עמוד:127

בעקבות מלחמת העצמאות חתמה בנפרד כל אחת ממדינות ערב שלחמה בישראל , פרט לעיראק , על הסכם שביתת נשק עם ישראל . המשא ומתן לחתימת הסכמי שביתת נשק התנהל ברובו באי רודוס , והדיונים שהחלו עוד בעת הקרבות נמשכו בחודשים פברואר - יולי . 1949 בעקבות הסכמים אלה נקבע קו הגבול בין ישראל לשכנותיה - "הקו הירוק . " התבוסה שנחלו מדינות ערב במלחמת העצמאות ערערה את יציבותן הפוליטית , ובכמה מהן התחלפו ממשלות והתרחשו הפיכות . כתוצאה מן המלחמה הפכו כ650- אלף ערבים לפליטים . בגלל תבוסתם הצבאית מכנים הערבים את מלחמת 1948 בשם "אל-נּכּב ַ ה , " האסון . לחזרה ולדיון . 1 השלב השני של מלחמת העצמאות - החל בהכרזת העצמאות ב15- במאי 1948 והסתיים בחתימת הסכמי שביתת הנשק ( האחרון שבהם ביולי . ( 1949 א . מי הם הכוחות הלוחמים בשלב השני ? ב . תארו אירועים מרכזיים , צבאיים ומדיניים , בשלב זה . מה חשיבותם לדעתכם ? ג . הציגו שתי דוגמאות להשפעת המהלכים המדיניים על המהלכים הצבאיים בשלב השני של המלחמה והסבירו מה הייתה מידת השפעתם . . 2 הקמת צה"ל ופרשת אלטלנה - היו אירועי מפ ְ נה בתהליך הקמת מדינת ישראל . מה היו אירועים אלה ? האם לדעתכם נכון לכנותם אירועי מפ ְ נה ? הסבירו . . 3 הסיום הפוליטי של המלחמה מּומׁש בהסכמי שביתת נשק . א . מדינות ערב יצאו יחד למלחמה במדינת ישראל , אך הסכמי שביתת הנשק נחתמו עם כל מדינה לחוד . מה משמעותו של צעד זה לגבי מדינת ישראל ולגבי מדינות ערב ? ב . המשא ומתן עם מדינות ערב הוביל להסכמי שביתת נשק בלבד , ולא להסכמי שלום . על מה הדבר מעיד ? . 4 המלחמה שהתחוללה בארץ ישראל מסוף 1947 ועד ראשית 1949 מכונה בשמות שונים המבטאים נקודות מבט שונות על המלחמה : מלחמת העצמאות , מלחמת תש"ח , מלחמת השחרור , מלחמת הקֹוממיּות , אל-נּכּבה ַ , מלחמת . 1948 א . בחרו שלושה שמות והסבירו את המשמעות של כל שם . תוכלו להיעזר במילון . ב . מהן נקודות המבט השונות שהובילו להענקת כל אחד מן השמות הללו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר