עמוד:109

ייעלמו . [ ... ] מעדויות בעל פה [ ... ] עולה כי גם בישיבה של 12 במאי הועלו ספקות והיסוסים . המהססים דיברו בשם הזהירות ושיקול הדעת . ברור היה כי אותם האישים בני העלייה השנייה שהיססו , כמו דוד רמז [ ... ] ואליעזר קפלן [ חברי מנהלת העם ] היו חדורים , לא פחות ממחייבי ההכרזה , בכיסופי הגאולה ובשאיפה למימוש החזון הה ֵ ְרצ ְ ל ְ יאנ ִ י של מדינת היהודים - אולם חוש האחריות הפנימי שלהם הזהיר אותם מפני מה שנראה להם כהסתכנות לא מחושבת שבן גוריון מוליך אליה . הם היו משוכנעים כי הוא שוגה בהערכות שווא ומושך אחריו לתהום האבדון את כל מה שנבנה בארץ במשך תקופה ארוכה ובעמל רב , ואשר לא תהיה לו תקומה שנייה . ) עכשיו או לעולם לא , עורך : מ' אביזוהר , כרך ב , עמ' ) 483-482 1 מה היו הנימוקים של חברי מפא"י שהתנגדו להכרזת המדינה מיד עם תום המנדט ? מה דעתכם על נימוקיהם ? 2 דברי המתנגדים להכרזה על הקמת המדינה נעלמו מהפרוטוקולים של מרכז מפא"י - כיצד מסביר זאת המחקר ? דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל כאשר התברר כי הבריטים עומדים לפנֹות ַ את ארץ ישראל עד חצֹות הלילה של 14 במאי , החליטה מנהלת העם להכריז על הקמת המדינה . ביום שישי , ה באייר תש"ח , 14 במאי , 1948 בשעה ארבע אחר הצהריים , שמונה שעות לפני סיום המנדט הבריטי ועוד לפני כניסת השבת , החל במּוזאֹון תל אביב טקס ההכרזה על הקמת מדינת ישראל . דוד בן גוריון הּכה בפטישו על השולחן , והמתכנסים : חברי מועצת העם , חברי מנהלת העם , ומוזמנים ( ראשי ערים ומפלגות , רבנים , סופרים , מפקדי ה"הגנה , " חברי הוועד הפועל הציוני ) - קמו על רגליהם ושרו את שירת " התקווה" - באופן ס ּ ֹונטני . דוד בן גוריון קרא את מגילת העצמאות של המדינה החדשה , ו"פניו נֹוהִרים ( זוהרים . "( הרב פישמן הּכהן ֹ מימֹון קרא בקול חנוק מדמעות ברכת " שהחיינּו וקיימנּו והגיע ָ נּו לזמן הזה" והקהל ענה " אמן" בקול רם . חברי מועצת העם חתמו בעט מוזהב על מגילת הקלף . רבים הזילו דמעות . דוד בן גוריון כתב ביומנו : " בארבע הוכרזה העצמאות . בארץ צהלה ָ ו ff ִ מחה עמוקה - שוב אני אב ֵ ל בין השמחים כביום כ"ט בנובמבר " . ובהערה נוספת רשם : " בארבע אחר הצהריים הוכרזה העצמאות היהודית והוקמה המדינה . גורלה בידי כוחות הביטחון " . דקות ספורות לאחר שהוכרז על הקמת המדינה הכירה ארצות הברית , בהנהגת הנשיא טרומן , במדינה דה-פקטֹו ַ ( כעובדה . ( כעבור שלושה ימים הכריזה ברית המועצות על הכרתה במדינה החדשה דה-פקטו , ודה-י ּ ֶרה ( על פי החוק . ( בהדרגה הכירו עוד מדינות במדינת ישראל העצמאית . למדינה הצעירה נקבעו מוסדות שלטון : מועצת העם הפכה למועצת המדינה הזמנית , ומנהלת העם - לממשלה הזמנית . דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל דוד בן גוריון קרא את ההכרזה מנייר מודפס ולא מתוך מגילת העצמאות - שלא הייתה מוכנה עדיין , משום שההחלטה להכריז על הקמת המדינה התקבלה במהירות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר