עמוד:126

מבזק מבצעי ההכרעה של מלחמת העצמאות החלו באוקטובר , 1948 ובהם : מבצע יואב , מבצע חיָרם , מבצע חורב , מבצע עובדה . המחיר האנושי של מלחמת העצמאות היה כבד : נהרגו כ 6 , 000- חיילים ואזרחים - אחוז אחד מכלל התושבים היהודים . במהלך מלחמת העצמאות הוקם צה"ל וכוחו - במספר לוחמים ובציוד - הלך וגדל . תכנית החלוקה של כ"ט בנובמבר לא י ּ ff ְ מה בנוגע להקמת מדינה ערבית בארץ ישראל , ובנוגע למעמדה של ירושלים - לעיר לא ניתן מעמד בינלאומי . כתוצאה ממלחמת העצמאות חולקה ירושלים : העיר המערבית הייתה בשלטון ישראל ונקבעה כבירתה , ואילו העיר המזרחית הייתה בשלטון ירדן . המלחמה משפיעה על הערבים האובדן בנפש בצד הערבי היה כבד ביותר . חוקרים מעריכים כי במלחמה נהרגו כ13- אלף ערבים בארץ ישראל וכ 3 , 500- חיילים מצבאות מדינות ערב . כתוצאה מהמלחמה ומהתבוסה , שבעקבותיה התערערה היציבות הפוליטית של מדינות ערב - התחלפו ממשלות והתרחשו הפיכות . גם פעילות הליגה הערבית שותקה , בעיקר בגלל יריבות שהתפתחה בין מצרים לירדן . כתוצאה מן המלחמה הפכו כמחצית מן הערבים שהתגוררו בגבולות ארץ ישראל המנדטורית , כ650- אלף ערבים - לפליטים . נושא הפליטים הוא ביטוי למחיר האנושי של כל מלחמה . יציאת הערבים מארץ ישראל החלה זמן קצר לאחר החלטת כ"ט בנובמבר . תחילה עזבו בני המשפחות האמידות את הערים המעורבות . עובדה זו החלישה את רוח עמידתם של הנותרים , ועוד תושבים החלו לעזוב את הערים . הישגים צבאיים של הכוחות היהודיים , כפי שהיה בעת ביצוע תכנית ד ובמבצע נחשון , הגבירו את יציאת הערבים מן הערים והכפרים בגלל פחד וחשש לחייהם . ערבים עזבו גם אזורים שצה"ל לא הגיע אליהם . במקומות שבהם היו קשרים טובים בין יהודים לערבים ניתנה הוראה מפורשת לא לגרש את התושבים הערבים . כך היה בכפר א ּ ּו ג ֹ ׁש שבקרבת ירושלים , בפ ּ ֶרידיס שבקרבת זכרון יעקב , וכן בחיפה ובעכו . לעומת זאת גירוש תושבי רמלה ולוד קיבל את אישורו של הדֶרג המדיני ( עמ' . ( 119 הצו שניתן ב5- בנובמבר 1948 לתושבי הכפרים איקִרית ו ּבִ ְרע ֶ ם לעזוב את כפריהם , מדגים אף הוא את בעיית הפליטים . בעקבות מבצע חיָרם ביקשה ישראל להרחיב את גבולה הצפוני עד לגבול הבינלאומי של ארץ ישראל , ופינתה תושבים מאזור של כ5- קילומטרים מדרום לגבול זה . תושבי הכפרים איקִרית ו ּבִ ְרע ֶ ם פונו מכפריהם ולדבריהם , נמסר להם כי יחזרו לבתיהם כאשר ייפתרו בעיות הביטחון . למרות ההבטחה - הם לא חזרו לכפריהם . כאשר גברו הישגי צה"ל במלחמה החלה מנּוסה מבוהלת של הערבים . תרמה לכך גם ההנהגה הערבית , שלא הייתה לה כל מדיניות ברורה בנושא זה , והיא לא נתנה לאוכלוסייה הערבית הוראות ברורות כיצד לנהוג . הפליטים התרכזו במחנות פליטים בירדן , ברצועת עזה , בלבנון ובסוריה . בגלל התבוסה הצבאית ובעיות הפליטים מכנים הערבים את מלחמת , 1948 הקרויה בפי היהודים מלחמת העצמאות - בשם " אל-נּכּבה , " שפירושו בערבית : האסון . תושבים ערבים עוזבים את הגליל , 30 באוקטובר 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר