עמוד:124

בעקבות המלחמה השתנה מעמדה של ירושלים בהשוואה למעמדה בתכנית החלוקה של האו"ם . רעיון הפיכתה לעיר בינלאומית ירד מן הפרק . העיר המזרחית נשלטה בידי ירדן , וירושלים המערבית העברית - בידי ישראל . ירושלים נקבעה בירת ישראל , בינואר 1949 התקיימו בחירות , ובפברואר 1949 התקיים בה מושב הפתיחה של הכנסת והושבע הנשיא הראשון של מדינת ישראל , ד"ר חיים ויצמן ( עמ' . ( 214 ההישגים הצבאיים של ישראל והלחץ הבינלאומי אילצו את המדינות הערביות , כל אחת בנפרד , להיכנס למשא ומתן על הסדר שביתת נשק . הסיום הפוליטי של המלחמה הושג לאחר חתימת הסכמי שביתת נשק בין ישראל לבין שכנותיה - מצרים , לבנון , ירדן וסוריה . עיראק הייתה המדינה הערבית היחידה שנלחמה בישראל ונמנעה מלחתום אתה על הסכם שביתת נשק . עיראק - שאין לה ולישראל גבול משותף - פינתה את כוחותיה מאזור השומרון . המשא ומתן לשביתת נשק התנהל ברובו באי רודוס בחסות האו"ם והחל עוד בעיצומם של הקרבות . הדיונים נמשכו כחמישה חודשים ( פברואר-יולי ( 1949 ונלוו אליהם מתח , מחלוקות ומשברים . • הסכם שביתת נשק עם מצרים נחתם ב24- בפברואר . 1949 בהסכם נאלצה ישראל להסכים לנוכחות מצרית צבאית באזור ש ּ ּונה " רצועת עזה . " לישראל הותר להחזיק בכמה מוצבים לאורך הרצועה . עם זה הוסכם על שליטת ישראל בנגב הצפוני , והותר לה לפעול בנגב הדרומי . הדבר היה כאמור עוד לפני מבצע עובדה . הכוח המצרי שהיה נצור ב כּ יס פ ַ לּוג'ה - שוחרר . • הסכם שביתת נשק עם לבנון נחתם ב23- במרס . 1949 הוסכם כי ישראל תיסוג מכיבושיה בתוך שטח לבנון אל קו הגבול הבינלאומי . הסכם שביתת נשק עם ירדן נחתם ב3- באפריל . 1949 הגבול עם ירדן היה ארוך ומפותל , והוסכם כי חלקים ממנו יח ּפְ פּו את קו הגבול המנדטורי . במהלך המשא והמתן התקיים מבצע עובדה , ואז הוסכם כי הנגב כולו יישאר בידי ישראל . כן נקבעו תיקוני גבול בשרון ובוואדי ע ַ ַרה , וכל אזור יהודה ושומרון ( הגדה המערבית ) נותר בשליטת ירדן . קו הגבול בין ישראל לירדן חצה את ירושלים , והריבונות בעיר חולקה בין שתי המדינות . לישראל ניתנה אפשרות לעבור למּוב ְ לעת ַ הישראלית בהר הצופים . מפה : 20 מגבולות תכנית כ"ט בנובמבר - 1947 לגבולות הקו הירוק . 1 השוו בין גבולות תכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947 לבין גבולות קו שביתת הנשק . אילו שינויים חלו ? אילו בעיות היו עלולים שינויים אלה לעורר ? . 2 האם נכון לטעון כי פלישת מדינות ערב למדינת ישראל הייתה מ ִ ׁש ְ גה ֶ ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר