עמוד:120

ב ֶ ְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם - נרצח בימי ההפוגה השנייה ב17- בספטמבר 1948 רצחו שלושה חברי " חזית המולדת" - קבוצה קיצונית של אנשי לח"י בירושלים , את הרוזן פֹולקה בֶ ְרנדֹוט , המתווך מטעם האו"ם . ּבֶ ְרנדֹוט הגיע לארץ ישראל כבר בסוף מאי 1948 וגיבש הצעות להסדר בין היהודים לערבים . ברנדוט סבר כי תכנית כ"ט בנובמבר היא תכנית גרועה , ובהתאם לשינויים שהתחוללו בשטח בעקבות המלחמה הציע ביוני 1948 תכנית מ ׁשֶ לֹו לחלוקת ארץ ישראל . על פי תכנית ברנדוט המדינה היהודית תכלול את הגליל , רצועה צרה לאורך מישור החוף ודרום הארץ עד לקו אשקלון-בית גוברין . יתר השטח - כל האזור מבית גוברין דרומה , כולל הנגב , וכן ירושלים - יימסר לידי המדינה הערבית שתיכלל בעבר הירדן . שטח המדינה היהודית , לפי תכנית זו , היה מצומצם מן השטח המיועד לפי תכנית החלוקה של האו"ם ( עמ' . ( 90 הערבים והיהודים דחו את ההצעה . בעקבות הצלחות צה"ל בקרבות עשרת הימים הציע ברנדוט בספטמבר 1948 תכנית חלוקה שנייה : גבולות המדינה היהודית יישארו כפי שהציע בהצעתו הראשונה , אך ירושלים תקבל מעמד בינלאומי . נוסף על כך העלה את ההצעה להחזרת הפליטים הערבים למקומותיהם . ברנדוט אף פעל למניעת עלייתם של צעירים בגיל צבא למדינת ישראל . תכניותיו עוררו סערה בדעת הקהל בארץ , וגרמו לרציחתו על ידי מי שביקשו לסּכלן . בעקבות רצח ברנדוט החליט בן גוריון לפרק את יחידות האצ"ל ולח"י שנותרו בירושלים - וכל אנשיהן גויסו לצה"ל . פֹולקה בֶ ְרנדֹוט - ( 1948-1895 ) רוזן מבית משפחת מלך שוודיה , גוסטב ה . 5- עמד בראש "הצלב האדום השוודי . " החל בתפקידו כמתווך מטעם האו"ם בארץ ישראל ב21- במאי . 1948 ביקש להביא להפסקת אש בין יהודים לערבים ללא תנאים מיוחדים ברוח החלטות מועצת הביטחון . מפה : 19 תכנית ּבְרנדֹוט הפגנה של לח"י בירושלים נגד ּבְרנדֹוט ותכניתו , 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר