עמוד:154

מבזק ב1882- כבשה בריטניה את מצרים , וב1914- כשפרצה מלחמת העולם הראשונה , הכריזה כי מצרים היא שטח חסות בריטי . במהלך מלחמת העולם הראשונה החלה במצרים תסיסה לאומית נגד בריטניה , שהתבטאה במהומות שפרצו בהנהגת מפלגת הו ַ ופ ְ ד . בפברואר 1922 הכריזה בריטניה באופן חד צדדי על עצמאות מצרים , אך ענייני החוץ והביטחון של המדינה נותרו בידי בריטניה . בריטניה הכירה בשלטונו של פּואד מלך מצרים , וסמכויותיו היו רחבות . בין המלך פואד לבין מפלגת הוופ ַ ְ ד היו מתחים וסכסוכים . באוגוסט 1936 נחתם חוזה ידידות בין בריטניה למצרים , ובו הכירה בריטניה בעצמאותה המלאה של מצרים והכריזה על סיום הכיבוש הצבאי . ב1936- עלה לשלטון המלך פארּוק ַ , יורשו של המלך פואד . הוא פיטר את ממשלת הוופ ַ ְ ד ומינה את נאמניו לתפקידים בכירים . ב1937- הצטרפה מצרים לחב ֶ ר הלאומים . במלחמת העולם השנייה שמרה מצרים על ניטרליות באופן רשמי , אך בפֹוע ַ ל גילתה אהדה למדינות הפשיסטיות . ניטרליות במלחמת העולם השנייה למרות חוזה הידידות עם בריטניה התפתחו במצרים הלכי רוח פ ָ שיסטיים , ואלה באו לידי ביטוי במלחמת העולם השנייה . בעת המלחמה כוחות צבא בריטיים שהו במצרים , בהתאם לחוזה הידידות משנת 1936 בין שתי המדינות . מצרים אמנם ניתקה את קשריה עם גרמניה ואיטליה , ונותרה ניטרלית , למרות זאת התחזקו במצרים מגמות של תמיכה בפ ָ ׁש ִ יזם והן ניכרו בגילויי השמחה של האוכלוסייה , כאשר התקדמו כוחות גרמניה בפיקודו של הגנרל רֹומל לכיוון מצרים ב . 1942- גילויים אלו של אהדה לכוחות הפ ָ ׁש ִ יזם לא סיכנו את מעמדה של בריטניה במצרים . העֹוינּות לבריטניה בזמן המלחמה ניכרה גם בניסיון המרד של קצינים פרו-נאצים , שבראשו עמד אנּואר אל-סאדאת . אנּואר אל-סאדאת - ( 1981-1918 ) נשיא מצרים בשנים . 1981-1970 למד באקדמיה הצבאית במצרים והיה קצין בצבא . בעת מלחמת העולם השנייה היה חבר במחתרת פרו-גרמנית שפעלה במצרים . הצטרף לקבוצת "הקצינים החופשיים" ולאחר מות נאצר נבחר לנשיא מצרים ולראש המפלגה . נקט מדיניות של התקרבות לארצות הברית . בעיני עמו נחשב למנהיג שהשיג הישגים במלחמת אוקטובר 1973 ( מלחמת יום הכיפורים . ( ניהל משא ומתן לשלום עם ישראל והיה למנהיג הערבי הראשון שחתם על הסכם שלום עם ישראל במרס . 1979 על כך התחלק בפרס נובל לשלום עם מנחם בגין . נרצח באוקטובר 1981 בידי חבר מחתרת אסלאמית , בעת מצעד צבאי לציון יום השנה להפיכה . טנק בריטי במצרים על רקע פירמידה , 1939

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר