עמוד:129

מטרות לימוד היחידה להבין את השפעת הדקולוניזציה והמלחמה הקרה על המזרח התיכון ועל הקהילות היהודיות בו . לשקול את משמעות מגמות האיחוד ומגמות הפירוד במדינות ערב ואת השפעתן על מדינת ישראל . להכיר את דפוסי התפתחותן של שתיים ממדינות ערב - מצרים וירדן . לבחון את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל החל בשנות ה50- של המאה העשרים , את התמורות שחלו בה , ואת השפעתה על אזרחי המדינה . להיחשף לגורמים שהובילו לתהליך השלום , להבין את הקשיים בתהליך זה ואת הסיכויים והסיכונים הטמונים בו . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות , וציר זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע שאפשר להפיק מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר