עמוד:103

ההסלמה ביחסים בין יהודים לערבים גברה וכעבור ארבעה ימים , ב13- באפריל , 1948 התרחש אחד האירועים שזעזעו את היישוב - רצח עובדים של בית החולים " הדסה" בירושלים . " שיירת הדסה , " ובה רופאים , אחיות ועובדים של בית החולים " הדסה" בהר הצופים , הותקפה בׁש ֶ יח' ג'ראח בדרכה לבית החולים . אחרי קרב של כשבע שעות שבמהלכו נמנעה כל עזרה מן המותקפים - התברר כי 77 מאנשי השיירה נרצחו ורק 28 ניצלו . תעודה התור לקבלת מזון בירושלים , מיומנה של צרטה אברמסקי 14 . 4 . 1948 הבוקר הודיעו [ ... ] שלפי תלוש שבכרטיס הנפט ) כרטיסו ראש המשפחה ( יתנו בחנויות מסוימות רבע עוף למשפחה . אחדים מן השכנים ביקשו ממני להביא גם את מ ְ נ ָ תם , אם אעמוד בתור , הואיל ועליהם לעבוד ולא יוכלו לעמוד בתור . רצה יוני , בני , לתפוס לי מקום בתור בטרם יילך לבית הספר , אולם אמרתי שאני עצמי אעמוד בתור . שלחתי את יאיר לגן , והלכתי ל"גאולה" ) שכונה בירושלים , ) ׁשם מקום החנות . באתי בשמונה פחות רבע ומצאתי תור , בערך שש מאות איש . אומרים : רבים כבר באו בשלוש-ארבע בלילה , כי מבעוד יום כבר רווחה השמועה על חלוקת בשר עוף . לא היה לי כל רצון לעמוד בתור , אולם הלא הבטחתי לׁשכ ֵ נ ַ יי להביא להם את מ ְ נ ָ תם ולא נ ָ עם לי לבוא הביתה ּבאין ֵ המנה א ִ תי . והחלטתי "לעמוד , " ככל "העומדים . " ובעוד אני עומדת בתור והנה נודע לי ש"שמועה , " שכבשה את ירושלים מאתמול - נתאשרה : אכן , מאה יהודים נשרפו אתמול ליד " שיח' ג'ראח , " והם בשיירה העולה ל"הדסה" ולאוניברסיטה . מאה איש . ובם גדולי מדע , רופאים ואחיות , פועלים וסטודנטים , פקידים וחולים . קשה להאמין בדבר . בירושלים הרבה יהודים , היהודים לא יכלו להציל את מא ְ ַ ת ) 100 ( האיש הלקוחים למוות האלה , וכל זה במרחק קילומטר אחד [ ... ] אומרים : האנגלים לא נתנו להציל . ל ְ מ ָ ה רבע העוף הזה , אם לעיניך ממש מתחוללות שואות כאלו ? ואולם בני האדם עומדים בתור בעקשנות . וכל הזמן אתה רק שומע : " הילדים נרזו ) ָרזּו ( [ ... ] זה כמה חודשים שלא טעמו טעם בשר [ ... ] חלב אין , ירק אין " [ ... ] קשה לעמוד שש שעות בתור , ואולם כדאי : יהיה מרק לילדים [ ... ] מה שקרה בשיח' ג'ראח הוא נורא ואיום , ואולם מי יודע מה מחכה לכולנו בירושלים [ ... ] מי שמת מת , והחי ממשיך לחיות [ ... ] התור מתקדם והולך . ה"מאושרים" הולכים הביתה כשהם לוחצים אל ליבם את רבע העוף למשפחה [ ... ] לבסוף נראתה הלוויה [ ... ] בשתיים בצהרים קיבלתי גם אני את שלי ואת של ׁשכ ֵ נ ַ יי והלכתי הביתה . ) צ' אברמסקי , " מיומנה של אישה מימי המצור בירושלים תש"ח , " ) 1948 ( בתוך : אגרות יעקב דוד אברמסקי , עמ' ) 289-288 הוראות לשימוש יעיל במנֹות מים הנחיות שניתנו לתושבי ירושלים בימי המצור . שיירת אספקה עולה לירושלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר