עמוד:143

ממדי העלייה מארצות האסלאם הלכו וגדלו עם הקמת מדינת ישראל . מהקמת המדינה ב14- במאי 1948 ועד דצמבר 1949 עלו לישראל כ 12 , 500- יהודים מארצות האסלאם - יותר מ 10 % - מכלל היהודים בארצות אלה . המניע העיקרי שדחף את היהודים לצאת , הייתה ההבנה כי עם הקמת מדינת ישראל ותבוסת מדינות ערב במלחמת העצמאות , ועם הקמת מדינות ערביות עצמאיות במזרח התיכון - נשקפת סכנה לחייהם . יהודים עולים מגל ּ ויֹות מתחסלות כשני שלישים מכלל העולים לישראל מארצות האסלאם בשנים 1952-1948 היו עולים מגל ּ ויֹות מתחסלות - עולים שחייהם היו בסכנה במדינות שחיו בהן , ומדינת ישראל הכירה בכך והבינה כי חובתה לפעול במהירות , להצילם ולהעלותם לישראל . במעמד זה היו קהילות היהודים בכמה ממדינות המזרח התיכון : בלוב , בתימן ובעיראק , והקהילות היהודיות שלהן הועלו לישראל במהירות רבה בשנים . 1952-1948 א . יהודי לוב - כבר בנובמבר 1945 היו התפרצויות אלימות כלפי יהודי לוב . בהשפעת אירועי מלחמת העצמאות , שוב ּ פ ְָ רעּו התושבים המקומיים בלוב בשכניהם היהודים ביוני . 1948 תהליך העצמאות של לוב העלה חשש מפני היׁש ָ נּות גילויי אלימות . כתוצאה מכך עלו לישראל בשנים 1950-1949 כ31- אלף יהודים מלוב . בזמן העלייה מלוב עגנו בנמל טריפולי אניות שהתנוסס עליהן דגל ישראל , וסּבלים ערבים סייעו ליהודים להעלות את ָ מטענם לאנייה ( עמ' . ( 217 ב . יהודי תימן - ב1948- נרצח בתימן השליט - האמאם יחיא , שנחשב למגן היהודים . היהודים חששו לחייהם , מספר היהודים בארצות האסלאם , 1969-1948 . 1 באיזו תקופה הייתה הגירה גדולה במיוחד של יהודים מארצות האסלאם ? מדוע ? . 2 מיינו את הנתונים שבטבלה על פי חלוקה למדינות : מדינות שנלחמו בישראל , מדינות שלא נלחמו בישראל ומדינות צפון אפריקה . באילו מגמות תוכלו להבחין בשינויים בגודל הקהילה ? . 3 מאילו ארצות הייתה הגירת היהודים גדולה במיוחד ? ומאילו ארצות הייתה קטנה יחסית ? נסו לשער מדוע . האנייה "שיבת ציון 1947 , "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר