עמוד:132

גורמים בינלאומיים ומקומיים משפיעים על הדקולוניזציה גורמים בינלאומיים הקשורים לתוצאות מלחמת העולם השנייה , למעצמות הקולוניאליות , ליחסים בין הגוש המזרחי לגוש המערבי בעת המלחמה הקרה , וגורמים מקומיים הקשורים למושבות עצמן - השפיעו על תהליך הדקולוניזציה : א . שינוי ביחס למדינות הקולוניאליות אצל עמי אסיה ואפריקה : ההתמוטטות המהירה של בלגיה והולנד מול הצבא הגרמני בעת מלחמת העולם השנייה , כניעת צרפת , תבוסת בריטניה בקרבות באסיה בראשית המלחמה , וההצלחות המהירות של יפן - כל אלה ערערו את מעמדן של מדינות אירופה אצל עמי אסיה ואפריקה , ותדמיתן כאימפריות חזקות - נסדקה . ב . השפעת ה ff ירּות בצבאות המדינות הקולוניאליות : בעת מלחמת העולם השנייה , גייסו בריטניה וצרפת אנשים מן המושבות לצבאותיהן במזרח אסיה ובצפון אפריקה . במהלך השירות הצבאי , נפגשו בני המושבות עם החיילים האירופים והיו עדים מקרוב לחולשתם בעת תבוסה ומשבר . תחושת הכבוד שרחשו עד אז אל האירופים אדוניהם , והפחד שחשו מפניהם - נעלמו . עם סיום המלחמה , כאשר ׁשָ בול בני המושבות לבתיהם , הם סירבו להמשיך להסכים לעליונולת השליטים האירופים וסירבו להמשיך להיכנע להם . ג . השפעת התנועות הלאומיות שקמו במושבות : בעת השירות הצבאי במלחמת העולם השנייה , נפגשו בני המושבות אלה עם אלה , ויכלו ללמוד על הלכי רולח ופעולות של עמים אחרים שהיו תחת שלטון קולוניאלי . לדוגמה , אפריקנים ששירתו בצבא הבריטי נפגשו עם הודים , שמעו על פעילות התנועה האנטי-קולוניאלית בהודו והתרשמו ממנה . כך החלו בני המושבות לטפח שאיפות לעצמאות ולהתארגן לקראת מאבק לאומי . ד . השפעת ערכי התרבות המערבית : מעטים מילידי המושבות החלו ללמוד באוניברסיטאות של המדינות הקולוניאליות , רכשו בהן שפות אירופיות והושפעו מן התרבות האירופית . עקרונות הדמוקרטיה שהתוודעו אליהם - שוויון בין בני האדם , זכויות האדם והאזרח , זכות ההגדרה העצמית - העמיקו אצלם את רגשות הקיפוח ותחושות אי הצדק שהתעוררו בהשפעת הניצול שנהגו בהם האירופים , והם החלו לתבוע זכויות אלה גם לעצמם . שכבה דקה זו של משכילים החלה לטפח שאיפות לעצמאות , ודרשה שהשלטון יימסר לה . ה . התנגדות לקולוניאליזם בדעת הקהל האירופית : לאחר מלחמת העולם השנייה גברה בדעת הקהל במדינות אירופה הדרישה לשקם את המדינה ולהעדיף עניין זה על פני המשך השליטה במושבות מעבר לים . בתקופה זו הלכו והתחזקו במדינות אירופה הדמוקרטיות קבוצות פוליטיות-חברתיות שערערו על מוסריות השלטון האירופי בעמי אסיה ואפריקה . גוש השמאל במדינות אירופה - מהמפלגות הקומוניסטיות ועד למפלגות ארבע עשרה הנקודות - מסמך שפרסם נשיא ארצות הברית וולדרֹו וילסון בינואר . 1918 המסמך ּכלל את העקרונות שלדעתו יש למלא כדי שישרור שלום בעולם . 14 הנקודות הדגישו את זכותן של כל האומות להגדרה עצמית . עיקרון זה קבע כי לכל אומה זכות לחיות בחירות ובביטחון במדינה משלה . דרישותיהן על עקרונות זכויות האדם והאזרח ועל עקרון של הגדרה עצמית ללאומים כפי שהוצג ב14- הנקודות . ב . חיילים בני המושבות - שלחמו במלחמת העולם הראשונה בצבאות צרפת ובריטניה . הם הושפעו מהמפגש עם החיילים האירופים וחזרו לארצותיהם מלאים בשאיפות לחופש ובנכונות להיאבק להשגתו . הפעילות הלאומית של בני המושבות הלכה וגברה לאחר מלחמת העולם השנייה . מאז סוף שנות ה40- של המאה העשרים החל תהליך הדקולוניזציה - תהליך השתחררות מן השלטון הקולוניאלי . תהליך התפרקותן של האימפריות הקולוניאליות הגדולות ומתן עצמאות למדינות באסיה ובאפריקה - גרמו לשינוי המפה המדינית העולמית . הדקולוניזציה החלה במרכז אסיה , כאשר הודו ופקיסטן קיבלו עצמאות ב14- באוגוסט . 1947 בהדרגה התרחב מעגל המדינות שביקשו עצמאות , ושני סכסוכים אלימים במיוחד התרחשו בעקבות זאת בשנות ה : 50- האחד בהודו-סין - אזור במזרח אסיה שכלל את ו ְ ייטנאם , לאֹוס וקמ ּ ֹודיה , והאחר באלג'יריה שבצפון אפריקה . תושבי הודו-סין ותושבי אלג'יריה ניהלו במשך כמה שנים מלחמה קשה נגד השלטון הצרפתי , עד שהשתחררו מע ּ ולֹו . תהליך הדקולוניזציה חדר גם אל אפריקה השחורה , וגאנה הייתה המדינה הראשונה באפריקה שזכתה לעצמאות ב . 1957- בעקבות הדקולוניזציה והקמת המדינות החדשות , בעיקר באסיה ובאפריקה , התקבלו לאו"ם בשנים 55 , 1965-1945 מדינות כחב ֵ רֹות חדשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר