עמוד:150

יוזמות מדיניות אלו לאיחוד בין מדינות נבדלו זו מזו : האיחוד בין מצרים לסוריה היה איחוד בין מדינות מרוחקות מבחינה גאוגרפית , ואילו האיחוד בין ירדן לעיראק היה איחוד בין מדינות שיש להן גבול משותף . ג . הקמת מפלגות - הנטייה להדגיש את האחדות הערבית התבטאה במפלגות שהדגישו את רעיון האחדות . אחת המפלגות שייצגה תפיסה זו הייתה מפלגת הּבעת , ' ( שפירושה בערבית : התחייה . ( המפלגה הוקמה ב1946- בסוריה כמפלגה פוליטית , היא דגלה באחדות לאומית ערבית , וביקשה להקים מדינה כל-ערבית מאוחדת . סיסמת הּבעת' הייתה " אחדות , חירּות , סוציאליזם - ַ אומה ערבית אחת הנושאת שליחות נצחית . " המפלגה זכתה להישג מרשים בבחירות שנערכו לאחר ההפיכה בסוריה בשנת . 1954 מפלגת הבעת' תמכה באיחוד בין מצרים לסוריה במסגרת קע"מ . ד . ועידות פסגה - החל ב1964- החלו להתקיים ועידות פסגה של ראשי מדינות ערב . בוועידות אלו התקבלו החלטות שהתוו את מדיניותן של מדינות ערב . דוגמאות : בקונגרס שהתקיים בירושלים בחסותה של הליגה הערבית בינואר 1964 הוחלט להקים את אש"ף - ארגון לשחרור פלסטין , ארגון מדיני מייצג של הערבים הפלסטינים . בכך הוקם גוף שייצג את הפלסטינים כי ׁ ּות לאומית לא טריטוריאלית . מנהיגו הראשון של הארגון היה אחמד ff קייִרי , ומאז - 1969 יאסר עַרפאת . בעיית הפלסטינים ליכדה את מדינות ערב שהיו מסוכסכות ביניהן ולכן הן צידדו בהקמת אש"ף . מצרים , סוריה ועיראק קיוו כי התגייסות הפלסטינים למאבק לאומי תחליש את המתיחות במחנות הפליטים הפלסטיניים שהוקמו במדינותיהן . בעזרת הארגון הן גם רצו להפוך את בעיית פלסטין לנושא המרכזי בסכסוך בין מדינות ערב לבין ישראל . ירדן הכירה באש"ף רק לאחר שהובטח לה כי הארגון לא יחתור תחת קיומה של ירדן ולא יפעל לניתוק הגדה המערבית של הירדן מן הגדה המזרחית . בקונגרס הייסוד של הארגון , במאי , 1964 אושרה הא ֲ מ ָ נה ָ הלאומית הפלסטינית , והוגדרו בה יעדי הארגון . אש"ף הצהיר על כוונתו להקים מדינה ערבית פלסטינית עצמאית , דמוקרטית וחילונית . בוועידה נוספת שהתכנסה באותה שנה הוקם צבא השחרור הפלסטיני . • בוועידת חְרטּום שהתקיימה בספטמבר , 1967 לאחר התבוסה של מדינות ערב במלחמת ששת הימים , הוחלט להמשיך את המאבק בישראל ולהביא לנסיגתה מן האדמות הערביות שכבשה . בוועידה זו התקבלו שלושה לאווים : לא לשלום עם ישראל , לא להכרה בישראל , לא לניהול משא ומתן עם ישראל . אש"ף - הארגון לשחרור פלסטין - ארגון מדיני שהוקם ב , 1964- המייצג של הפלסטינים , והמאגד בתוכו קבוצת ארגונים פלסטיניים . בראשו של הארגון עמד מ1969- יאסר ערפאת . מטרת הארגון הייתה להקים מדינה פלסטינית עצמאית . יעדי הארגון הוגדרו באמנה הפלסטינית של אש"ף , שנקט פעולות טרור הן בשטחי ישראל והן מחוצה לה . אחמד ff קי ֻ ְ יִרי - ( 1980-1908 ) יליד לבנון , היושב ראש הראשון של אש"ף החל ב , 1964- תפקיד שהודח ממנו בדצמבר . 1967 בשנים 1951-1949 היה שגריר המשלחת הסורית באו"ם , ובשנים 1962-1957 היה שגריר ערב הסעודית באו"ם . ניסח את האמנה הפלסטינית . נודע בנאומי ההסתה שלו נגד ישראל . האמנה הלאומית הפלסטינית - אמנה זו הצהירה כי לעם הערבי הפלסטיני זכות חוקית על מולדתו - פלסטין , והאזרחים הפלסטינים הם האזרחים הערבים שישבו בפלסטין עד שנת , 1947 וצאצאיהם . לפי האמנה , יהודים שיש להם זכות לשבת בפלסטין הם רק אותם יהודים שישבו בה עד שנת . 1917 עוד הצהירה האמנה כי היהודים אינם עם , וכי אין כל קשר היסטורי בין היהודים לבין פלסטין . האמנה קבעה כי הקמת מדינת ישראל וחלוקת פלסטין משנת - 1947 מבוטלת . בהקמת מדינת ישראל ראו הפלסטינים מעשה אימפריאליסטי-ציוני . אש"ף קבע לו ליעד "לגרש את הנוכחות היהודית מפלסטין . " נאצר וערפאת בפגישה בקהיר , 4 בפברואר 1969 אחמד ׁשקייִרי ) מימין ( עם מפקד צבא אש"ף בקהיר , 1966

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר