עמוד:101

הישגים בביצוע תכנית ד הקשיים שהתגלו במהלך חודש מרס 1948 גם בזירה הצבאית וגם בזירה המדינית הבהירו למפקדת ְ ה"הגנה" ולהנהגת היישוב כי יש להיערך לקראת עזיבת הבריטים את הארץ ב15- במאי . היה ברור כי לאחר עזיבת הבריטים יפלשו צבאות ע ֲ ָרב לארץ ישראל . לכן , כדי להגן על היישובים היהודיים היה צורך ליצור ביניהם רצף טריטוריאלי על ידי כיבוש ערים , כפרים ושכונות של ערבים . עוד תוכנן , שלקראת עזיבת הבריטים תפעל ה"הגנה" כדי להשיג שליטה על תחנות משטרה , על מחנות צבא ועל תחנות רכבת . ב10- במרס 1948 אושרה תכנית ד . יעדיה הוגדרו : " השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה " . כדי להימנע מעימות עם הבריטים הוחלט להוציא את התכנית אל הפֹוע ַ ל סמוך ככל האפשר לעזיבתם את הארץ . החל ב30- בנובמבר 1947 הייתה היוזמה בארץ ישראל בידי הערבים , וההתקפות שלהם על האוכלוסייה היהודית הלכו ותכפּו . תכנית ד שינתה את המצב הזה . כאשר החלה התכנית להתבצע בחודשים אפריל-מאי 1948 עבר היישוב מהגנה להתקפה . סייעו לכך גם משלוחי הנשק מצ'כוסלובקיה שהחלו להגיע באפריל . 1948 באמצעות מדיניות התקפ ִ ית זו נוצר רצף טריטוריאלי במרבית שטחי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ; הערים המעורבות : טבריה , חיפה , יפו , צפת , בית שאן ועכו - נכבשו . עם כיבושן ברחו רבים מתושביהן הערבים . הכוחות הבריטיים לא מנעו מן ה"הגנה" להשתלט על העיר העתיקה של טבריה ועל חיפה . ואילו ביפו ּב ָ למּו הבריטים את כוחות האצ"ל לאחר שכבשו את שכונת מנׁש ִ ייה שבצפון יפו . ערב עזיבת הבריטים את ארץ ישראל תפסו כוחות ה"הגנה" כמה מחנות צבא ותחנות משטרה של השלטון המנדטורי . לרצף הטריטוריאלי שיצרה תכנית ד הייתה חשיבות רבה לקראת הפינוי הבריטי וההכרזה על הקמת המדינה . ואולם למרות הישגי תכנית ד - לא היה הרצף הטריטוריאלי מושלם : הרובע היהודי של העיר העתיקה ויישובי ים המלח וגוש עציון נותרו מנותקים . חוקרים מניחים כי המדיניות ההתקפית של היישוב בתכנית ד וההצלחות בביצועה השפיעו על ארצות הברית לסגת מרעיון משטר הנאמנות ( עמ' . ( 100 ההצלחות של תכנית ד חיזקו בקרב האמריקנים את הרושם כי כוח הלחימה של הערבים נחלש וכוחותיהם מתפוררים . תעודה תכנית ד - פקודת אב , 10 במרס 1948 מטרת המבצע השתלטות על שטחה של המדינה העברית והגנה על גבולותיה , כן גם על גושי ההתיישבות והאוכלוסייה העברית שמחוץ לגבולות , נגד אויב סדיר , סדיר-למחצה וזעיר - הפועל מבסיסים אשר מחוץ לשטח המדינה או מבסיסים הנמצאים בתוכה . להלן שמונה מסלולים לפעולות המבצעיות : א . שיפור מערכת ההגנה הקבועה - ביצור יישובים , תפיסת משלטים , הגנה מרחבית . ב . חסימת דרכי הגישה של האויב - תפיסת משלטים על הדרכים , פיצוץ גשרים וחסימות הנדסיות במוקשים ובחומרי נפץ אחרים . ג . טיהור כפרים ערבים הנמצאים בקרבה יחסית ליישובים יהודיים : . 1 דרגה מתונה - טיהור משטרתי והכנסת חיל המצב . . 2 דרגה בינונית - פעולות ביעור והשתלטות . . 3 דרגה חריפה - השמדת כפרים לאחר פינוי התושבים . ד . התבססות בערים המעורבות - השתלטות על השירותים הממשלתיים , גירוש הערבים מהשטחים המעורבים , סגירת כל האוכלוסייה הערבית בחלק מסוים של העיר . ה . תפיסת תחנות משטרה ובסיסים בריטיים . ו . תפיסת משלטים וכיבוש כפרים ערביים כדי להשתלט על עורקי התחבורה הראשיים בארץ . תכנית ד - כונתה בשם זה כי התבססה על שלוש תכניות שקדמו לה . תעודה תגובת דוד בן גוריון להצעת משטר הנאמנּות לא הייתי שותף ב29- בנובמבר לתרועה הגדולה של היישוב ולא אהיה שותף היום לדיכאון - אם הודעת אמריקה הׁשְרתה ִ דיכאון ביישוב . אנו המכריעים את גורל הארץ . אנו הנחנו המ ַ סד ָ ) הנחנו את הבסיס ( למדינה היהודית ואנו נקים אותה . לא נסכים לשום נאמנות - [ ... ] לא זמנית ולא תמידית . לא נקבל עוד על עצמנו שום שלטון זר , ויהיה מה שיהיה , ונדאג ביתר ׂשא ֵ ת ) באופן נמרץ יותר ( לביטחון . המדינה היהודית קיימת ותתקיים - אם נדע להגן עליה . והמדינה היהודית תמצא את הדרך להבנה הדדית עם עמי ערב . ) ד' בן גוריון , מדינת ישראל המחודשת , עמ' ) 82 1 בא ֵ ילו טענות דוחה בן גוריון את הצעת משטר הנאמנות ? 2 למי , לדעתכם , מכּוונים דבריו - ליישוב ? לארצות הברית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר