא התיר את פעילותה של מפלגה אחת בלבד - בשנת 1956 הקים את " האיחוד הלאומי" וב1962- הקים במקומה את " האיחוד הסוציאליסטי הערבי . " נאצר שלט במצרים בעזרת הצבא והמשטרה , ועל אמצעי התקשורת הוטל פיקוח הדוק . מדיניותו של נאצר במצרים בשנות ה50- וה60- מוגדרת על ידי חוקרים בשם נ ָ אצִריזם . ההיסטוריון שמעון שמיר מגדיר את המושג " נאצריזם" וקובע : " הנאצריזם הוא מכלול התפיסות , קווי המדיניות והמוסדות שהנהיג עבד אל-נאצר בתקופת שלטונו במטרה להנהיג תמורה מקיפה . " הנאצריזם הושפע מאישיותו של נאצר , מדפוסי מנהיגותו , מנאומיו , ומפעולותיו . נאצר נתפס כמנהיג העולם הערבי והרפובליקה המצרית . המונים מריעים לנשיא נאצר לאחר ביטול הממשל הצבאי וקביעת החוקה החדשה , יוני 1956 במרכז - נאצר מנופף בידו לקהל . טנקים לפני ארמון המלך בקהיר בעת הפיכת הקצינים , יולי 1952

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר