עמוד:97

מבזק מלחמת העצמאות התנהלה בשני שלבים . השלב הראשון היה מלחמת אזרחים בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית והוא החל ב30- בנובמבר . 1947 השלב השני החל ב15- במאי והתקיימה בו מלחמה בין מדינות . בשלב הראשון של המלחמה לחמו כוחות צבאיים מקומיים לא סדירים , ובשלב השני לחמו צבאות סדירים . בשלב הראשון של המלחמה כללו הכוחות היהודיים את חברי המחתרות , ובעיקר את חברי הפלמ"ח . בשלב הראשון של המלחמה נשען הכוח הערבי על "צבא ההצלה" - צבא מתנדבים שהוקם על פי החלטת הליגה הערבית , חברי ה"אחים המוסלמים" ממצרים , ו"הג'יהאד הקדוש" שארגן המּופתי ְ . בשלב השני של המלחמה , ב1- ביוני , 1948 הוקם צה"ל וארגון ה"הגנה" שימש לו תשתית . בשלב השני של המלחמה נשען הכוח הערבי על צבאות סדירים של מדינות ערב שפלשו לישראל . גם הגדנ"ע , מסגרת קדם-צבאית , פעל בימי מלחמת העצמאות . ֶרכׁש של נשק וציוד צבאי , ובעיקר הרכש מצ'כוסלובקיה , חיזקו את כוחו של צה"ל בעת המלחמה . המחקר מן צבאות מדינות ערב במלחמת העצמאות שלושת הצבאות העיקריים של מצרים , עיראק , ועבר הירדן צוידו ואומנו באמצעי לחימה בריטיים וצרכו תחמושת , ח ֲ ל ָ פ ִ ים ותורת לחימה מתוצרת בריטניה . ב1948- היו צבאות אלה קשורים בחבל ט ַּ בָרם למערכות הצבא הבריטי בתחומי האספקה , ובמידה רבה גם בתחומי התחזוקה ותורת הלחימה . הייתה זו שיטה קולוניאלית בדוקה לשליטה על צבאות החסות . לשלושת הצבאות האלה לא היו מערכות לוגיסיטיות עצמאיות שלמות , בעיקר לא מחסני תחמושת וח ֲ ל ָ פ ִ ים . המלאי שברשותם לא נועד מעולם ליותר מכמה ימי לחימה . במילים אחרות , שלושתם נזקקו לחסדי האפסנאות של הצבא הבריטי , שהייתה כפופה תמיד לשיקולים מדיניים בלונדון . יתר על כן צבאות אלה נמצאו בתהליך בנייה בפיקוח בריטי , מבלי שהיו למ ַ טֹות הכלליים שלהם תכניות תכליתיות כיצד לצאת למלחמה בפלסטין . אשר לצבאות סוריה לבנון , אלה נמצאו במעמד נחות יותר מצבאות מדינות הברית עם בריטניה , בגלל השלב ההתחלתי שבו נמצא בניין צבאן בכלל , והיעדר מקורות אספקה קבועים מצד מעצמה " אומנת" ) צרפת לא מילאה תפקיד דומה לזה של בריטניה . ) ) א' עמיצור , " יחסי הכוחות ומוכנות למלחמה , " בתוך : מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט , דיון מחודש , חלק א , עורך : א' קדיש , עמ' ) 98-97 1 מה הייתה מידת המּוכ ָ נּות של צבאות מדינות ערב למלחמה , לדעת אילן עמיצור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר