עמוד:136

חשיבותו של המזרח התיכון גוברת בשנות המלחמה הקרה ( עמ' ( 87-86 הלכה וגברה החשיבות הגאֹוּפֹוליטית של המזרח התיכון . מעמדן של בריטניה וצרפת במזרח התיכון הלך והתערער . בהשפעת שנות מלחמת העולם השנייה נאלצה כל אחת מהן להקדיש את משאביה לשיקום המדינה ואזרחיה . תהליך הדקולוניזציה ביטא את הסתלקותן של המעצמות האירופיות מן המזרח התיכון . במצב זה פעלו ברית המועצות - מנהיגת הגוש המזרחי , וארצות הברית - מנהיגת הגוש המערבי , לחיזוק השפעתן באזור . עוזר שר החוץ האמריקני , ג'ורג' מקגי , הבהיר עוד בנובמבר 1949 כי לנוכח האיּום הסובייטי הגובר ולנוכח חולשת בריטניה - " ארצות הברית אינה יכולה עוד להסתפק במושב האחורי בענייני המזרח התיכון . " המלחמה הקרה משפיעה על המזרח התיכון מבזק באמצע המאה ה19- ובראשית המאה ה20- השתלטו מעצמות אירופה על שטחים באסיה ובאפריקה בתהליך שנקרא ק ֹ ֹוֹוניאליזם . לקולוניאליזם היה מניע פוליטי-לאומי ומניע כלכלי . בנוסף , היו אירופים שסברו כי עליהם להפיץ את התרבות המערבית ואת הדת הנוצרית בקרב אוכלוסיית המושבות המקומית . כבר לאחר מלחמת העולם הראשונה החלו לפעול נגד השלטון הקולוניאלי משכילים מּב ְ ני המושבות באסיה , וגם חיילים שלחמו בצבאות צרפת ובריטניה . לאחר מלחמת העולם השנייה ומאז סוף שנות ה40- של המאה העשרים החל תהליך הדק ֹ ֹוֹוניזצ ְ יה , ומדינות החלו לקבל עצמאות . תהליך הדקולוניזציה נבע מכמה גורמים : שינוי ביחס למדינות הקולוניאליות אצל עמי אסיה ואפריקה , השפעת השירות בצבאות המדינות הקולוניאליות , השפעת תנועות לאומיות שקמו במושבות , השפעת ערכי התרבות המערבית , התנגדות לקולוניאליזם בדעת הקהל האירופית , פעילותו של האו"ם , המלחמה הקרה והעמדה האנטי-קולוניאלית של המעצמות . לאחר מלחמת העולם השנייה קמו במזרח התיכון מדינות עצמאיות . כולן , פרט לישראל , היו מדינות ערביות . המאבק הלאומי לעצמאות אלג'יריה היה אלים וממושך , ושיאו היה בפעילות של "החזית לשחרור לאומי" - פ . ל . נ . נשיא צרפת , ׁשַ ְרל דה-גֹול , פעל למען עצמאות אלג'יריה ומדיניותו עוררה התנגדות בקרב צרפתים שהתיישבו באלג'יריה , ובקרב הקצונה הבכירה . ב1960- הכיר האו"ם בזכותה של אלג'יריה לעצמאות . במשאל עם שנערך ב1962- תמך רוב העם הצרפתי בזכותה של אלג'יריה לעצמאות . כתוצאה מכך , ב3- ביולי 1962 הכירה צרפת בעצמאות אלג'יריה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר