עמוד:153

בשאלת עצמאות מצרים נכשל , הכריזה בריטניה בפברואר 1922 באופן חד צדדי על עצמאות מצרים . אבל , בריטניה לא העניקה למצרים עצמאות מלאה : ענייני הביטחון וענייני החוץ של מצרים נותרו בידי בריטניה , נמשכה נוכחות צבאית בריטית במצרים , וכן נותרה בידי בריטניה ההגנה על הׁש ַ יט בתעלת סואץ . למרות זאת , בריטניה הכירה בסולטאן פּואד כמלך מצרים , במדינה נערכו בחירות והוקם פרלמנט . בבחירות הראשונות לפרלמנט שהתקיימו ב1924- זכתה מפלגת הוופ ַ ְ ד בניצחון סוחף 190 - מתוך 215 חברי פרלמנט . סמכויותיו של המלך פּואד היו רחבות , וביניהן נכללו הזכות למנות ולפטר את ראש הממשלה , לפזר את הממשלה ולאשר כל חוק שנחקק במדינה . בין המלך לבין מפלגת הוופ ַ ְ ד היו מתחים וסכסוכים מתמידים . ראשי מפלגת הו ַ ופ ְ ד עודדו את העם להפגין נגדו וביקשו לצמצם את סמכויותיו , ואילו המלך פואד , בתמיכת בעלי קרקעות עשירים , אנשי תעשייה ובעלי הון - הפעיל את סמכויותיו הרחבות , פיטר ממשלות וערך תיקונים בחוקה . המלך פארּוק - ( 1965-1920 ) מלך מצרים בשנים . 1952-1936 כיוון שהיה קטין בעת עלייתו לשלטון , שלטה במקומו מועצת עוצרים עד . 1937 נודע כמלך שניהל חיי הֹוללּות ומֹותרֹות . הודח בהפיכת הקצינים שהתחוללה במצרים ביולי . 1952 הותר לו לעזוב את מצרים , הוא השתקע באיטליה ושם מת . עצמאות מלאה למצרים מעורבות הבריטים במצרים נמשכה עד , 1936 והיו לה ביטויים שונים : נציב עליון בריטי כיהן בקהיר , יועצים בריטים פעלו במשרדים ממשלתיים של מצרים ( כמו משרדי הפנים והמשפטים , ( וחיילים בריטים שירתו בבסיסים צבאיים במצרים . באוגוסט 1936 נחתם חוזה ידידות בין בריטניה למצרים . בחוזה הכריזה בריטניה כי היא מסיימת את הכיבוש הצבאי על מצרים , וכי היא מכירה בעצמאותה המלאה של מצרים . בחוזה נקבע כינונה של ברית הגנה בין מצרים לבריטניה , והוסכם כי תּותר הצבת כוחות צבא בריטיים סמוך לתעלת סואץ במשך 20 שנה מבלי לפגוע בריבונות מצרים . עוד הוסכם כי הכוחות הבריטיים יגנו על חופש הׁשיט בתעלה . נקבע כי מצב זה יימשך עד אשר הצדדים ַ יגיעו למסקנה שצבא מצרים יכול להגן בעצמו על התעלה ועל השיט בה . בחוזה הידידות נקבע כי אם תפרוץ מלחמה , בריטניה תוכל להשתמש בכל המתקנים הצבאיים במצרים , וכי שתי המדינות ישתפו פעולה בענייני חוץ . בעקבות החוזה הצטרפה מצרים ב1937- לחבר הלאומים . עד מהרה פקדה סערה פוליטית נוספת את מצרים . המלך פארּוק עלה לשלטון לאחר מות אביו , ושוב החלו מאבקים פוליטיים במדינה . המלך פארוק פיטר את ממשלת הו ַ ופ ְ ד , ומינה לתפקידים בכירים את נאמניו , מתנגדי הו ַ ופ ְ ד . אזרחים במצרים מפגינים נגד הסכם הידידות בין מצרים לבריטניה , 1936 בתצלום - נערה פונה לקהל . ייסוד הפרלמנט המצרי , 1922 במרכז - המלך פּואד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר