עמוד:99

תוצאות נפילת ff ייֶרת נּבי דניאל היו חמורות ביותר 20 - מאנשי השיירה נהרגו ו40- נפצעו . נשקם של הלוחמים שנותר במקום והמכוניות המשוריינות נפלו לידי הערבים . היה זה נזק כבד ליישוב , שאמצעיו היו דלים , והמכוניות המשוריינות הללו שימשו אותו לשמירת הקשר עם ירושלים . באותו היום , ב28- במרס , 1948 נפגעה בצפון הארץ שיירה שעשתה את דרכה מנהריה לקיבוץ יחיע ָ ם ff - ייֶרת יחיעם . השיירה נתקלה במארב ערבי סמוך לכפר ּכ ּבְ ִרי , ו47- מאנשיה נפלו בקרב . כעבור יומיים נפגעה עוד שיירה בדרכה מחּולדה לירושלים , ff ייֶרת חּולדה , והדרך מהׁש ְ פ ֵ לה לירושלים נחסמה . בשלב זה של המלחמה הצליחו הערבים לנתק ולבודד יישובים ואזורים יהודיים - את ירושלים , גוש עציון ויישובים נוספים בגליל המערבי ובנגב , ביניהם מנָרה , מ ff גב ְ ע ַ ם ורמות נפתלי - בצפון ; כפר דרום , יד מרדכי וניצנים - בדרום . עם זאת לא הצליחו הערבים בשלב זה לכבוש אף לא יישוב יהודי אחד . הניסיונות החוזרים ונשנים לכבוש את גוש עציון או את רמת רחל שבאזור ירושלים , את טירת צבי שבעמק בית שאן , את יחיעם שבצפון , ויישובים אחרים - נכשלו כולם . מפה : 16 מצב המלחמה , מרס 1948 . 1 עם אילו קשיים בדרכים התמודד היישוב היהודי במרס ? 1948 הדגימו בעזרת המפה והמידע שבעמ' . 99-98 אנדרטה לזכר אנשי ׁשַ ייֶרת ֶ יחיעם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר