עמוד:125

• הסכם שביתת נשק עם סוריה נחתם ב20- ביולי . 1949 המשא ומתן עם סוריה היה הקשה ביותר . סוריה הייתה המדינה הערבית היחידה שכבשה שטח מן המדינה היהודית , את משמר הירדן - והחזיקה בו . במסגרת הסכם שביתת הנשק בין סוריה לישראל נקבעו תחומים מפ ֹ ָרזים בין שתי המדינות באזור אל-חמה ובאזור משמר הירדן . בעקבות הסכמי שביתת הנשק נקבע קו הגבול בין ישראל לשכנותיה . קו זה סומן במפות בצבע ירוק ולכן הוא מכּונה הקו הירוק . הסכמי שביתת הנשק סיימו את מצב המלחמה בין מדינת ישראל לשכנותיה והיו אמורים להוביל בבוא העת להסדרי שלום . ההסכמים העניקו לישראל שקט ביטחוני ויכולת להשקיע מאמצים בקליטת עלייה , בבניית החברה ובפיתוח הכלכלה . ב11- במאי , 1949 כשנה לאחר שהכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל העצמאית , התקבלה מדינת ישראל כחברה באו"ם . קבלת ישראל לאו"ם נבעה מהכרה של גוף בינלאומי בתוצאות הצבאיות והמדיניות של מלחמת העצמאות . המחקר מן חשיבותם של הסכמי שביתת הנשק המטרה הייתה לחתום על ההסכמים כדי להוציא את ישראל ממעגל הלוחמה ולהבטיח תקופת רגיעה לביסוס חברתי וכלכלי . השאלה הייתה איזה מחיר יש לשלם עבור ההסכמים וכמה זמן אפשר למשוך את השיחות בלי להגיע להסכם . [ ... ] ההסכמים לא היו אופטימאליים , אך כהסכמים שמטבעם הם פשרה בין שתי שאיפות מדיניות הם לא היו גרועים כפי שניסו להציגם . ההסכמים נתנו גושפנקה משפטית ביןלאומית להישגים הצבאיים של מלחמת העצמאות , שהייתה הכרחית לביסוס היציבות הטריטוריאלית של ישראל . [ ... ] ישראל הייתה זקוקה לשקט בטחוני וההסכמים נתנו אותו . הם גם נתנו תחושת רגיעה , שלא לחצה על ישראל להגיע להסדר שלום . ההסכמים קבעו את מקסימום הוויתורים שישראל יכלה להסכים להם באותה נקודת זמן היסטורית . [ ... ] ) י' רוזנטל , "ממלחמה להסכם - שיחות שביתת נשק בין ישראל לשכנותיה , . " 1949 בתוך : שנה ראשונה לעצמאות , , 1949-1948 עורך : מ' נאור , עמ' ) 200-199 1 מה היו מטרות החתימה על הסכמי שביתת הנשק ומה הייתה חשיבות ההסכמים ? 2 אילו קשיים עוררו ההסכמים , ומדוע היו שטענו כי הם הסכמים גרועים ? תוכלו להיעזר במפה 20 בעמ' . 124 נציגי המשלחת של ישראל לרודוס בוחנים מפה , רודוס , 3 בינואר 1949 משמאל לימין : יה ֹ ׁשפ ָ ט ה ְַ ּכּבי , אריה סימון , יגא ָ ֵ ל ידין , יצחק רבין . גבול מפריד בין ירושלים המערבית לירושלים המזרחית דגל ישראל מּונף מול בניין האו"ם עם קבלתה של ישראל כחברה בארגון , מאי 1949 אוחזים בדגל : משה שרת , שר החוץ ) מימין , ) ואבא אבן , נציג ישראל באו"ם ) משמאל , בחליפה כהה . )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר