עמוד:155

קצינים צעירים עורכים הפיכה במצרים ב23- ביולי 1952 חוללו " הקצינים החופשיים" - קבוצה של קציני צבא צעירים ( בני , ( 35-28 הפיכה צבאית במצרים . בראש הקצינים המורדים עמד מחמד נגיּב . המורדים לא נתקלו בהתנגדות , הם הדיחו את המלך פארוק , ואילצו אותו לעזוב את מצרים . במקום פארוק מינו הקצינים את בנו אחמד פּואד למלך מצרים , אבל היה זה מעשה סמלי - אחמד פואד היה אז תינוק בן חצי שנה ו"הקצינים החופשיים" הם שניהלו את המדינה . כמה גורמים הובילו להפיכת הקצינים : א . גורם לאומי - שאיפה לעצמאות מלאה ללא כל הגבלות מצד בריטניה , שסימלה את המערב . ב . גורם פוליטי - אי יציבות השלטון במצרים שהתבטא בבחירות תכופות . במשך כ20- שנה ( 1952-1923 ) התחלפו במדינה 38 ממשלות . לכך נוסף השלטון המושחת של המלך פארוק ונאמניו . העושר , הראוותנות והבזבוז של חצר המלך עמדו בניגוד בולט לעוני של מרבית האזרחים . ג . גורם חברתי-כלכלי - במצרים הלך ובלט הפער בין כוחה ועושרה של שכבה דקה של נכבדים בעלי הון ובעלי אחוזות גדולות , שהיו לה קשרים הדוקים עם השלטון , לעומת המצוקה הבולטת של המוני העם המצרי . המצוקה התבטאה בתחומים שונים של חיי היום-יום : בכלכלה , בבריאות , בדיור ובחינוך . ד . גורם צבאי - תבוסת מצרים במלחמה ב1948- נגד מדינת ישראל חשפה את חולשת הצבא המצרי ופגעה בגאווה הלאומית של העם המצרי . התבוסה גרמה לזע ֲ זּוע ַ בצבא המצרי - התנהלו חקירות והודחו בעלי תפקידים . " הקצינים החופשיים" ביקשו לחזק את הצבא ואת הגאווה הלאומית של העם המצרי . בהשפעת גורמים אלה ביקשו " הקצינים החופשיים" להשיג כמה מטרות , ועיקרן : מאבק באימפריאליזם ובניצול הקפיטליסטי . מאבק בפ ֵ יאֹודליזם וכינון צדק חברתי ודמוקרטיה יציבה . הקמת צבא חזק . לקצינים לא הייתה תכנית פעולה מפורטת להשגת מטרותיהם , אבל הם החלו בפעולות ראשונות כדי להוביל לשינוי חברתי ופוליטי במצרים . בנוסף לסילוק המלך , הודחו מן השלטון וממרכזי הכוח במדינה גם הנכבדים העירוניים , בעלי האדמות . נאמני המלך הודחו מן הפקידּות הממשלתית ומן הצבא , וחלקם אף הועמדו למשפט באשמת שחיתות ומע ִ ילה בתפקידם . בינואר 1953 נאסר קיומן של כל המפלגות הפוליטיות . ב18- ביוני 1953 הוכרזה מצרים לרפובליקה ובראשה נשיא - מחמד נגיּב . בכך גם הסתיימה תקופת שלטונו של המלך-התינוק - אחמד פואד . בתחילה גילתה ישראל אהדה להפיכת הקצינים . ישראל האמינה כי יחד עם נציגי המשטר החדש - מרביתם מבני המעמד הבינוני שקראו לצדק חברתי - היא תוכל להגיע להידברות . הכרזותיהם של הקצינים על רצונם לפעול למען המודרניזציה של מצרים , עוררו בישראל תקווה כי ההתבטאויות הלאומניות שאפיינו את המשטר הישן במצרים - ייעלמו . בנאומו בכנסת ביום 18 באוגוסט 1953 בירך בן גוריון את המשטר החדש במצרים ואמר : " במידה ששליטי מצרים הנוכחיים מנסים לעקור השחיתות הפנימית ולהצעיד את ארצם לקראת קדמה תרבותית וחברתית - אנו יכולים רק לברך אותם מקרב לב להצלחת מבצעם זה . " הממשל החדש במצרים " טיהר" את כל מוסדות השלטון שתמכו במלך פארּוק ַ והחל להקים מוסדות חדשים . הממשל החדש הגיע להישג , כאשר הוסכם ביולי 1954 כי בריטניה תפנה את בסיסיה מאזור התעלה . הפינוי של הכוחות הבריטיים הושלם תוך כשנה - ביוני 1955 ( עמ' . ( 139 מחמד נגיּב - ( 1984-1901 ) קצין ומדינאי מצרי , נשיא מצרים וראש ממשלתה בשנים . 1954-1953 בוגר לימודי משפטים באוניברסיטת קהיר . ב1954- הודח ממשרתו על ידי "הקצינים החופשיים" והושם במעצר בית עד לשנת . 1971 מצרים בהנהגת נאצר הגנרל מחמד נגיּב ) במדים ( לאחר הדחתו של מלך פארּוק ) בחליפה , ) יולי 1952

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר