עמוד:139

בבנדונג הצליח גמאל עּבד אל-נאצר , נשיא מצרים , לשכנע את משתתפי הוועידה לאשר החלטה המכריזה על זכויות הערבים בארץ ישראל . ב1961- נוסד ארגון המדינות הבלתי מזדהות - שהמשיך את מדיניות ועידת בנדונג . הארגון הלך וגדל , ומ25- מדינות שהיו חברות בו בשנת ייסודו , נמנו בו 95 מדינות בסוף שנות ה . 70- סימניו של המאבק הבינגושי ניכרו גם באיראן , שבראשה עמד הׁש ַ אה מחמד ֶרזא ּפהלווי . ברית המועצות פלשה לאיראן ב1941– במהלך מלחמת העולם השנייה , אבל לא הסיגה את כוחותיה משם כפי שהתחייבה וכפי שעשו בריטניה וארצות הברית . ברית המועצות התנתה את הסגת כוחותיה במתן זיכיונות על נפט בצפון איראן . בסופו של דבר הסיגה את כוחותיה ב9- במאי . 1946 יש הטוענים כי צעד זה נעשה בלחץ ארצות הברית , ויש הטוענים כי הוא נעשה בהשפעת מדיניות מנהיגי איראן . במהלך שנת 1953 נאלץ הׁשאה ַ מחמד ֶרזא ּפ ַ הלווי ִ להתגבר על ניסיונותיה של ברית המועצות לערער את שלטונו , ולכן החל להתקרב לארצות הברית . ב1955- הצטרפה איראן לברית בגדאד , ואחר כך חתמה על הסכם הגנה נפרד עם ארצות הברית . בעזרת המערב ביצע הׁשאה ַ רפורמות אג ָ רריֹות במדינה , ואף חילק אדמות לאיכרים עניים . טורקיה ואיראן היו באותה עת שתי מדינות עצמאיות ששכנו לאורך גבולה הדרומי של ברית המועצות . שתיהן ראו בארצות הברית מעצמה שתגן עליהן מפני לחצים ומעשי חתרנות מצד ברית המועצות ומפני שאיפות ההתפשטות שלה , ושתיהן נהנו מתמיכת ארצות הברית . לעומתן , נהגו מדינות ערב בדרך אחרת . באמצע שנות ה50- הצליחה ברית המועצות להגביר את השפעתה על מדינות ערב , פרט לעיראק שהייתה חברה בברית בגדאד ה ּ ּפרֹו-מערבית . ביטוי לביסוס מעמדה של ברית המועצות במזרח התיכון היה החתימה המפתיעה על עסקת נשק בין צ'כוסלובקיה - מדינה מן הגוש המזרחי , לבין מצרים - הגדולה שבמדינות ערב ( עמ' . ( 158 עסקת נשק זו נחתמה בספטמבר - 1955 כארבעה חודשים בלבד לאחר שבריטניה סיימה להוציא את כוחותיה מתעלת סואץ ( אפריל , ( 1955 כפי שהתחייבה בהסכם עם מצרים . ארצות הברית סברה כי פינוי הכוחות הבריטיים מן התעלה יביא להידוק הקשרים של מצרים עם המערב - ולכן מבחינה מדינית עסקת הנשק הייתה צעד מפתיע ומאכזב . נאצר הצהיר כי " זהו הסכם מסחרי טהור ואין לו כל משמעות מדינית , " וכי " מדיניותה של מצרים מתבססת על עצמאות מוחלטת וסחר חופשי עם כל מדינה שהיא בעולם . " נאצר אף טען כי עסקת הנשק נחתמה , הואיל וארצות הברית ובריטניה סירבו לצ ַ ייד את מצרים בנשק שנזקקה לו . מדינות ערב קיבלו את עסקת הנשק של מצרים בקריאות אהדה לנשיא מצרים , נאצר . שליטי מדינות ערב בירכו את נאצר על שהצליח להשפיל את המערב . תגובות שמחה ואהדה דומות הופיעו גם בעיתונות הערבית . לאחר ועידת ּבנדּונג ַ הכריז נאצר על מדיניות של ניטָרליזם חיובי , ועל פיה התחייב לפעול לפירוק הגושים בעולם , לחתור לפירוק נשק ולהיאבק בהשפעת המעצמות במזרח התיכון . אולם בפֹוע ַ ל , המעורבות של ברית המועצות במזרח התיכון הלכה וגברה . מעורבות זו התבטאה בסיוע כלכלי למצרים ולסוריה כבר בסוף שנות ה , 50- ובסיוע לעוד מדינות ערביות כמו : עיראק , תימן , ולוב בשנות ה . 60- גמאל עּבד אל-נאצר - ( 1970-1918 ) נשיא מצרים בשנים . 1970-1956 קצין צבא , לחם נגד ישראל במלחמת העצמאות וכּותר עם חייליו בּכיס פלּוג ַ 'ה ( עמ' . ( 121 השתתף בהפיכת "הקצינים החופשיים" ב . 1952- במדיניותו נטה לברית המועצות ולגוש המזרחי . לאחר מלחמת ששת הימים ( 1967 ) ניסח את מדיניות העולם הערבי נגד ישראל , מדיניות שכללה שלושה לאווים ( עמ' . ( 150 מחמד ֶרזא ּפהלווי - ( 1980-1919 ) הׁשאה של איראן בשנים . 1979-1941 עלה לשלטון כשהיה בן - 22 צעיר חסר ניסיון . משטרו הופל במהפכה האסלאמית באיראן ב , 1979- והוא היה הׁשאה האחרון של איראן . כתוצאה מהמהפכה באיראן , נאלץ לעזוב את המדינה ונדד בין מצרים , מרוקו ומקסיקו . נפטר במצרים . בהיותו ׁשאה ַ , פעל לחילּון המדינה , וערך רפורמות שגרמו לשגשוג כלכלי . עם זאת , הפערים הכלכליים והחברתיים במדינה הלכו והעמיקו , ואלה חיזקו את הכוחות הדתיים הקיצוניים . בתקופת שלטונו שררו יחסים מדיניים טובים בין איראן לישראל . מחמד ֶרזא ּפהלווי נואם לפני האספה באיראן , 16 בפברואר 1950

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר