עמוד:110

מבזק כדי שלא ייווצר חלל מדיני בארץ ישראל עם סיום השלטון הבריטי , החלו ההכנות להכרזה על הקמת המדינה . באפריל 1948 הוקמו שני גופים פוליטיים : מועצת העם - גוף ּפַ ְרלמנטִרי , ומנהלת העם - רשות מבצעת . המוסדות החדשים התבססו על מוסדות היישוב אבל שולבו בהם גם נציגים של קבוצות פוליטיות שלא נכללו במוסדות היישוב , כדי שייצגּו ְ את כל היהודים המתגוררים בארץ ישראל . מנהלת העם התמודדה עם דילמה גורלית ומורכבת : האם להכריז על הקמת המדינה מיד עם סיום המנדט או להמתין !? האו"ם הציע לדחות את ההכרזה ולקיים שביתת נשק במשך שלושה חודשים . ארצות הברית תמכה בהצעת האו"ם . דוד בן גוריון סבר שיש להכריז על הקמת המדינה מיד עם סיום המנדט הבריטי . תעודה מדינה נולדת בתוך סערת מלחמה 14 - במאי 1948 טקס ההכרזה על הקמת המדינה הכותב , זאב שרף , היה מזכיר מנהלת העם עד להכרזת העצמאות ותיעד בספרו "שלושה ימים" את הימים 14 , 13 , 12 במאי . 1948 לאחר הקמת המדינה התמנה למזכיר הממשלה . הטקס כולו כסמל היה , אולם בו גופו לא היו מעשים סמליים : לא הורדו דגלי זרים ולא הונפו דגלי האומה , יריות לא נ ֹ ורּו , צבא לא צעד ואפילו נאומים לא נשמעו בו . צנוע היה בתכלית הצניעות . [ ... ] 32 דקות ארכה הישיבה , בה הכריז על חירותו העם שנ ָ תּון היה במשך 1887 שנים לׁשע ּ ּוד מלכויות , מלכות אחר מלכות , רומי ו בּ יז ַ נ ְ טיורן ְ , גלות א ֱ דורם וגלות ישמעאל , מערב ומזרח . אנשים חיבקו זה את זה ובירכו זה את זה , נפלו המחיצות ובוטלו המעצורים , הוזלו דמעות גיל והייתה תּוג ָ ה על בנים שנפלו וחרדה על בנים שגורלם לא היה ידוע , אלא שהתוגה והחרדה כבושות היו עמוק עמוק בלב . [ ... ] בינתיים נקבצו המונים מכל ַקצ ְ ווי העיר מסביב לבניין , פרצו כל שרשרות השמירה והתערבו עם השומרים , מחאו כפיים והריעו לכבוד האנשים שיצאו מן האולם . רחובות תל אביב נתמלאו המוני בני אדם שהאזינו עד אותו רגע לשידור הטקס ועתה פרצו החוצה בשמחתם כי ָרבתה ) גדלה ( ופתאום הייתה כל העיר כחוגגת - בלי שאורגן או הוכן דבר החגיגה . הכול קנו את העיתון " יום המדינה , " זה העיתון היחיד שהופיע אי פעם על דעת כל העיתונים וברצונן החופשי של כל המפלגות . ) ז' שרף , שלושה ימים , עמ' ) 231-230 תעודה הודעת המטה הכללי לציבור בשעה שהמונים חגגו את הכרזת המדינה הודבקו על לוחות המודעות הודעות על גיוס שיתנהל כל השבת , על האפלה בלילה וההודעה הבאה של מטה ה"הגנה : " האויב מאיים בפלישה . אסור להתעלם מסכנה זו . ייתכן שהיא קרובה . כוחות הביטחון אוחזים באמצעים הדרושים . הציבור כולו צריך לתת כל העזרה הדרושה מ ִ צ ִ דור . . 1 יש לחפור מקלטים בכל היישובים ולמלא את כל ההוראות של הג"א ) הגנה אנטי-אווירית . 2 . ) יש להימנע מהתקהלויות המוניות במגרשים ורחובות . . 3 יש לתת כל העזרה למפקדי כוחות הביטחון בהקמת מחסומים , ביצורים וכו . ' אל בהלה , אל שאננות . דריכות ומשמעת . ה"הגנה" ) ז' שרף , שלושה ימים , עמ' ) 231-230

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר