עמוד:119

האו"ם קובע הפוגה נוספת לאחר עשרה ימים של קרבות , ב19- ביולי 1948 נכנסה לתוקפה ההפוגה השנייה , שקבעה מועצת הביטחון של האו"ם . בניגוד להפוגה הראשונה , הפעם לא נקבע משך הזמן של ההפוגה , ומועצת הביטחון איימה בהטלת סנקצ ְ יֹות ( עונשים כלכליים , כספיים , מדיניים ועוד המוטלים על מדינה שמפירה חוק בינלאומי ) על מי ׁש ֶ יפ ֵ ר אותה . מועצת הביטחון אף הכריזה כי בכוונתה להוביל להסכם מדיני בין הצדדים הלוחמים . לפני חברי מועצת המדינה אמר בן גוריון : " אנחנו עומדים בפני מערכה משולבת , גם צבאית וגם מדינית ויש תלּות הדדית בין שתי המערכות . ואין לחשוב שרק גורם אחד מאלה , צבאי או מדיני , יכריע סופית בתקופה זו " . בן גוריון אף הבהיר כי המלחמה בשלב זה אינה על עצם קיומה של המדינה - עובדה שכבר הוכרעה - אלא על תנאי קיומה . בימי ההפוגה השנייה הצטייד צה"ל בנשק שנרכש בחו"ל ש כּ לל טנקים מעטים ותותחים ; חיל הים חימׁש את כלי הׁש ַ יט שלו בתותחים ולחיל האוויר נוספו מטוסי קרב . הישגים למתקפה של צה"ל לאחר ארבעה שבועות הסתיימה ההפוגה הראשונה במתקפה שיזמו המצרים ב9- ביולי . 1948 החלה תקופת לחימה של עשרה ימים רצופים - תקופה המכּונה קרבות עשרת הימים 18-9 ) ביולי . ( 1948 במהלך קרבות אלו נבלמו צבאות ע ֲ ָרב בכל החזיתות . מבצע דני הוא מבצע לרלר ש ּ ּונה כך בשל היקפו ( לוד , רמלה , לטרון , רמאללה . ( המבצע נועד להרחיק את האיום על תל אביב וסביבתה ולהרחיב את הפרוזדור לירושלים . במבצע זה כבש צה"ל את הערים לוד ורמלה , ותושביהן הערבים גורשו . עד אז שימש אזור רמלה-לוד שטח התארגנות לכוח בפיקודו של חסן סלאמה , מתומכי המּופתי ְ . נכבשו גם שטחים מדרום ללטרון , ונוצר פרוזדור שאפׁשר מעבר ְ ֵ ֲ ָ לירושלים . באותם ימים נכבשו שטחים נוספים בחזית המרכז , ראש העין , מגדל צדק ועוד . בהמשך מבצע דני נכשל עוד ניסיון לכבוש את לטרון ואת רמאללה . ב"קרבות עשרת הימים" בצפון הארץ כבש צה"ל את הגליל התחתון כולו , ל ַ רֹות העיר נצרת . הערבים תושבי נצרת הערבית לא גורשו מבתיהם . תושבי כפרים בגליל עזבו את יישוביהם - חלקם מרצון או מפחד וחלקם גורשו מבתיהם בפקודה , כמו לדוגמה תושבי הכפר ספ ּ ִריה ( ציפורי . ( בניגוד להישגים הצבאיים בחזיתות השונות , בדרום הארץ נמשך ניתוק הנגב . מאוגוסט 1948 החל משלוח של אספקה וכוחות לנגב הנצור דרך האוויר . המחקר מן המדיניות כלפי התושבים הערבים עד סוף יוני 1948 היה גירוש קהילות ערביות - ברוח תכנית ד - נתון לשיקול דעתו של המפקד הבכיר בשטח , בדרך כלל מפקד חטיבה . גירושים היו תופעה שכיחה למדי , אם כי לא מדיניות ארצית עקבית . כך , למשל , בטבלה של הש"י ) שירות ידיעות של ה"הגנה ) " לסיכום הכיבושים במרחב הדרום עד ל11- ביוני , 1948 נמנו 33 יישובים ערביים שתושביהם ברחו מפחד כיבוש יהודי או שגורשו . בסוף יוני או בתחילת יולי השתנתה המדיניות . כאמור , ב6- ביולי 1948 פקד סגן הרמטכ"ל ) בשמו של הרמטכ"ל ( על כל יחידות צה"ל , שלהוציא " שעת לחימה ממש [ ... ] [ חל ] איסור להרוס , לשרוף ולהחריב ערים וכפרים ערביים , לגרש תושבים ערבים מהכפרים , השכונות והערים ולעקור תושבים ממקומם בלי רשות מיוחדת או הוראה מפורשת משר הביטחון בכל מקרה ומקרה [ ... ] . " מכל מקום , פעולותיו של הגדוד ה3- בלוד עד לקרבות 12 ביולי תואמות את נוהל ההתנהגות באוכלוסייה כבושה כמוגדר בתיקי משרד המיעוטים , ואין בהן כל סימן להכנות לגירוש . [ ... ] על פי תיאורו של יצחק רבין ) שהיה קצין המבצעים של המבצע וסגנו של יגאל אלון , ) נמנע בן גוריון , ששהה במטה " דני , " מלהתערב בוויכוח על המשך הפעולה בלוד ומלהציע פתרון . בהמשך , בשיחה עם ) יגאל ( אלון ורבין , כשחזר אלון על השאלה מה לעשות עם האוכלוסייה , ענה בן גוריון בתנועת יד שהתפרשה כאמירה "גרש אותם . " ) א' קדיש , א' סלע , א' גולן , כיבוש לוד , עמ' ) 47-46 1 אילו מגמות מציג המחקר בשאלת היחס אל התושבים הערבים בעת המלחמה ? מבצע דני - מבצע שנקרא על שם דני מ ָ ס , מפקד הל"ה ( עמ' . ( 98 כניעת התושבים הערבים ברמלה , 11 ביולי 1948

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר