עמוד:116

מבזק השלב השני של מלחמת העצמאות החל ב15- במאי 1948 עם פלישת צבאות סדירים של מצרים , ירדן , עיראק , סוריה ולבנון - למדינת ישראל . בחודש הראשון של הפלישה הצליחו הצבאות הפולשים לסכן את קיומה של המדינה ולהסב לה אב ֵ דות כבדות . הצבא המצרי התקדם והגיע לקרבת אשדוד . הלגיון הערבי של ממלכת ירדן כבש יישובים מצפון לירושלים , הצליח לגרום לכניעת הרובע היהודי בירושלים ולשלוט בלטרון , ובכך לנתק את הדרך אל ירושלים . צבא עיראק כבש את תחנת הכוח בנהריים , והשתלט על האזור שבין ג'נין לכפר קאסם . הצבא הסורי אמנם נהדף בדגניה א , אבל הצליח לכבוש את צמח ואת משמר הירדן . צבא לבנון הגיע עד נצרת ושפרעם . כניעת קיבוץ ניצנים לפני הצבא המצרי ו"הדף הקרבי" של אבא קֹוב ְ נר שבא בעקבותיה - עוררו סערה . ב1- ביוני 1948 הוקם צה"ל - צבא אחד למדינת ישראל . הגיוס לצה"ל נקבע כגיוס חובה . עם הקמת צה"ל פירק בן גוריון את המחתרות וריכז את כל ענייני הביטחון בידי רשות ממלכתית אחת . כעבור חודשים אחדים , באוקטובר , 1948 פירק בן גוריון גם את הפלמ"ח . פעולה זו גררה ויכוח מר והתנגדות קשה בקרב חברי הפלמ"ח . אלה טענו כי הפלמ"ח שונה מהאצ"ל ומלח"י , שהיו גופים פורשים ולא קיבלו מעולם את מרּותה של הנהגת היישוב . הצעדים שנקט בן גוריון לאיחוד הכוחות הלוחמים במסגרת צה"ל , אפ ְׁשְ רּו לרכז את כל ענייני הביטחון בידי רשות ממלכתית אחת ולא בידי גופים מפלגתיים ופוליטיים . הגיוס לצה"ל במדינת ישראל הריבונית היה גיוס חובה , ולא התבסס עוד על התנדבות . ב28- ביוני 1948 נשבעו כל חיילי צה"ל אמּונים למדינת ישראל בטקס שנערך בכל הבסיסים בעת ובעונה אחת . לצה"ל הצטרפו גם לוחמי גח"ל - גיוס חוץ לארץ , ואנשי מח"ל - מתנדבי חוץ לארץ ( עמ' . ( 95 עם הקמת צה"ל גדל הכוח הצבאי היהודי : במאי 1948 בעת פלישת מדינות ערב היו כ36- אלף מגויסים , ואילו כעבור כשישה חודשים היו בצה"ל כ100- אלף מגויסים . מצעד צבאי בירושלים ביום השנה הראשון לעצמאות ישראל , 14 במאי 1949

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר