עמוד:147

מבזק הדק ֹ ֹוֹוניזצ ְ יה , ה פָ אן ָ -ערבי ּ וּו ה ּ אן פָ -אסאלמיּות והקמת מדינת ישראל - השפיעו על הגירת יהודים מארצות האסלאם ועל התפרקות הקהילות היהודיות במדינות אלה . רוב היהודים עלו למדינת ישראל . אפשר להבחין בין כמה קבוצות של מדינות ערביות על פי יחסן לקהילות היהודיות ולמדינת ישראל : מדינות שנלחמו בישראל , מדינות שלא נלחמו בישראל , מדינות צפון אפריקה . כשני שלישים מהעולים מארצות האסלאם בשנים 1952-1948 הגיעו מגלויות מתחסלות , ממדינות שנשקפה בהן סכנה לחייהם - כמו לוב , תימן ועיראק . הספינה "אגֹוז" - על פי התאריך העברי , טבעה ספינת "אגוז" בכ"ג בטבת ( תשכ"א . ( תאריך טביעתה נקבע ליום הזיכרון הממלכתי לציון הפעילות המחתרתית וההעפלה מצפון אפריקה . מדינת ישראל פעלה להעלאת הנספים בטביעת "אגוז" לקבורה בישראל . אבל רק לאחר ועידת מדריד שהתקיימה ב1991- ( עמ' , ( 204 הסכים חסן ה , 2- מלך מרוקו , כי שליח מישראל יבוא למרוקו , ויטפל בהעברת הגופות לקבורה בישראל . ב1994- הובאו לקבורה בישראל . בעת ה ׁשְ הּות במחנות המעבר נפטרו יהודים רבים . כך למשל היה במחנה המעבר בעדן ַ ובמחנה המעבר בטהרן . מניחים כי בריאות רופפת של היהודים המועמדים לעלייה בגלל תנאי חייהם לפני עלייתם , וקשיי הדרך עד למחנות המעבר - גרמו למותם של מאות . הנסיעה ממקום למקום לּוותה ְ בלא מעט אסונות . ב20- בנובמבר 1949 התרחש אסון ילדי אֹוסלֹו - מטוס שהטיס ילדים מטוניסיה למחנה החלמה באוסלו שבנורווגיה בדרכם לארץ ישראל - התרסק . 27 ילדים נהרגו , ורק ילד אחד ניצל . התאונה חשפה את הגירת היהודים מטוניסיה ואת הסיוע של השלטון הצרפתי להגירתם . לכן הילדים נקברו בטוניסיה , ובכך ביקשה צרפת להוכיח כי אינה שותפה להגירת היהודים משם . אסון אחר קשור בטביעת הספינה "אגֹוז" בלילה שבין 10 ל11- בינואר . 1961 במסגרת העלייה המחתרתית ממרוקו לישראל יצאה הספינה " אגוז" ממרוקו לגי ּבְ ַרלטר , שם הוקם מחנה מעבר לעולים . " אגוז" הייתה ספינת מלחמה ישנה של בריטניה , ובעת הפלגתה ממרוקו לגיברלטר , נקלעה לסערה וטבעה . מבין 43 מנוסעיה רק שלושה ניצלו . העיתונות העולמית דיווחה בהרחבה על האסון , והדגישה את אחריות ממשלת מרוקו לאסון מכיוון שבמדיניותה דחפה את היהודים לעזוב את המדינה . ואילו ממשלת מרוקו האשימה את הציֹונים באסון , וטענה כי היציאה של יהודים ממרוקו היא בגידה במולדת . עם זאת שלטונות מרוקו התירו ליהודים לקבור את הגופות שְֶ נמ ׁ ּו מן המים במרוקו . ( עוד על נושא זה בעמ' ( 219 ארונות חללי הספינה "אגֹוז" מובאים לקבורה בישראל , 1994

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר